Přejít k hlavnímu obsahu

Numerologie vašeho jména: Zjistěte, jaký osud máte předurčen

Info ikona
Numerologie

Přemýšleli jste někdy o významu svého jména? Někdo ho dostane po svých předcích, jiný zkrátka proto, že se líbilo jeho rodičům. Stejně tak jako vaše datum narození, i jméno nese energii a ovlivňuje váš život víc, než si možná myslíte.

Předpokládá se, že vaši rodiče vybrali vaše křestní jméno na základě smlouvy o duši, kterou jste s nimi uzavřeli před narozením nebo po něm. V důsledku toho může být vaše jméno spojeno s karmou vašeho života. Je důležité si uvědomit, že jste se rozhodli prožít ve svém životě lekce, abyste vyrovnali dluhy z minulých životů a naučili se nové věci, které vám pomohou v osobním růstu vaší duše.

Křestní jméno je tedy úzce spojeno s vašimi životními výzvami a úkoly a ovlivňuje vaše životní kroky.

Jak zjistíte, jaké číslo má vaše křestní jméno?

Číslo vašeho jména se si spočítáte jednoduše. Vezměte jeho jednotlivá písmena a přiřaďte mu číslice podle abecedy. Písmeno A má číslo 1, B má číslo 2, C odpovídá číslu 3 a tak dále. Poté jednotlivá čísla sečtěte dohromady. Sčítejte čísla tak dlouho, dokud nedostanete jedno jediné.

Pokud se dostanete k výsledku 11 nebo 22, tato čísla už dále nesčítejte. Jde totiž o mistrovská čísla, tedy vyšší vibrace čísel 2 a 4. Číslo vašeho jména udává základní rysy vaší osobnosti a vlastnosti, které vám byly dány do vínku již v momentě narození.

Mistrovská životní čísla 11, 22 a 33: Mají je jen vyvolení. Mohou být požehnáním, ale i prokletím

Mistrovská životní čísla jsou jen tři – 11, 22 a 33. Zjistěte, zda vám jedno z nich patří. Mají je jen vyvolení. Mohou být požehnáním, jejich nositel oplývá mimořádnými schopnostmi, ale také prokletím, jelikož existuje i jejich stinná stránka.
svetzeny.cz

Číslo vašeho jména je 1

Jednička je v numerologii spojena s pohybem vpřed. Symbolizuje průkopnického ducha, nezávislou povahu a vrozené vůdčí schopnosti. Ve špatný den může jednička působit trochu panovačně nebo vychloubačně a skrývat případnou nejistotu za příliš vyvinutou sebedůvěru. Jednička musí mít na paměti, že ačkoli je první, může se velmi rychle stát nejosamělejším číslem.

Vaše jméno má číslo 2

Číslo 2 je spojeno s citlivostí, rovnováhou a harmonií. V rámci numerologie přebírá vibrace dvojky roli prostředníka, který spojuje zdánlivě nespojitelné, a to prostřednictvím soucitu, empatie a laskavosti. Dvojka je spojena s intuicí, a pokud se toto číslo objeví jako číslo životní cesty nebo osudu, bude dotyčný vnímat jemné energetické posuny a emocionální nuance. Protože je dvojka tak citlivá, je velmi náchylná ke konfliktům a může se nakonec cítit nedoceněná nebo zneuznaná. 
 

Numerologie vašeho domu: Dvojka přeje vztahům, v sedmičce se zjevují duchové

Ať už žijete v novostavbě nebo v letitém domě s bohatou historií, každý domov má svůj příběh, který se píše spolu s jeho majiteli. Díky numerologii můžete odhalit tajemství vašeho domova, který má svoji jedinečnou osobnost a charakter. Koresponduje energie vašeho domova s tou vaší?
svetzeny.cz

Co pro vás znamení, když má vaše jméno číslo 3

Trojka symbolicky představuje podstatu stvoření. Má výborné vyjadřovací schopnosti, a to nejen pomocí slov a písmen, ale i prostřednictvím umění. Její práce inspiruje, motivuje a povznáší ostatní. Nachází velkou radost v tom, že se ostatní usmívají. Je však také známo, že trojka je dosti náladová, a pokud se cítí nepochopena, může se zcela stáhnout do sebe. Člověk s číslem tři bývá také roztěkaný, což lze snadno zmírnit cvičením pozornosti. Je důležité, aby si trojky našly chvíle klidu, zotavily se a obnovily a načerpaly nové síly.

