Přejít k hlavnímu obsahu

Aztécký horoskop: Datum narození prozradí vaše uniikátní znamení. Jaguár touží po slávě, Kopí je pomstychtivé

Info ikona
aztécký horoskop

Aztékové, kteří žili přibližně na počátku druhého tisíciletí našeho letopočtu na území dnešního Mexika, byli jednou z nejsofistikovanějších civilizací, co se týče zemědělství, číselné soustavy, kalendáře, medicíny i poezie. A měli také svoji vlastní astrologii s 12 znameními. Zjistěte, které znamení podle data narození jste vy a zda na vás sedí charakteristika daného znamení.

Čeká nás několik silných úplňků Měsíce: Dubnový přinese klid a harmonii, červencový rozbouřené emoce

svetzeny.cz

Opice

1. ledna / 13. ledna / 25. ledna / 11. února / 23. února / 7. března / 19. března / 31. března / 12. dubna / 24. dubna / 6. května / 18. května / 30. května / 11. června / 23. června / 5. července / 17. července / 27. července / 10. srpna / 22. srpna / 3. září / 15. září / 27. září / 9. října / 21. října / 2. listopadu / 14. listopadu / 26. listopadu / 8. prosince /20. prosince

Opice je spojena s Bohem ohně a byla komunitou vysoce ceněna pro svou skromnost a kouzlo. Lidé s tímto znamením jsou odhodlaní, věrní, krásní a svůdní.

Kopí

2. ledna / 14. ledna / 26. ledna / 12. února / 24. února/ 8. března / 20. března / 1. dubna / 13. dubna / 25. dubna / 7. května / 19. května / 31. května / 12. června / 24. června / 6. července / 18. července / 30. července / 11. srpna / 23. srpna / 4. září / 16. září / 28. září / 10. října / 22. října / 3. listopadu / 15. listopadu / 27. listopadu / 9. prosince / 21. prosince

Pazourek či kopí je v aztéckém horoskopu symbolem boje ideálů. Lidé v tomto znamení mohou být pomstychtiví, ale zároveň jsou odvážní, společenští a zábavní. Mají smysl pro realitu, což jim často umožňuje dosáhnout jejich cílů.

Pes

3. ledna / 15. ledna / 27. ledna / 13. února / 25. února / 9. března / 21. března / 2. dubna / 14. dubna / 26. dubna / 8. května / 20. května / 1. června / 13. června / 25. června / 7. července / 19. července / 31. července/ 12. srpna / 24. srpna / 5. září / 17. září / 29. září/ 11. října / 23. října / 4. listopadu / 16. listopadu / 28. listopadu / 10. prosince / 22. prosince

Pes představuje božské znamení. Lidé v tomto znamení jsou citliví, věrná a vždy připraveni pomoct. Mohou být také velmi umělecky zaměřeni.

Kajman

4. ledna / 16. ledna / 18. ledna / 2. února / 10. března / 22. března/ 3. dubna / 15. dubna /27. dubna / 9. května / 21. května / 2. června / 14. června / 26. června / 8. července / 20. července / 1. srpna / 13. srpna / 25. srpna / 6. září / 18. září / 30. září / 12. října / 24. října / 5. listopadu / 29. listopadu / 11. prosince / 23. prosince

Kajman nebo krokodýl reprezentuje původ vesmíru a je považován za hbité a silné zvíře. Toto znamení má rádo logické myšlení a je výborné v organizaci, chápání a analýze.

Zvíře, které spatříte jako první, určuje vaše dominantní osobnostní rysy

svetzeny.cz

Dům

5. ledna / 17. ledna / 29. ledna / 3. února / 15. února / 27. února / 11. března / 23. března / 4. dubna / 16. dubna / 28. dubna / 10. května / 22. května / 3. června / 15. června / 27. června / 9. července / 21. července / 2. srpna / 14. srpna /26. srpna / 7. září / 19. září / 1. října / 13. října / 25. října / 6. listopadu / 18. listopadu / 30. listopadu / 12. prosince / 24. prosince

Toto znamení má na prvním místě rodinu, má rádo lidi, je velkorysé a přívětivé. Lidé v tomto znamení milují tradice, cení si znalostí, ochrany a v ostatních probouzí pocit bezpečí.

Květina

6. ledna / 18. ledna / 30. ledna/ 4. února / 16. února / 28. února / 12. března / 24. března / 5. dubna / 17. dubna / 29. dubna / 11. května / 23. května / 4. června / 16. června / 28. června / 10. července / 22. července / 3. srpna / 15. srpna / 27. srpna / 20. září / 14. září / 2. října / 14. října / 26. října / 7. listopadu / 19. listopadu / 1. prosince / 13. prosince / 25. prosince

Umělecká, zábavná a hravá květina přináší umělecké schopnosti a lásku ke komunikaci. Lidé v tomto znamení se rádi stýkají s ostatními, jsou intuitivní, šikovní a snadno se začnou nudit. Jsou citliví, ale své pocity nedávají najevo.

