Promotion
Promotion
Promotion

Emoční inteligence dítěte ovlivní jeho vztahy, úspěch i nemoci: Jak vychovat emocionálně inteligentní dítě?

Promotion
Promotion
Smutné dítě
Info ikona

Nevyhýbejte se negativním emocím

Ignorování negativních emocí nebo dokonce nucení dítěte je potlačovat, u něj může později způsobit depresi. Vaše výtka nebo lhostejnost k negativním emocím v dítěti může vyvolat strach z jakýchkoliv negativních emocí. Je však lepší postavit se k jeho emocím čelem než předstírat, že se nic neděje. Neustálé uhýbání před nepříjemnými situacemi nijak neposiluje emoční inteligenci.

Nácvik aktivního poslechu

Rozhovory, při kterých budete dítě naplno vnímat a poctivě reagovat na jeho podněty, jsou nezbytnou součástí výuky emoční inteligence. Při dialogu používejte řeč těla a dejte svému dítěti najevo, že plně rozumíte jeho sdělení a že vás zajímá. Díky aktivnímu poslechu se vaše dítě bude cítit milované a sebevědomější.

Vzteklé dítě
Info ikona

Naučte své dítě řešit problémy

Je důležité vaše dítě naučit, jak se vypořádat s problémem, místo toho aby se vztekalo. Povzbuďte své dítě, aby požádalo vás nebo jinou blízkou osobu o pomoc, nebo mu pomozte najít řešení a poté ho za to pochvalte.

Naučte své dítě objevovat spouštěče negativních emocí

Zjistěte společně se svým dítětem, jaké jsou spouštěče jeho smutku či vzteku. Často bývají děti frustrované z náhlých změn či neznámé společenské situace. Spouštěčem může být ale i fyzický faktor, jako je třeba hlad nebo únava. I když všem faktorům nemusí vaše dítě zatím rozumět, je důležité s ním o tom mluvit.

Naučte vaše dítě řeč těla

Emoce vás ovlivňují i fyzicky. Když jste ve stresu, může vás bolet hlava, když máte starosti, může vám být špatně od žaludku atd. Když si všimnete, že vaše dítě začíná být frustrované, mluvte s ním o tom, jak se cítí i fyzicky. Naučte ho správně vyjadřovat a přijímat své aktuální pocity a rozpoznávat emoce u ostatních lidí, kteří je nevyjadřují verbálně.

Rodina
Info ikona

Nechte své dítě vybít si vztek bezpečně

Někdy může pro děti těžké zvládat frustraci. Pokud své dítě nenaučíte vyjadřovat své pocity, může mít někdy sklony k násilnému jednání, které se projevuje třeba ničením věcí, naschvály atp. V takovém případě ho naučte zdravě se zbavit stresu. Můžete si jít společně třeba zaběhat, zacvičit nebo si se svým dítětem zahrát stejnou situaci, ve které mu ukážete, jak se má správně zachovat.

Nepředstírejte, že jste za všech okolností šťastní

Upřímnost a otevřenost k vašemu dítěti vám pomůže vybudovat důvěru. Pokud se budete vždy schovávat za masku šťastného rodiče, který nemá nikdy žádné starosti nebo není smutný, vaše dítě bude zmatené ze svých vlastních negativních emocí, jelikož je bude považovat za něco nenormálního. Dejte svému dítěti občas najevo, že i vy cítíte negativní emoce, vysvětlete mu situaci a naučte ho porozumět pocitům ostatních. Vaše dítě se pak bude cítit uvolněněji, když bude vědět, že s vámi může sdílet i své starosti a problémy.

Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion

Roční předplatné Svět Ženy

Svět ženy
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion