Přejít k hlavnímu obsahu

Vaše oči prozradí, jak vysoké je vaše IQ, odhalila studie

Odhalit inteligenci a další vlastnosti druhého člověka není jednoduché. Často nám v tom pomáhá takzvaný šestý smysl, selský rozum nebo intuice. Stává se ale, že někteří jedinci sami přiznávají, že mají špatný odhad na lidi. Co kdyby se ale inteligence dané osoby dala poznat pouhým pohledem do jejích očí? Tato vize není zase tak nemožná.

Hledání znaků inteligence v lidském těle nabralo nový směr díky nedávnému výzkumu vědců v Georgia Institute of Technology, který odhalil překvapivou souvislost mezi velikostí zornic a mírou inteligence. Ve snaze odhalit viditelné znaky inteligence se zkoumaly různé fyzické a behaviorální atributy, od jemnosti motoriky po složitou verbální komunikaci. Nicméně studie zveřejněná na stránkách Daily Mail naznačuje, že odpovědi můžeme hledat mnohem snadněji, než jsme si kdy mysleli – stačí se podívat člověku do očí.

Velké zornice jako ukazatel vysoké inteligence

Výzkum prováděný týmem vědců přišel s pozoruhodným závěrem, že lidé s většími zornicemi mají tendenci být inteligentnější. Tato souvislost byla odhalena při sérii testů, které měřily kognitivní schopnosti účastníků a zároveň sledovaly velikost jejich zornic v klidovém stavu. Výsledky ukázaly, že jedinci s většími zornicemi excelovali v úlohách zaměřených na paměť, rozumovou kapacitu a schopnost řešení problémů.

Studie se opírala o pečlivé měření velikosti zornic účastníků pomocí high-tech zařízení schopného zachytit nejmenší detaily oka. Účastníci poté podstoupili řadu kognitivních testů, které byly navrženy tak, aby otestovaly různé aspekty jejich inteligence. Výzkumníci následně analyzovali data a hledali souvislost mezi velikostí zornic a výkonem v testech.

Otestujte, jak vysoká je vaše emoční inteligence: Pár jednoduchých otázek vám pomůže zjistit, jak jste na tom

Inteligence představuje jednu z nejdůležitějších věcí, která umožňuje lidem dosáhnout úspěchu ve světě i v životě. Existuje však ještě další forma inteligence, která má zásadní dopad na schopnost efektivně reagovat na každodenní výzvy. Tato forma, nazývaná emoční inteligence, hraje klíčovou roli v životech nás všech. Zjistěte, jakou emoční inteligenci máte právě vy. Stačí k tomu odpovědět na několik jednoduchých otázek.
svetzeny.cz

Pro pochopení spojitosti mezi velikostí zornice a inteligencí vědci museli začít detailně zkoumat mozek. Zjistili, že velikost zornice je spojena s oblastí v horní části mozku nazývanou locus coeruleus. Tato oblast uvolňuje chemikálie, které působí jako hormony a neurotransmitery v mozku a těle a ovlivňují vnímání, pozornost i paměť.

Locus coeruleus má důležitou roli při propojování různých částí mozku, jež jsou potřeba zapojit při řešení složitých úkolů. Teorie naznačuje, že jedinci s většími zornicemi mají pravděpodobně efektivnější regulaci z této oblasti mozku, což pozitivně ovlivňuje jejich kognitivní schopnosti a celkovou funkci mozku.

Vypadá to tedy, že spojitost mezi velikostí zornice a inteligencí není jen náhodná, ale je spojena se specifickými neurobiologickými mechanismy, které regulují funkci mozku. Tato zjištění mohou přispět k hlubšímu porozumění lidské inteligence a možnostem, jak ji dále zkoumat a porozumět jí a mohou vést k inovativním přístupům v personalistice nebo pedagogice.

Nízká emoční inteligence ničí vztahy i přátelství. Poznat člověka s nízkým EQ je nečekaně snadné

Emoční inteligence (EQ) hraje v našem životě velmi důležitou roli. Ovlivňuje téměř všechny aspekty, které se odrážejí v mezilidských vztazích, schopnosti vyjádřit emoce nebo ve způsobech komunikace. Pro jedince s nízkou emoční inteligencí znamenají tyto aspekty velký životní problém. Může totiž ničit mezilidské vztahy, včetně vztahu. Jak rozpoznat člověka s nízkou emoční inteligencí?
svetzeny.cz

Čím krásnější, tím chytřejší člověk

V jiné studii zase vědci z University of St Andrews odhalili fascinující spojení mezi vnímanou atraktivitou a inteligencí, což vyvolává debaty o tom, jakým způsobem hodnotíme lidi v našem okolí. Podle studie publikované na webu Wired lidé často připisují větší inteligenci atraktivním jedincům, což může mít dalekosáhlé důsledky pro sociální interakce a profesní příležitosti.

Tento jev známý také jako "haló efekt" naznačuje, že pozitivní vlastnosti jako fyzická přitažlivost mohou vést k automatickému a často nespravedlivému přisuzování dalších charakteristik včetně inteligence. Výzkum zdůrazňuje, jak lidský mozek skládá dojem o osobě na základě prvních vizuálních a sociálních signálů, které mohou vést k rychlým, ale zjednodušeným soudům o osobnosti a jejích schopnostech.

I když studie poukazuje na zajímavou souvislost mezi vnímáním vzhledu člověka a jeho inteligenčním kvocientem, je důležité si uvědomit, že skutečná inteligence a odborné schopnosti jedince jsou mnohem komplexnější a nelze je spolehlivě posuzovat pouze na základě vnějšího vzhledu. Naopak je potřeba bojovat proti předsudkům a stereotypním předpokladům a podporovat hodnocení lidí založené na jejich skutečných schopnostech.

Podle vědců souvisí výška s inteligencí. Velkou roli hraje dědičnost

I když existuje mnoho výjimek, a ne každý vysoký člověk je nutně chytřejší nebo naopak, některé studie ukazují, že existuje určitý vztah mezi výškou a inteligencí, což znamená, že toto spojení není jen náhoda. Přečtěte si závěry těchto studií, podle kterých vysocí lidé dosahují vyšší inteligence než ostatní. Patříte mezi ně?
svetzeny.cz
Zdroj článku