Přejít k hlavnímu obsahu

Povaha se dá zjistit i dle podpisu: Velká písmena naznačují sklony k narcismu, kudrlinky vytrvalost

Info ikona
Pero

Z vašeho podpisu lze zjistit mnohé. Obor, který se zabývá zkoumáním písma, se nazývá grafologie. Z poznatků tohoto oboru aplikovaných v praxi lze sestavit výstup v podobě psychologického profilu člověka. Zjistěte, zda to sedí i na vás.

Grafologie vznikla už v 19. století

Grafologie je považována za pseudovědu, jejíž cílem je zjistit povahové rysy člověka z jeho písma. Ačkoliv její výstupy jsou vnímány jako pouhé domněnky, celá řada lidí přiznává, že se v charakteristice sestavené dle grafologie našla. Pomocí zkoumání písma lze prý určit temperament i charakter dané osoby. I když grafologický rozbor nelze použít u soudu, i tak se používá v kriminalistice a psychodiagnostice. V českých podmínkách proběhly dva úspěšné pokusy ověření správnosti grafologických výstupů, jeden v roce 1999 a další v roce 2012. Oba dva experimenty ukázaly, že zdatný grafolog je schopen velmi dobře odhadnout osobnost člověka. Pokud jste i vy zvědaví, co na vás prozradí váš podpis, čtěte dál.

Zjistěte svůj skrytý charakter: Vaše oblíbená barva odhalí, zda jste extrovert nebo introvert a co říká o vaší osobnosti

svetzeny.cz

Úhel podpisu

O vaší povaze prý mnoho vypovídá i úhel podpisu. Pakliže je podpis vzestupný, tj. vlevo jsou písmena níže a postupně směrem doprava podpis stoupá, v tom případě to značí velké ambice, optimistickou povahu, kreativní myšlení a také jste rozený vizionář. Takový podpis měl například Steve Jobs. Pokud je však váš podpis sestupný, tj. písmena vlevo jsou vysoko a postupně písmo klesá dolů, značí to notnou dávku skepticismu. Jste životní pesimista, nedůvěřujete lidem kolem vás a jste velmi ostražitý. Velmi těžko činíte rozhodnutí, a tím často dochází k tomu, že ustrnete na jednom místě. Pokud je vaše písmo v rovině, značí to, že jste vyrovnaný člověk, který má vše skvěle zorganizováno. Vaší velkou předností je samostatnost. Nic vás jen tak nerozhodí.

Čitelnost podpisu

Záleží i na čitelnosti vašeho podpisu. Patříte k těm, kteří „škrábou jako kocour“, a jejich podpis spíše připomíná egyptské hieroglyfy? Značí to, že vám to skutečně pálí, ale vaší špatnou vlastností je zbrklost. Jestliže je váš podpis perfektně čitelný a písmo úhledné, v tom případě jste přímočarý a upřímný člověk. Takový je například podpis Billa Gatese. V případě, že se podepisujete jenom svými iniciály, pak to značí hned několik věcí. V první řadě si chráníte svoje soukromí. Také jste osoba, která se nebojí jít proti proudu. V neposlední řadě pracujete velmi efektivně. Takový podpis má například Mark Zuckerberg.

Osobnostní test: Jste stateční nebo lehkovážní? Zvíře, které uvidíte jako první, odhalí vaše skryté vlastnosti

svetzeny.cz

Velikost písmen

Svou roli hraje i velikost písmen. Jste jeden z těch, kterým pomalu nestačí kolonky, jelikož máte ve zvyku psát velká písmena? Ta znamenají i velké ego, jste osoba, které sebevědomí rozhodně nechybí. Někdy se hovoří dokonce i o spojitosti s narcismem, ale to nikdy nebylo vědecky jednoznačně prokázáno. Podpis psaný velkými písmeny má například bývalý americký prezident Barack Obama. Malá písmena značí pravý opak – nedostatek sebedůvěry.

Další podstatné charakteristické rysy písma

Čeho dalšího si na podpisech všímat? V první řadě různých ozdob, kudrlinek, srdíček a dalších tvarů. Ty symbolizují velké odhodlání a vytrvalost. Někteří lidé také přidávají nakonec podpisu tečku, ta znamená dostatek sebedůvěry a vážnost. Naopak podtrhávání značí nízké sebevědomí a touhu po uznání a společenském postavení. Pokud je podpis krátký, je to známka netrpělivosti a špatného soustředění.

Zdroj článku