Had

7. ledna / 19. ledna / 31. ledna / 5. února / 17. února / 1. března / 13. března / 25. března / 6. dubna/ 18. dubna / 30. dubna / 12. května / 24. května / 5. června / 17. června / 29. června / 11. července / 23. července / 4. srpna / 16. srpna / 28. srpna / 9. září / 21. září / 3. října / 15. října / 27. října / 8. listopadu / 20. listopadu / 2. prosince / 14. prosince / 26. prosince

Had je symbolem plodnosti a prosperity. Vyniká v dlouhodobém plánování a má talent na podnikání. Obvykle se nikdy nevzdává a je loajální ke svým přátelům i rodině. Miluje pozornost a může být nestabilním milencem.

Jelen

8. ledna / 20. ledna / 1. února / 18. února / 2. března / 14. března / 26. března / 7. dubna / 9. dubna / 19. dubna / 1. května / 13. května / 25. května / 6. června / 18. června / 30. června / 12. července / 24. července / 5. srpna / 17. srpna / 29. srpna / 10. září / 22. září / 4. října / 16. října / 28. října / 9. listopadu / 21. listopadu / 3. prosince / 15. prosince / 27. prosince

Lidé s tímto znamením reprezentují prestiž a krásu. Uvažují velmi rychle, jsou to výkonní pracovníci a mají rádi mír. Jsou citliví a zranitelní, ale také velmi společenští.

Běžné předměty v domácnosti, které hromadí negativní energii: Okamžitě je vyhoďte, činí vás neštastnymi. Jak snadno prostor vyčistit?

svetzeny.cz

Jaguár

9. ledna / 21. ledna / 7. února / 19. února / 3. března / 15. března / 27. března / 8. dubna / 20. dubna / 2. května / 14. května / 26. května / 7. června / 19. června / 1. července / 13. července / 25. července / 6. srpna / 18. srpna / 30. srpna / 11. září / 23. září / 5. října / 17. října / 29. října / 10. listopadu / 22. listopadu / 4. prosince / 16. prosince / 28. prosince

Jaguáři jsou nadaní silou, ale mohou se snadno stát agresivními. Mají vůdčí schopnosti a často touží po moci a slávě. Dokážou být drsní, pokud lidé kolem nich chybují, nepřiznávají si své chyby a často nezkouší věci, pokud si nejsou jistí úspěchem. Jsou smyslní, ale také mohou být žárliví a přehnaně se snažit mít vztahy pod kontrolou.

Rákos

10. ledna / 22. ledna / 8. února / 20. února / 4. března / 16. března / 28. března / 9. dubna / 21. dubna / 3. května / 15. května / 27. května / 8. června / 20. června / 2. července / 14. července / 26. července / 7. srpna / 19. srpna / 31. srpna / 12. září / 24. září / 6. října / 18. října / 30. října / 11. listopadu / 23. listopadu / 5. prosince / 17. prosince / 29. prosince

Rákos je znamením světla a jednoty a miluje život. Lidé s tímto znamením jsou obvykle moudří a touží dosáhnout rovnováhy mezi svými emocemi a okolním světem. Ostatní je považují za optimisty.

Králík

11. ledna / 23. ledna / 9. února / 21. února / 5. března / 17. března / 29. března / 10. dubna / 22. dubna / 4. května / 16. května / 28. května / 9. června / 21. června / 15. července / 27. července / 8. srpna / 20. srpna / 1. září / 13. září / 25. září / 7. října / 19. října / 31. října / 12. listopadu / 24. listopadu / 6. prosince / 18. prosince / 30. prosince

Toto znamení je pracovité a spořivé. Lidé v tomto znamení milují radost ze života, ale mají rádi svůj život pod kontrolou. Jsou velmi společenští a milují komunikaci s ostatními.

Orel

12. ledna / 24. ledna / 10. února / 22. února / 6. března / 18. března / 11. dubna / 23. dubna / 5. května / 17. května / 29. května / 10. června / 22. června / 4. července / 16. července / 28. července / 9. srpna / 21. srpna / 2. září / 14. září / 26. září / 8. října / 20. října / 1. listopadu / 13. listopadu / 25. listopadu / 7. prosince / 19. prosince / 31. prosince

Orel je symbolem hodnoty, síly a vášně. Toto energické a sebevědomé znamení se nikdy nevzdává a vyniká svojí inteligencí. Lidé s tímto znamením se dokážou dostat i z obtížných situací a najít světlo tam, kde ho druzí nevidí. Mohou být také velmi svůdní.

Zdroj článku