Promotion
Promotion
Promotion

Andělská čísla: Jaký mají význam a proč se vám stejné číslice zjevují stále dokola?

Promotion
Promotion

Co jsou to andělská čísla?

Jednoduše se dá říct, že andělská čísla jsou komunikačním prostředkem mezi lidmi a anděly. Andělé lidstvo mají chránit už od pradávna, a to před hrozícími katastrofami – živelnými pohromami, nemocemi a nehodami. Také prý ohlašují i pozitivní zprávy – například prosperitu a příchod významných osobnost. Lidé, kteří věří v anděly, mají za to, že s námi mohou komunikovat prostřednictvím číselných vzkazů, které nám posílají. Těmto zprávám se říká andělská čísla. Může se jednat o dvojice, trojice i čtveřice stejných čísel, která pak všude vídáme. Mají nám pomoci v řešení životních těžkostí, varovat nás před hrozbami, navést nás na správnou cestu i dát nám vnuknutí.

Čísla 11, 111, 1111

Tato čísla jsou spjatá s probuzením lidského vědomí. Pokud je vídáte stále dokola, znamená to, že vám něco nedochází, něco jste nepostřehli, nebo přehlédli. Může to být jak v pozitivním, tak v negativním smyslu věci. Také to značí, že budete mít dostatek síly, až nastane nějaká nepředvídatelná událost.

Čísla 22, 222, 2222

Pokud vídáte dvojky, tak si v momentě, kdy je uvidíte, máte něco přát. Jsou to čísla, které předvídají blížící se úspěch, splnění snů a kariérní postup. Značí také zvýšenou intuici a přemýšlivost. Ve vztahové rovině vysílají vzkaz, že váš vztah je stabilní a pevný.

Čísla 33, 333, 3333

V případě, že vás „pronásledují“ trojky, znamená to, že jste obklopeni láskou a máte podporu od rodiny a partnera. Je to dobré znamení, které značí spokojený partnerský vztah a harmonické vztahy v rodině. Také vám do života přináší radost a nadšení.

Čísla 44, 444, 4444

Tato čísla jsou vzkazem od andělů, abyste se přestali bát budoucnosti, chtějí vám říct, že nad vámi bdí. Také symbolizují budování a zodpovědnost, tato čísla po vás chtějí, abyste se zaměřili na sebe a svůj rozvoj.

Čísla 55, 555, 5555

Pokud vídáte všude samé pětky, můžete si gratulovat, brzy přijdou pozitivní změny ve vašem životě. Pokud vás něco dlouhodobě v životě tížilo a stresovalo, už brzy to bude minulostí. Máte před sebou skvělou budoucnost.

Čísla 66, 666, 6666

Tato čísla vám říkají, že byste se měli zaměřit na svou duši a zamyslet se nad vaším chováním k ostatním. Konkrétně číslo 666 zesiluje negativní vlastnosti, jakou jsou agresivita, sobeckost, drzost, chamtivost. Andělé vidí, že jste sešli ze správné životní cesty a snaží se vás nasměrovat správným směrem. Neignorujte jejich vzkazy.

Čísla 77, 777, 7777

Sedmičky značí štěstí, pokud se vám zjevují při každé příležitosti, čekají vás samé radostné události. Ve vztahové rovině pak sedmička posiluje vzájemnou lásku.

Čísla 88, 888, 8888

Číslo osm symbolizuje nekonečno, mnoho lidí už však neví, že je zároveň číslem spravedlnosti. Pokud vídáte osmičky, o slovo se hlásí karma. Pokud jste v minulosti udělali něco špatného či dobrého, nyní se vám to vrátí.

Čísla 99, 999, 9999

Devítky naznačují rozvoj, ten může být duševní, kariérní i vztahový. Je to také číslo, které vám říká, že něco sice končí, ale nesmíte zapomínat, že něco nového právě začíná.

Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion

Roční předplatné Svět Ženy

Svět ženy
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion