Přejít k hlavnímu obsahu

Náruživá carevna Kateřina Veliká: Manžela se zbavila, v zástupu milenců měl zvláštní místo Potěmkin

Kateřina Veliká byla ženou, která vešla do dějin. Měla mnoho tváří. Z učebnic si pamatujete, že byla mocnou ruskou carevnou a političkou. Dost možná ale netušíte, že byla také neúprosnou manipulátorkou a velmi vášnivou milenkou. Její milostné vztahy jsou jedním z nejzajímavějších a nejkontroverznějších aspektů jejího působení na ruském trůnu, které bylo nejdelší v dějinách země.

Narodila se jako Sofie Frederika Augusta, princezna německého knížectví Anhalt-Zerbst, dne 2. května 1729. Sňatek s carevičem Petrem III. jí otevřel cestu do ruských politických kruhů. O šťastné manželství se ale rozhodně nejednalo, neduživý car Petr, který byl navíc její bratranec, byl neschopný nejen jako vladař, ale i jako milenec.

Petr III. byl neoblíbeným carem, jehož krátká vláda byla plná zklamání pro ruský lid. Kateřina Veliká, vnímající neoblíbenost svého manžela, se spojila s ruskou šlechtou a vojenskými důstojníky, kteří byli ochotni podpořit její nárok na trůn. V červenci 1762 využila jejich podporu, zosnovala zatknutí a později i vraždu manžela a zmocnila se ruského trůnu.

Švédská královna Marie Eleonora Braniborská: Po smrti manžela zešílela, jeho srdce si pověsila nad postel

Ne každý příběh princezny je pohádkou se šťastným koncem. Historie zná mnoho zajímavých osudů, jež umí chytit za srdce. Ten, který se týká švédské královny Marie Eleonory Bavorské, budí spíše rozpaky. V životopisech se popisuje jako hysterická a rozmařilá žena, jež vešla do dějin nejen kvůli tomu, že nedokázala dát Švédsku dědice. Dceru odvrhla jen proto, že byla ošklivá. Po smrti manžela Marie Eleonora zešílela úplně.
svetzeny.cz

Rozkvět Ruska pod vlivem Kateřiny Veliké

Jednou z klíčových oblastí, které se rozhodla reformovat, bylo školství. Zavedla nový systém vzdělávání a podporovala výstavbu škol a univerzit, což přispělo k intelektuálnímu rozvoji Ruska. Během její vlády se Rusko stalo jedním z nejmocnějších a největších států Evropy. Její politika rozšíření ruského vlivu vedla k dobytí nových území a k posílení ruské pozice na světové scéně. Jedním z nejvýznamnějších úspěchů Kateřiny Veliké bylo dobytí Krymu v roce 1783, čímž se Rusko stalo dominantní mocností na Černomoří. Tato akce posílila ruskou pozici v regionu a umožnila rozvoj obchodu a námořních silnic.

Kateřina Veliká byla rovněž patronkou umění a kultury. Během jejího panování vzkvétala ruská literatura, výtvarné umění a architektura. Podporovala vzdělání a kultivaci ruského ducha, což vedlo k vzniku mnoha významných uměleckých a literárních děl.

Česká královna Eliška Rejčka: Manželé jí zajistili bohatství, její srdce však patřilo o 21 let staršímu milenci

Eliška Alžběta Rejčka, také známá jako Alžběta Polská nebo Richenza, vstoupila do historie dvakrát jako královna česká a byla také polskou panovnicí. Jelikož na ni manželé štědře mysleli, mohla se po jejich smrti usadit ve svých věnných městech v Hradci Králové a strávila také necelých 15 let svého života v Brně. Tam založila klášter a také pivovar. Opravdovou lásku ale nenašla u králů, milovala o 21 let staršího muže.
svetzeny.cz

Vášeň za dveřmi ložnice Kateřiny Veliké

Kateřina Veliká nicméně nebyla aktivní jen v politice a vládnutí, ale také v milostném životě. Její vášeň pro postelové hrátky byla známá a Kateřina neměla problém vyhledávat potěšení i mimo manželské lože. Jelikož car Petr její choutky nedokázal uspokojit, prošla její postelí řada milenců, z nichž někteří zanechali stopu i v historii Ruska.

