Přejít k hlavnímu obsahu

Muži bez sebevědomí: Mumlání nebo neustálé omlouvání. Signály, které vás budou varovat

Info ikona
muž

Nízké sebevědomí může být v konečném důsledku velmi škodlivé. I když to tak na první pohled nevypadá, spousta lidí pochybuje o své hodnotě, potenciálu, vlastní potřebnosti a jedinečnosti. Když jejich sebevědomí není dostatečně vysoké, pak se to může projevovat i v běžném životě. Pramenit to může už z raného dětství, kdy mu v rodině bylo předkládáno, že na něco nemá nebo něco nedokáže.

Nízké sebevědomí u mužů

Nevyhýbá se nikomu - mužům ani ženám. Může mít mnoho příčin a často se tyto věci kombinují. Někdo si nízké sebevědomí pěstuje od dětství, jiný o sobě pochybuje v období puberty, kdy přichází srovnávání s druhými lidmi. Může ho způsobit jedna nejapná poznámka, prostředí, styl výchovy nebo také neprůbojná povaha. Jak se nízké sebevědomí projevuje u mužů?

Nízké sebevědomí je spjato s omluvou a minimem očního kontaktu

1. Pořád se omlouvá

Muži s nízkým sebevědomím se velmi často omlouvají. A nemusí přitom jít jen o slova jako promiň nebo omlouvám se. Často je taková omluva skryta. Pokud to není příliš velký problém, jestli ti to nevadí, nechci se vyptávat a podobně. Je to slušné chování? Do jisté míry ano, ale děláte-li to často, pak už to je na pováženou.

2. Nedívá se do očí

Lidé obecně s nízkým sebevědomím se vyhýbají očnímu kontaktu, nedívají se zkrátka do očí. Pokud se na vás dívají, během chvíle těkají očima, pohled odvrátí, jako by se styděli. Mnohdy se vám za celou dobu nepodívají do očí, protože delší pohled nevydrží.

Znaky nízkého sebevědomí: Zdaleka nejde jen o nedostatek sebedůvěry

svetzeny.cz

Nízké sebevědomí a problém s mluvením

3. Mumlání a nesouvislé projevy

Komunikace s okolím je základem pro budování pevné pozice. Ať už je to v práci, rodině, mezi známými, přáteli nebo ve vztahu. Jenže nízké sebevědomí je může o dar řeči připravit. Muži s nízkým sebevědomím obvykle moho hodně mumlat, mluvit nejasně, plést si základní slova, což je uvede v ještě větší stres. Často se odmlčí, protože se stydí něco říct, aby to nespletli nebo to nebylo špatně.

4. Komunikují nepřímo

Obvykle komunikují nepřímo a to většinou s ženami nebo nadřízenými. Je to v podstatě situace, kdy se snaží omluvit za to, že něco chtějí nebo potřebují. V podstatě místo toho, aby řekli mám chuť na kávu, zastavíme v kavárně, řekne nemáš chuť na kávu, můžeme se někde zastavit. Nebo možná později. Jak chceš, mě je to jedno, řekni si. 

Info ikona
muž

Přitažlivost podle znamení zvěrokruhu: Berani jsou sebevědomí, se Střelci se vždy zasmějete

svetzeny.cz

Nízké sebevědomí v práci

5. Zaměřuje se na své nedostatky

Všichni máme nějaké chyby a učíme se s nimi pracovat. Ať už jsou to nedostatky ve vzhledu nebo v pracovní sféře. Něco vám jde prostě lépe, něco zase hůř. Nikdo neumí všechno, to ani nejde. Muži s nízkým sebevědomím však na tyto své nedostatky velmi často upozorňují, sami sebe shazují a degradují.

6. V obchodování vždy ustupuje

Dalším z projevů nízkého sebevědomí je to, že při pracovních schůzkách a jednání ustupují. Místo toho, aby dosáhl toho, co chce, vezme to, co nabídne druhá strana. Vyjednávání, komunikace, diskuze nebo dojít ke kompromisu, to není nic pro ně. 

 

Zdroj článku