Vaše jméno má číslo 4

V numerologii má číslo 4 zemitou energii. Soustředí se na hledání svých kořenů. Čtyřka neochvějně věří ve fyzický svět a ví, že pro vybudování spokojeného života potřebuje mít materiální základ. Praktická, pracovitá a zodpovědná vibrace čísla 4 se zaměřuje na vytváření logických systémů a řešení složitých problémů. Čtyřka má v sobě pevnost, která se ale může změnit ve strnulost. Jednoduše může usnout na vavřínech. Proto musí čtyřka hledat stále cesty vpřed. Lidé se jménem ve znamení čísla čtyři bývají tvrdohlaví, ale dokážou si jít za svým. Nebojí se rizik a rádi je často podstupují.

Když má vaše jméno číslo 5

Volnomyšlenkářský, dobrodružný a pokrokový. Člověk s číslem 5 je definován svobodou. Pětka potřebuje poznávat svět zapojením svých pěti smyslů: Životní lekce pětka získává prostřednictvím spontánních odvážných činů. V astrologii je 5 podobná energii Střelce a je známá svou hravostí, impulzivitou a živelností. Na druhé straně však může být pětka neklidná a netrpělivá. Protože neustále touží po objevování, je pro ni obtížné přijímat každodenní životní povinnosti - včetně pracovních a mezilidských závazků. Pětka si musí uvědomit, že když zúží svůj pohled, zjistí, že nejvděčnější objevování existuje v její blízkosti.

Karmický dluh způsobuje závislosti i toxické vztahy. Zjistěte, zda ho máte

Karma není jen záležitostí vašeho současného života, ale provází vás i ze života minulého. Zjistěte, zda si nesete nějakou formu karmického dluhu, který ovlivňuje vaše rozhodnutí, vztahy a životní cesty. Karmický dluh vás může brzdit na vaší životní cestě, nebo vám způsobovat opakované potíže, přitom ho lze snadno splatit.
svetzeny.cz

Součet písmen vašeho jména je 6

Číslo 6 je uznáváno pro svou pečující, podporující a empatickou povahu. Jako skutečný léčitel má šestka schopnost řešit problémy v emocionální i fyzické oblasti a pomáhat druhým svým přímým, ale jemným přístupem. Šestka má silný smysl pro odpovědnost a velmi jí záleží na přátelích, rodině a partnerech. Toto číslo také snadno komunikuje s dětmi a zvířaty, projevuje jemnou něhu a pečovatelského ducha. Někdy se může stát, že ochranitelská energie šestky se stane panovačnou a ovládající.

Číslo vašeho jména je 7

Sedmička je známá svými analytickými dovednostmi. Z astrologického hlediska lze číslo 7 považovat za kombinaci energie Panny a Štíra: sedmička je extrémně orientovaná na detaily, ale řídí se vnitřní moudrostí na rozdíl od hmatatelné reality. Je velice bystrá a má výborný postřeh, který podporuje pohotovost a vynalézavost. Protože dokáže rychle najít chyby téměř v každém systému, je sedmička tak trochu perfekcionistka. Sedmička často předpokládá chybu, proto je důležité, aby toto číslo vyvážilo svůj vrozený skepticismus otevřenou myslí. Ne všechno bude bezchybné - ale právě to dělá život zábavným.

