Přejít k hlavnímu obsahu

Odhalte a zastavte manipulátory: Umí odhalit vaše slabé stránky, vy se musíte naučit přestat se obviňovat

Manipulátoři umí využít druhé lidi pro svůj vlastní prospěch. Dokážou odhalit vaše slabosti a využít je proti vám. I manipulátory se však můžete naučit manipulovat, důležité je takové lidi včas odhalit a držet se svých vlastních pravidel.

Info ikona
Manipulace

Kdo je vlastně manipulátor

Za manipulátora lze označit takového jedince, který na druhého používá nepatřičné vlivy, aby nad ním získal kontrolu, moc a výhody na jeho úkor. Je důležité odlišit zdravý sociální vliv od psychologické manipulace. Zdravý sociální vliv se vyskytuje mezi většinou lidí a je součástí konstruktivních vztahů, zatímco při psychologické manipulaci jde o využívání jedné osoby ve prospěch druhé. Manipulátoři většinou vědí, jak odhalit vaše stránky a poté neváhají vaše slabosti použít proti vám. Využívají chytré machinace, které vás mají přesvědčit vzdát se toho, jací jste, abyste se přizpůsobili jejich představě. Jakmile se manipulátorovi podaří vás začít „zpracovávat“, využívá manipulace opakovaně, dokud se mu zcela nepodvolíte nebo se nezačnete bránit.

Nezapomínejte nikdy na svá práva

Nejdůležitější je znát svá základní lidská práva a rozpoznat, když jsou druhou osobou porušována. Dokud neubližujete druhým, máte právo si stát za svým a svá práva bránit. Máte právo, aby se s vámi jednalo s respektem a také vyjádřit své pocity, názory a přání. Máte také právo stanovit si vlastní priority a říci „ne“, aniž byste se cítili provinile. Máte právo mít svůj vlastní názor. Máte právo se o sebe postarat a chránit se před fyzickým, mentálním nebo emocionálním ohrožením, abyste si vytvořili šťastný život.

Nemilující matky mají neblahý vliv na psychiku svých dcer: Hrozí ztráta (sebe)důvěry, přecitlivělost i nezdravý vztah s partnerem

Být dcerou nemilující matky není žádný med. Odměřené chování, posměšky a nezájem matky se na její dceři mohou ošklivě podepsat. Hrozí ztráta sebedůvěry, přecitlivělost i nezdravý vztah s partnerem.
svetzeny.cz
Info ikona
Obrana

Jak se manipulátorům bránit

Manipulátoři často mění chování vůči určitým osobám. Zatímco k jedné dokážou být extrémně zdvořilí, k druhé naopak velmi hrubí nebo dokonce agresivní. Pokud u někoho zpozorujete takové chování, držte si od něj odstup a nebuďte s takovou osobou v kontaktu, pokud nezbytně nemusíte.

Manipulátoři hledají a využívají vaše slabé stránky. Díky tomu se časem můžete začít cítit méněcenně nebo si dokonce vyčítat, že nejste pro manipulátora dost dobří. V těchto situacích si musíte uvědomit, že problém nejspíš není ve vás. Položte si otázku, zda s vámi daný člověk jedná s opravdovým respektem, má od vás reálná očekávání, zda dostáváte ve vztahu stejně, jako do něj dáváte a nakonec, zda se v tomto vztahu cítíte opravdu dobře.

Psychičtí manipulátoři mají často nepřiměřené požadavky. V takovém případě se můžete pokusit, zda si manipulátor neuvědomí nespravedlnost jeho požadavků, například pomocí zkoumavých otázek: „Přijde ti to rozumné?“, „Co z toho budu mít já?“, „Doopravdy po mně žádáš tohle?“. Pokud má manipulátor alespoň nějaký stupeň sebereflexe, pravděpodobně svůj požadavek stáhne nebo zmírní. Může se vám však stát, že ze svého požadavku přesto neustoupí, poté získejte čas. Manipulátoři totiž většinou vyžadují okamžitou odpověď, aby maximalizovali svůj tlak na vaši osobu. Jednoduše jim tedy můžete říci například: „Budu o tom přemýšlet,“. Získáte tím tak potřebný čas, abyste si promysleli vaše další kroky vůči manipulátorovi.

Nejdůležitější je se naučit říkat „ne“, aniž byste měli pocit viny. Pokud se vám zkrátka něco nechce dělat nebo s něčím nesouhlasíte, vzpomeňte si opět na svá základní lidská práva a řekněte diplomaticky, ale neústupně „ne“. Pokud psychologický manipulátor i přes vaše odmítnutí trvá na splnění jeho požadavku, vyvoďte z jeho jednání důsledky a naučte ho, že se budou opakovat pokaždé, když nebude váš nesouhlas respektovat.

Jak rozpoznat, že jste ve vztahu s psychopatem: Dle expertů často lžou, používají techniku zrcadlení a umí vzbudit lítost

Počet psychopatů ve společnosti se odhaduje na jedno procento. Jak rozpoznat, že jste ve vztahu s člověkem, který touto poruchou osobnosti trpí? Psychopati vykazují určité společné rysy. Naučte se je identifikovat dřív, než si vám obmotají kolem prstu.
svetzeny.cz
Info ikona
Odmítnutí