Přejít k hlavnímu obsahu

Gaslighting: Jak poznat, že vás někdo manipuluje, aniž byste to věděla

Info ikona
manipulace

Dnes a denně se setkáváme s různými typy manipulace. Zatímco některé druhý dokážeme jednoduše rozpoznat, jiné jen tak lehce nedohalíme. Jedním z nejnebezpečnějších a nejzákeřnějších typů manipulace je tzv. „gaslighting”. A o co se jedná?

Co je gaslighting

Tento termín pochází z divadelního a filmového díla s názvem „Gaslight” (v překladu - plynová lampa) z roku 1944. Snímek vypráví příběh manželského páru, ve kterém muž systematicky manipuluje svou ženu tak, aby ji přesvědčil o tom, že se dočista zbláznila. Záměrně způsobuje změny v domácnosti a prostředí, ve kterém se pohybují. Žena tyto změny přirozeně vnímá, avšak její manžel ji přesvědčuje o tom, že jsou to jen výplody její fantazie. Tímto způsobem ji nakonec přesvědčí o tom, že naprosto ztratila svůj rozum.

A přesně to je princip gaslightingu – manipulace, která je na hraně psychického týrání a vymývání mozku. V praxi tomu lidově říkáme „dělat z někoho blázna”. Psychologie se touto metodou manipulace zabývá již desítky let. V posledních letech se však, především díky přítomnosti sociálních médií, stala téměř každodenní záležitostí. Jejím nástrojem jsou především nejrůznější konspirační teorie, internetové vtípky a fake news (v překladu - falešné zprávy), kterým lidé jednoduše věří. Setkat se s tímto druhem manipulace můžeme ale i v osobní a pracovní rovině.

7 známek toho, že máte co dočinění s narcisem

svetzeny.cz

Cíle a metody gaslightingu

Jedním z hlavních cílů manipulátora je získat kontrolu nad obětí a ovládat její rozhodnutí. Manipulátor se snaží přesvědčit oběť, že není schopna nebo nesmí rozhodovat samostatně, čímž ji udělá závislou na jeho vůli a rozhodnutích. Manipulátor se také aktivně snaží pracovat na tom, aby izoloval oběť od její rodiny, přátel a dalších zdrojů podpory. Výsledkem je to, že je oběť závislá na něm samotném a nemá jiné perspektivy nebo možnosti, jak získat podporu mimo tento toxický vztah. Kromě toho gaslighting často zahrnuje ponižování a snižování sebeúcty oběti. Manipulátor oběť přesvědčuje, že je nekompetentní, hloupá nebo emocionálně nestabilní. 

Metody, které manipulátoři používají k dosažení těchto cílů zahrnují popírání, lhaní a obviňování oběti. Manipulátor popírá události, které se staly, nebo tvrdí, že se neodehrály tak, jak oběť tvrdí. Aktivně manipulují prostředím nebo situacemi tak, aby oběť začala pochybovat o svých smyslech a rozumu. Práce manipulátora je většinou dlouhodobá, vypočítavá a vytrvalá. Člověk si tedy v mnohých případech neuvědomuje, že se obětí stal, jelikož v těchto podmínkách žije dlouhodobě.

Jak ženy manipulují s muži aneb kde se nacházejí hranice manipulace

svetzeny.cz

Kdo gaslighting používá

Ti, kteří praktikují tuto formu manipulace, jsou motivováni především vlastním prospěchem. Jak ukázal film, který dal této manipulaci název, hlavním cílem je oslabení smyslu reality druhé osoby, aby tak získali kontrolu nad ní a jejím majetkem.

Přestože manipulátoři usilují o dominanci nad ostatními, často sami trpí vnitřním rozpolcením. Snaží se přesvědčit sami sebe o své nadřazenosti, ale často pochybují o své vlastní výjimečnosti. To maskují tím, že se snaží předstírat, že jsou lepší nebo silnější než ostatní, ať už sociálně, profesionálně, nebo materiálně.

Jak poznat, že jste obětí gaslightingu

Jak již bylo zmíněno, oběti většinou bývají manipulovány dlouhodobě. Proto je pro ně velmi obtížné si uvědomit, že tomu tak opravdu je. Varovné signály ale lze včas rozpoznat. V osobním či pracovním životě bychom si měli dát pozor na následující věci: Jedním z těchto signálů je, když se neustále dostáváme do konfliktů s určitou osobou ve svém okolí. Začínáme si klást otázky ohledně správnosti svých vzpomínek, cítíme se zmatení a ztracení v našich vlastních emocích. Často býváme těmi, kteří se omlouvají, i když k tomu nemáme relevantní důvod.Mnohdy se cítíme nepříjemně, aniž bychom jasně věděli, proč tomu tak je.

Dalším znakem toho, že se nás gaslighting týká je pocit, že máme problémy s prováděním i těch nejjednodušších rozhodnutí. Pocit, že jsme dříve byli jiní, především sebevědomější, zábavnější a uvolněnější. Někdy dokonce cítíme, že nedokážeme udělat vůbec nic správně. Dalším podobným příznakem je časté pochybování o vlastních názorech, včetně pohledu na sami sebe.

5 známek, že žijete s manipulátorem: Víte, které varovné signály byste nikdy neměli ignorovat?

svetzeny.cz

Jak se gaslightingu bránit

Je několik různých způsobů, jak se manipulaci tohoto druhu bránit. Dělejte si poznámky o všem, na čem se s dotyčným domluvíte. Pokud budete mít v ruce důkaz, rozhodně vás nemůže zpětně obviňovat z toho, že jste si určitou věc vymyslela. Rozhodně ze svého života neodstřihávejte přátelé ani rodinu. Naopak, držte si je na blízku a ověřujte si s nimi, jestli je to, co se u vás děje, normální. A především pak – neztrácejte důvěru v sama sebe. Mějte se ráda. Nepodléhejte nátlaku okolí a stůjte si za svými názory. Mnohdy to může být pod nátlakem manipulátora náročné, to víme. Ale je to ten nejdůležitější bod k tomu, jak manipulaci nepodlehnout.

Zdroj článku