Přejít k hlavnímu obsahu

Vědomostní test, který vám ukáže, zda znáte dobře cizí termíny jako je třeba eufemismus

Info ikona
kvíz

Rádi používáte cizí termíny, abyste působili erudovaným dojmem? Udělejte si malý kvíz a zjistěte, zda tyto termíny používáte správně. Možná zjistíte, že znamenají docela něco jiného, než jste si mysleli!

Info ikona
Kvíz

Provedení testu

K provedení testu nepotřebujete nic jiného než tužku a papír, na který si poznačíte své odpovědi. Na konci testu zkontrolujete své odpovědi a podle počtu správných odpovědí si pak přečtete odpovídající výsledek. Některá slova mají mnoho významů, ale pro účely testu byl vždy vybrán ten nejvíce používaný.

1. Jak se správně píše slovo, které vyjadřuje chybné jednání, omyl či nedopatření, které vede k trapné situaci?

a) fópa

b) faupaa

c) faux pas

2. Co znamená slovo „degradace“?

a) zhloupnutí, vývojový ústup, úpadek

b) snížení, pokles, zbavení hodnosti, znehodnocení

c) vyhlášení, slavnostní prohlášení

3. Jaké slovo byste použili, pokud byste chtěli někomu sdělit vaše celé jméno a příjmení?

a) iniciály

b) nacionále

c) iniciátory

4.Co znamená slovo „dogma“?

a) psí matka v angličtině

b) ustrnulá poučka či tvrzení nepřipouštějící pochybnosti

c) rukavičkářská useň

5. Co nejlepším synonymem pro slovo „patetický“?

a) ufňukaný, ubohý

b) týkají se paty

c) vášnivý, citově nadnesený

Jste nadprůměrně inteligentní? Těchto osm vlastností vás odhalí: Zvědavost, sebekontrola nebo otevřenost

svetzeny.cz

Info ikona
Kvíz

Optická iluze odhalí vaši nejlepší vlastnost: Zjistěte, zda první spatříte knihu, růže, balónky nebo něco jiného

svetzeny.cz

6. Co vyjadřuje „eufemismus“?

a) zjemnění drsného výrazu či skutečnosti něčím jemnějším

b) opak feminismu

c) psychickou pohodu a rozjařenost

7. Co znamená slovo „žoviální“?

a) bodrý, veselý, dobromyslný

b) hebký a jemný

c) týkající se žurnalistiky

8. Jaký význam má slovo „vágní“?

a) špinavý, zanedbaný

b) týkající se ženských genitálií

c) nejednoznačný, neurčitý

9. Co znamená, pokud je někdo „filantrop“?

a) sběratel známek

b) lidumil, pomáhá slabším

c) jezdí do určité oblasti tropů

10. Co znamená slovo „profylaxe“?

a) konkrétní dovednost v zaměstnání

b) konkrétní ochrana před určitou nemocí

c) konkrétní druh lenosti

11. Co znamená slovo „premisa“?

a) mísa určená pro předkrmy

b) předpoklad či výchozí část úsudku

c) vysoké postavení v zaměstnání

12. Co znamená slovo „pejorativní“?

a) určený pro konzumaci

b) hanlivý, vyjadřující záporný vztah

c) soudem zamítnutý

13. Co znamená slovo „exaktní“?

a) založený na přesnosti, přísně vědecký, dokonalý, přesný

b) odporující, pohrdající, protichůdný

c) opak slova taktní

Info ikona
Kvíz

14. Co znamená slovo „sebereflexe“?

a) vlastní odraz v zrcadle

b) schopnost od sebe odrážet negativní vjemy, přenášet kritiku ze svojí osoby na jiné

c) vnitřní komunikace se sebou samým a sebehodnocení svého chování

15. Co znamená slovo „demagogie“?

a) jistá forma demokracie, která vychází z jiného odvětví

b) využívání zjednodušených argumentů působících na city a předsudky

c) učební obor zabývající se studiem demokracie

16. Co znamená slovo „agilní“?

a) čilý, horlivý, aktivní

b) určený jako překážka pro psy

c) týkající se středověkého kupeckého cechu

17. Jaký je člověk, který je „asketický“?

a) nepřátelský a podlý, může vás kdykoliv zradit

b) odříkavý, zdrženlivý a je na sebe přísný

c) zbabělý, lakomý, skrblík

Vědomostní kvíz: Poznáte nejkrásnější náměstí světa na fotografiích? Zjistěte, zda máte zeměpis v malíčku

svetzeny.cz

Výsledky

Správné odpovědi: 1C, 2B, 3B, 4B, 5C, 6A, 7A, 8C, 9B, 10B, 11B, 12B, 13A, 14C, 15B, 16A, 17B

Pokud jste odpověděli na všech 17 otázek správně, nemusíte mít obavy cizí termíny nadále používat, je vidět, že jste sečtělí a než použije nějaký výraz, dobře znáte i jeho význam. Pokud jste udělali v testu 1-3 chyby, nic se neděje. Váš všeobecný přehled je, zdá se, přesto velmi dobrý. Jen si oprašte nějaké termíny. Pokud jste udělali 4-8 chyb, měli byste zvážit, zda místo cizích výrazů občas raději nepoužít český ekvivalent, aby nedošlo k trapné situaci, pokud váš protějšek bude skutečný význam slova znát. Pokud jste udělali 8 a více chyb, měli byste se raději cizím termínům zcela vyhnout, dokud neobohatíte své znalosti kvalitní literaturou.

Kvíz: Zjistěte, zda máte dominantní levou, nebo pravou hemisféru. Stačí vybrat obličej, který vám přijde šťastnější

svetzeny.cz