Kateřina Veliká, jedna z nejvýznamnějších panovnic v dějinách, byla známa nejen svými politickými schopnostmi a reformami, ale také svými romantickými vztahy a mileneckými intrikami, které zasáhly do ruského dvora a ovlivnily průběh dějin. Již od mládí se Kateřina pohybovala v prostředí, kde byly milostné vztahy běžné a politicky významné. Její manželství s carem Petrem III. bylo sice formální, ale od samého počátku bylo plné napětí a nevěry. Kateřina, toužící po lásce a vášni, se obrátila k jiným mužům, kteří byli schopni jí poskytnout to, co hledala.

Jedním z nejvýznamnějších milenců Kateřiny Veliké byl Grigorij Orlov, ruský šlechtic a voják, který hrál klíčovou roli při jejím nástupu na trůn. Byl to totiž údajně on, kdo zavraždil Kateřinina manžela cara Petra III. Jejich vztah byl vášnivý a intenzivní, Orlov byl navíc podporovatelem Kateřininých politických ambicí. Pokud ale doufal, že oficiálně stane po boku mocné vladařky, jeho sny nebyly naplněny. Zkrátka však nepřišel, carevna ho povýšila do hodnosti generálního zbrojmistra, a navíc od ní čas od času obdržel hodnotné dary, jako třeba Mramorový palác v Petrohradu.

Královna Žofie si s muži užila své. Kvůli husitství ji napadl bratr, Václav IV. dal zabít jejího zpovědníka

Žofie Bavorská se díky svému dětskému půvabu stala královnou českou a římskou. Už jako dvanáctiletou si ji totiž vyhlédl Václav IV., a svatbou byly posíleny už tak přátelské vztahy mezi Bavorskem a Českým královstvím. S jejím životem jsou spojeni významní muži české historie. Byla obdivovatelkou Jana Husa, ke zpovědi chodila k Janu Nepomuckému. S císařem Zikmundem se měla dopouštět cizoložství a dokonce ji zneuctil vlastní bratr.
svetzeny.cz

Blízkým přítelem Kateřiny veliké se stal Potěmkin

Dalším významným milencem Kateřiny Veliké byl Grigorij Potěmkin, vojenský génius a politický stratég, který hrál klíčovou roli v rozvoji ruské říše během jejího panování. Pro Kateřinu se stal na dlouhou dobu mužem číslo jedna a to do takové míry, že spolu s ní rozhodoval o zásadním dění v Rusku. Kateřina Veliká z něj brzy udělala hraběte a později knížete, coby milenec ji ale po čase přestal bavit. Potěmkin však nebyl hloupý a dokázal si Kateřininu přízeň udržet i bez sexu. Stal se jejím nejbližším přítelem a rádcem. Kateřina Veliká si jeho názorů a schopností velmi cenila, a tak neměla důvod se ho zbavovat ani poté, co ho vykázala ze své ložnice. Tam ho na nějaký čas nahradil mladý voják Platon Zubov, Potěmkinovy přízně ale nedocílil ani on, ani milenci, kteří následovali po něm.

Přestože byly milostné vztahy Kateřiny Veliké kontroverzní a často vyvolávaly ostrou kritiku, nelze popřít jejich vliv na historii. Její milenci nejenže zanechali stopy ve sbírkách historických dokumentů, ale také ovlivnili politické události a kulturní změny v ruské společnosti.

I přes svoji nezvladatelnou náruživost zanechala Kateřina Veliká nesmazatelný otisk na dějinách Ruska. Její vláda byla obdobím dramatického rozvoje a modernizace země, která ji pozvedla na úroveň jedné z nejvýznamnějších evropských mocností té doby. Její politické, vojenské a kulturní dědictví přetrvává dodnes a její příběh stále ožívá.

Poslední příspěvek královny Alžběty: Svojí funkci vykonávala do poslední chvíle. “Je to pravá královna” píší fanoušci

Dnešní podvečer se pro fanoušky královské rodiny zapsal černým písmem. Královna dnes odpoledne zemřela v míru v Balmoralu, stojí u černobílé fotografie zveřejněné na sociálních sítích.
svetzeny.cz
Zdroj článku