Přejít k hlavnímu obsahu

Sapiosexuál: Možná jste to právě vy. Zjistěte, co je na opačném pohlaví nejvíce přitahuje

Info ikona
Sapiosexual

Sapiosexuál je termín, který v poslední době získal na popularitě. Jedná se o označení pro osoby, které pociťují vzrušení a silnou přitažlivost k intelektu a vzdělání druhé osoby. Hlavním znakem sapiosexuála je tedy to, že pro něj není primární fyzický vzhled osoby, ale spíše její inteligence, vědomosti a schopnost rozvíjet svůj intelekt. Co na to říká věda?

Nejinteligentnější znamení zvěrokruhu: Astroložka tvrdí, že Blíženci jasně vedou

Které znamení zvěrokruhu je ze všech nejchytřejší? Astroložka Susan Taylor je přesvědčena, že Blíženci nemají konkurenci. Zjistěte, která další znamení zvěrokruhu bývají také považována za nesmírně inteligentní.
svetzeny.cz

Sapiosexualitu si určujete sami

Jelikož neexistuje oficiální diagnostický nástroj na stanovení sapiosexuality, mnoho lidí si přisuzuje tento termín na základě vlastního dojmu. Většina sapiosexuálů uvádí, že pro ně není přitažlivost vůči intelektuálně stimulující osobě pouze sexuální, ale také na vysoké emocionální a intelektuální úrovni. Zájem o intelekt je pro sapiosexuály hlavním aspektem přitažlivosti, avšak není to jediný faktor, který určuje přitažlivost druhých lidí. Kromě intelektu je pro ně také důležitá schopnost komunikace a vyjadřování svých myšlenek a postojů. Důležitý je také oční kontakt, jemné dotyky a další fyzické projevy náklonnosti.

Sapiosexualita z pohledu vědy

Ačkoliv je sapiosexualita stále považována za relativně nový pojem, existuje několik studií, které se zabývají vztahem mezi intelektuálním potenciálem a sexuální přitažlivostí. Například v roce 2015 byla publikována studie, která zkoumala vztah mezi inteligencí a sexuální přitažlivostí. Výsledky ukázaly, že muži s vysokým IQ byli vnímáni jako atraktivnější než muži s nižším IQ. U žen však nebyl nalezen žádný vztah mezi inteligencí a sexuální přitažlivostí. Další studie, která se zabývala tímto tématem, byla publikována v roce 2018. V této studii byli účastníci dotazováni na to, jak moc je přitahuje inteligence druhých lidí a jak moc jim záleží na fyzické kráse. Výsledky ukázaly, že pro většinu účastníků byla intelektuální přitažlivost daleko důležitější než fyzická krása. Výzkumů o sapiosexualitě však stále není mnoho a většina informací o tomto tématu pochází z osobních zkušeností a popisu lidí, kteří se k tomuto typu sexuality hlásí.

Toto jsou slova, které by chtěl od své partnerky slyšet každý muž

Muži obvykle nebývají žádní tajnůstkáři. Často říkají věci tak, jak je myslí, nenaznačují, nekrouží kolem nepříjemné konverzace, často řeknou věci tak, jak jsou. Muži mají tendenci ženy často podceňovat, ale platí to také obráceně?
svetzeny.cz

Náročný výběr partnera

Pro sapiosexuály může být náročné najít si vhodného partnera, protože ne každý jedinec splňuje jejich poměrně vysoké intelektuální požadavky. Sapiosexuálové tedy často navštěvují místa, jako jsou vysoké školy, semináře atp., kde se mohou setkat s lidmi, kteří mají podobné zájmy, hodnoty a zároveň oplývají vysokou inteligencí. Sapiosexuálové se často zajímají o neobvyklé a intelektuálně náročné aktivity a konverzace, které jim umožňují rozvíjet své myšlení a intelektuální schopnosti. Sapiosexuálové také mohou být často nepochopeni, jelikož někteří lidé mohou považovat jejich vysoké nároky a přitažlivost k nadprůměrné inteligenci či intelektu za bizarní či namyšlenou záležitost. Někteří se mohou cítit izolovaní, pokud žijí v prostředí, kde intelektuální zájmy nejsou ceněny nebo jsou dokonce odmítány. Je však důležité respektovat preference druhých osob a uvědomit si, že každý má jiné preference a priority. Někteří lidé se domnívají, že sapiosexualita je pouze módním trendem nebo dokonce pseudovědou, ale pro mnoho lidí je to skutečná sexuální orientace, která ovlivňuje jejich preference a chování v oblasti sexuality a vztahů. Sapiosexualita se někdy zaměňuje s demisexualitou, což je sexuální orientace, kde jedinec pociťuje sexuální přitažlivost pouze k lidem, se kterými má hlubokou emocionální vazbu.

Zdroj článku