Lidé s číslem jména 8

Číslo 8 je především o hojnosti. V rámci numerologie je toto číslo spojeno s materiálním bohatstvím a finančním úspěchem. Ambiciózní a cílevědomé číslo 8 přitahuje jako magnet i skvělé pracovní příležitosti a bez problémů může zaujímat vedoucí pozice. Osmička má velkolepé plány a žene se na vrchol jakéhokoli žebříčku, aby dosáhla mimořádných výšin. S velkou mocí však přichází i velká zodpovědnost. Osmička plodí workoholiky a ve špatný den se může stát nadměrně panovačnou a majetnickou. Tyto negativní vlastnosti však lze zmírnit tím, že zapojí do svého jednání empatii. Svých životních úspěchů může využít k pomoci druhým. Pak si uvědomí, že není nic cennějšího, než přispět k vyššímu dobru.
 

Datum narození vám propůjčuje magický dar. Trojky umí tvořit i ničit, mistrovská jedenáctka má nadpřirozené schopnosti

Věříte-li na věci mezi nebem a zemí, víte, že nic není náhoda a vše se děje s určitým záměrem. Z hlediska numerologie a astrologie hraje zásadní roli například vaše datum narození. Energie čísel vám dala do vínku nejen vaše schopnosti a vlastnosti, ale i magický dar, o které dost možná ani nemáte tušení.
svetzeny.cz

Vaše jméno má číslo 9

Devítka jako poslední číslice v numerologii znamená, že její nositel je „stará“ duše. Devítce nejsou cizí životní vzestupy a pády. Vždyť vše už v minulosti tolikrát zažila. V souladu s tím dokáže číslo 9 bez námahy vstřebat velké množství podnětů a spojovat jednotlivé body do soudržného celku. Posláním devítky je dosáhnout nejvyššího stavu vědomí a pomáhat ostatním, aby tohoto duchovního uvědomění dosáhli také. Devítka se nebojí proměny a její duch inspiruje ostatní ke zkoumání vlastního já. Protože devítka v mnoha ohledech překonala fyzickou rovinu, musí neustále pamatovat na to, aby se ukotvila. Musí se naučit vyvažovat abstraktní a hmatatelné a nakonec najít své místo na pomezí fantazie a reality.

Mistrovské číslo 11

Mistrovské číslo 11 oživuje energii čísla 2. Jeho úkolem je léčit sebe i druhé prostřednictvím svých zvýšených duchovních schopností. Intuitivní nadání mistra čísla 11 je často důsledkem extrémních životních okolností. Mistr číslo 11 má úžasný dar mimosmyslového vnímání. V numerologii je mistrovské číslo 11 spojeno s duchovním osvícením, uvědoměním a filozofickou rovnováhou.

Mistrovské číslo 22

Mistrovské číslo 22 je často označováno jako Mistr stavitel. Rozšiřuje vibrace čísla 4. Číslo 22 je předurčeno k tvoření ve fyzické sféře, které přesahuje realitu - spojením hmotného a nehmotného. Dovednosti mistrovského čísla 22 jsou obvykle důsledkem ne zrovna šťastného dětství, kde chyběla stabilita a harmonie. Životní cesta pracovitého, kreativního a spolehlivého Mistra čísla 22 vede k transformaci a hlubokému poznání.


 

Zákon karmy, který vám pomůže změnit život: Přitáhněte si do života štěstí!

V buddhistickém učení se píše, že karma pracuje pro všechny – bez rozdílu věku, společenského postavení nebo třeba víry. A zatímco jednomu přihrává lásku, jinému nechá pocítit chyby. Pro každého je však spravedlivá a to, jestli nám bude vracet dobro nebo zlo, záleží jen na tom, jaké zrcadlo jí nastavíme.
svetzeny.cz

Karmickou zátěž mají čísla 4 a 7

Těmto číslům se říká poloviční kříže. Jména s těmito čísly jsou zatížena karmou. To znamená, že jejich nositel opakovaně prochází životními zkouškami. Je možné je vyřešit, a to za pomoci zkušeného numerologa, který vám provede důkladný numerologický rozbor.

Zdroj článku