Přejít k hlavnímu obsahu

Smutný osud poslední čínské císařovny Wanrong. Byla vystavována jako zvíře, její tělo se po smrti nikdy nenašlo

Poznejte smutný příběh císařovny Wanrong, manželky posledního čínského císaře Puyiho, která prožila nešťastné manželství, byla závislá na opiu a dostalo se jí brutálního zacházení ze strany komunistů. Ohlédněte se zpět za opomíjenou památkou císařovny, jež se dočkala symbolického pohřbu až desítek let po své smrti.

Gobulo Wanrong se narodila 13. listopadu 1906 v Pekingu v Číně do mandžuského vysoce postaveného rodu. Měla milující rodinu. Matka zemřela při jejím porodu, ale její nevlastní matka lady Hengxiang ji milovala, jako by byla její skutečnou dcerou. Otec Rongyuan byl velmi pokrokový člověk. Věřil, že ženy jsou rovnocenné mužům a jeho dcera by měla získat stejné vzdělání jako jeho synové

Před sňatkem s císařem Puyi žila Wanrong životem moderní ženy. Sledovala filmy, pochutnávala si na různých jídlech západní kuchyně, jezdila na kole a psala milostné dopisy v angličtině.

Revoluce v Číně změnila určila osud Wanrong

V roce 1911 došlo v Číně k revoluci, která vedla o rok později ke vzniku Čínské republiky. Tak skončila několik tisíciletí trvající monarchie a tehdejší císař Puyi z dynastie Čching musel abdikovat. Mohl si ponechal palác i svůj císařský titul, ale byl již pouze symbolický. Přesto mohl nadále žít aristokratickým způsobem života a byly mu prokazovány všechny pocty. Zacházelo se s ním ale víceméně jako s monarchou, jenž je v zemi pouze na návštěvě. 

Wanrong se stala poslední čínskou císařovnou

Puyi z dynastie Čching si Wanrong vybral podle jedné z fotografií, které mu doma ukázali. Původně padla jeho volba na dvanáctiletou Wenxiu, ale proti jeho rozhodnutí se nakonec postavila bývalá císařská konkubína, která měla velký vliv. Zároveň navrhla Puyimu, aby si vybral Wanrong, která byla přibližně stejně stará a měla podobné rodinné zázemí jako on. Protože si již dříve vybral Wenxiu, rozhodlo se, že si v souladu s mandžuskou tradicí vezme obě dívky. 

Wanrong se musela naučit, jak se klanět a chovat k císaři. Bouřila se. Měla lekcí plné zuby a byla nešťastná z toho, že se vdává za někoho, koho nikdy předtím neviděla. Nakonec sňatku vyhověla a v roce 1922 si císaře vzala. V té době bylo Wanrong 16 let. V době, kdy si Puyiho brala, sice už nebyl vládnoucím císařem, ale pocty byly jemu i jeho ženám prokazovány jako by žádná revoluce nebyla.  

Korunní princ Rudolf: Syn císaře Františka Josefa zastřelil milenku i sebe. Tragédie v Mayerlingu změnila dějiny

Mayerlingská tragédie, která se odehrála 30. ledna 1889, otřásla nejen rakousko-uherskou monarchií, ale měla i výrazný dopad na evropské dějiny. Dokonce se říká, že byla jednou z příčin 1. světové války. Tehdy korunní princ Rudolf, syn císaře Františka Josefa I. a císařovna Sissi, společně se svou milenkou Mary Vetserou, spáchali sebevraždu v loveckém zámečku Mayerling. Tato tragédie nejenže ukončila životy dvou lidí, ale změnila také směr politických událostí v Evropě.
svetzeny.cz

Wanrong se změnil život

Císařovna Wanrong si i přes velmi nešťastné manželství žila svým vlastním životem, kdy přijala západní jméno Elizabeth, zamilovala si anglickou kuchyni a poslouchala jazz. Také byla známá svoji štědrostí a přispěla například obětem katastrofy v roce 1923. Přesto ji však sžírala žárlivost vůči druhé manželce Wenxii, kterou brala jako sokyni, protože jí Puyi dával přednost. 

Navíc začala mít zdravotní problémy a kvůli bolestem hlavy a žaludku začala užívat opium. V říjnu roku 1924 došlo ke státnímu převratu, který měl za následek vyhnání císaře Puyiho a jeho žen ze Zakázaného města. Manželé se dostali pod ochranu Japonců.Přestěhovali se do japonského Tianjinu. Závislost Wanrong na opiu se prohlubovala a začala navíc trpět depresemi. I přesto se snažila žít navenek aktivním životem. 

Milenka císaře Františka Josefa: Kateřina Schrattová mu 30 let mazala chlebíčky a vyprávěla vtipy

Každý zná příběh lásky rakouského císaře Františka Josefa a krásné Alžběty Bavorské zvané Sissi. Ale v životě významného monarchy hrála významnou roli také jeho druhá osudová žena, jeho milenka Kateřina Schrattová. Se slavnou herečkou udržoval císař milostný poměr přes třicet let. Věrně mu stála po boku až do jeho smrti.
svetzeny.cz

Byla vystavována jako zvíře v kleci a zemřela nedůstojně v cele

V roce 1932 Japonsko dosadilo Puyiho do čela státu Mandžukuo. I když byl Puyi oficiálně korunován v roce 1934 císařem, jeho moc byla omezená. Mandžukuo bylo ve skutečnosti japonským protektorátem. Puyi i Wanrong byli drženi pod neustálým dohledem. V roce 1935 měla Wanrong dokonce porodit dceru, která krátce po porodu zemřela. Podle některých spekulací dítě zabil rozzuřený Puyi, jelikož ho měla mít s jedním sluhou, podle jiných se dítě mělo narodit již mrtvé.

Po této události se zdravotní stav Wanrong výrazně zhoršil a roku 1938 již byla těžce závislá na opiu. V roce 1946 se Wanrong snažila uprchnout do Koreje, ale byla zadržena čínskými komunisty. Čínští komunisté s ní jednali brutálně, jelikož ji vnímali jako sympatizantku Japonska. Wanrong byla vystavena nelidským podmínkám, což zahrnovalo hladovění a veřejnou exhibici, kdy ji vystavovali jako zvíře v zoo. V červnu roku 1946, ve věku pouhých 39 let, císařovna Wanrong zemřela na podvýživu a abstinenční příznaky užívání opia ve vězení v Jilinu. Její tělo bylo ponecháno několik dní na podlaze vězení v kaluži moči. Ostatky císařovny Wanrong nebyly nikdy nalezeny. Teprve po dlouhých letech jí rodina symbolicky pochovala.

Podívejte se, jak vypadala poslední čínská císařovna Wanrong
Zdroj článku