Přejít k hlavnímu obsahu

Znaky, že jste nadprůměrně inteligentní. Osmero, které značí vysoké IQ. Roli hraje paměť i smysl pro humor

Inteligence se obvykle měří klasickými IQ testy. Nejrůznější vědecké výzkumy ale ukazují, že výsledky těchto testů nejsou úplně objektivní a směrodatné. Existuje ještě řada dalších znaků, které svědčí o tom, že je člověk nadprůměrně inteligentní. Zjistěte, zda je to i váš případ.

Podle základní definice je inteligence schopnost umět se přizpůsobit různým podmínkám a prostředí, umězt se učit ze svých i cizích zkušeností a umět řešit nejrůznější situace. V podstatě jde tedy o to, jak jsme na tom obecně s myšlením a schopnostmi zvládat různé životní okamžiky.

Klasicky se míra inteligence měří prostřednictvím testů, které obvykle bývají zaměřeny pouze na míru abstraktní inteligence, jenže ta není jediným druhem.  Existuje ještě například praktická inteligence, díky níž jsme schopni řešit každodenní situace, sociální inteligence, která vyjadřuje schopnost jednat s ostatními a nedílnou součástí je také emoční inteligence, jejíž podstatou je umění vcítit se do druhých lidí.

Kvíz: Jste nadprůměrně inteligentní? Otestujte si svoje IQ pomocí zábavného kvízu

Odlehčete si předvánoční stres zábavným testem inteligence. Podle sdružení nadprůměrně inteligentních lidí – MENSA – mají IQ nad 130 pouhá dvě procenta populace. Tento test je pochopitelně vytvořený jen pro zábavu, ale pokud byste na jeho základě chtěli své inteligenční dovednosti otestovat i u odborníků, MENSA nabízí oficiální testy na měření inteligenčního kvocientu.
svetzeny.cz

Pokud patříte mezi lidi s vyšší až nadprůměrnou inteligencí, budete vykazovat i následující znaky.

1. Vysoce inteligentní lidé o sobě často pochybují

Vysvětluje to známý Dunning-Krugerův efekt. Podle něj každý, kdo pochybuje o své inteligenci, bývá inteligentnější, než si myslí. Je až překvapivé, že chytří lidé podceňují své schopnosti a pochybují o své mozkové kapacitě. Jak říká Shakespeare: "Hlupák si myslí, že je moudrý, ale moudrý člověk ví, že je hlupák.". Pochybujete o tom, že něco dokážete? Pak to pravděpodobně dokážete.

2. O vaší inteligenci svědčí touha učit se stále něco nového

Osoby s nadprůměrnou inteligencí stále touží po tom vědět víc. Aktivně vyhledávají nové poznatky a rády se vzdělávají v různých oblastech. Udržují si přehled o aktuálním dění a trendech a informace vyhledávají i jinak než jen sledováním televizních zpráv. Lze je označit za celoživotní studenty, protože se stále mají co učit.

Otestujte se: Jediný pohled na obrázek určí, jak vysoká je vaše emoční inteligence

Inteligence není jen o logickém uvažování nebo mazanosti. Existuje hned několik druhů inteligence a v současné době se často mluví i o novém typu: emoční inteligenci. Emoce jsou součástí každého člověka a často definují celou osobnost. Emoční inteligence je schopnost jednotlivce porozumět pocitům druhého člověka. Otestujte tu svoji pomocí jediného obrázku, který vám napoví, jaká je ta vaše.
svetzeny.cz

3. Lidé s vyšší inteligencí řeší problémy lehce a s nadhledem

Pokud jste si všimli, že vynikáte při řešení složitých problémů, máte pravděpodobně nadprůměrnou inteligenci. Dokážete bez námahy rozluštit složité hádanky a přijít na řešení, která by ostatní možná ani nenapadla. Vaše mysl může přirozeně tíhnout k rozpoznávání vzorců a vytváření souvislostí, které nejsou na první dobrou tak jasně viditelné.

4. Vyšší inteligenci značí analytické myšlení

Další způsob, jak zjistit, zda máte nadprůměrnou inteligenci, je, že vynikáte v rozkladu složitých pojmů na jednodušší prvky. Schopnost zjednodušovat složité věci je ukazatelem nadprůměrné mozkové kapacity.

5. Na vyšší inteligenci ukazuje i perfektní paměť

Zapamatování si faktů, detailů, zážitků a událostí svědčí o tom, že jste velmi inteligentní. Jak stárneme, chátrá pomalu naše paměť, máme tendenci zapomínat a naše vzpomínky se zkreslují. Pokud to není váš případ, značí to o vašem vysokém inteligenčním potenciálu.

Atraktivní ženy snižují IQ mužů, ukazuje studie

Ne nadarmo se říká, že muži milují očima. Vzhled, atraktivita či přitažlivost. Říkejme tomu jakkoliv, ovšem nejnovější nizozemská studie odhaluje překvapivá fakta ohledně randění. Konkrétně o tom, co se děje s mužem, pokud randí s krásnou ženou. Pouhou poblázněnou zamilovanost v tom ale nehledejte. Co konkrétně uvádí tato studie?
svetzeny.cz

6. Máte vysokou emoční inteligenci (EQ)

Máte smysl pro sebeuvědomění, empatii a schopnost chápat a efektivně zvládat emoce, naznačuje to zvýšenou úroveň inteligence. Umět pracovat s emocemi a schopnost vcítit se do ostatních lidí značí, že jste na tom obecně s inteligencí velmi dobře.

7. Do výčtu znaků svědčících o vysoké inteligenci patří smysl pro humor

Inteligenci značí i zdravý smysl pro humor. Důvtip, schopnost ocenit humor a rozesmát druhé často souvisí se zvýšenou inteligencí.

8. Vyšší inteligenci souvisí s výborná komunikace

Dalším znakem, který často naznačuje nadprůměrnou inteligenci, je schopnost efektivně komunikovat. Umíte-li se vyjadřovat tak, aby vám druzí jasně rozuměli, ať už v mluveném či psaném projevu, je to skvělé. Právě to je často vlastností nadprůměrně inteligentních lidí.

Mezi další znaky nadprůměrné inteligence patří také schopnost dokončovat úkoly, soustředit se a zaměřovat pozornost na detaily.

9. Potřebujete být často sami

Dalším znakem nadprůměrné inteligence je potřeba čerpat síly o samotě. Mnozí velmi inteligentní lidé dokonce patří mezi introverty. Tento fakt potvrzuje i Trusted Source z roku 2016. Vyplynulo z ní, lidé s vyšší inteligencí se cítili méně spokojenější se svým životem, když trávili často čas ve společnosti přátel.

 

10. Umíte dobře zvládat své emoce

Každý se čas od času potýká s nějakou bolestí, trápení či vztekem. Je to běžná součást života. Způsob, jakým tyto emoce zvládáte, však může hodně vypovídat o vaší emoční inteligenci. Obecně platí, že lidé s vysokou emoční inteligencí dokáží složité emoce rozpoznat a pochopit, jak ovlivňují jejich chování. Dokáží na ně i produktivně reagovat a ovládat se a své pocity vyjadřovat adekvátním způsobem. 

Zdroj článku