Přejít k hlavnímu obsahu

Jak poznat narcistu ve vztahu: Utečte dřív, než vám zničí život

Narcistická porucha osobnosti se projevuje nadměrnou sebeláskou a nedostatečnou empatií k ostatním. Pokud se ptáte, zda máte co dočinění s narcisem, následujících sedm znaků vám může pomoci lépe pochopit, zda je někdo ve vašem životě narcisem.

Mohlo by se vám líbit

Chování, kterým muže zaručeně odradíte od vztahu: Neočekávejte, že za vás automaticky vše zaplatí

Vztahy jsou složité a vyžadují vzájemné porozumění, kompromisy a respekt, aby mohly fungovat harmonicky. Pro muže, stejně jako pro ženy, existují určité vlastnosti a chování, které mohou vytvářet napětí a dokonce vést k rozpadu vztahu. Přečtěte si, které chování muži opravdu nesnášejí a můžete ho tak definitivně odradit od vztahu.
svetzeny.cz

1. Narcista musí mít vždy navrch

Osoby s narcistickými rysy často pociťují silnou touhu být vždy v čele, mít vždy pravdu a udržovat kontrolu nad vším a každým kolem sebe. Projevuje se to jak v pracovním prostředí, kde vyžadují přílišnou pochvalu za svou práci, tak i ve vztazích, kde se veškerá rozhodnutí často plánují výhradně podle jejich vlastních preferencí.

2. Narcisté potřebují mít všechno dokonalé

Perfekcionismus a narcismus jsou sice dvě odlišné vlastnosti, ale mohou se vzájemně velmi prolínat. Když se touha po dokonalosti projevuje v extrémní nebo nezdravé míře a jedinec nedokáže brát v úvahu potřeby a pocity ostatních, může to být známkou narcismu. Je třeba rozlišovat mezi zdravým perfekcionismem a nedostatečnou empatií, kterou může projevovat narcistická osoba při dosahování svých perfekcionistických cílů.

3. Narcisté necítí žádnou zodpovědnost za své chyby

Narcisté jen výjimečně uznají svoji chybu nebo převezmou odpovědnost za selhání. Většinou se místo toho pokusí svést vinu na své okolí, což jim pomáhá udržovat iluzi své dokonalosti a chránit jejich nedotknutelné ego. Tento mechanismus jim umožňuje uniknout pocitu zranitelnosti nebo méněcennosti, který by mohl nastat, kdyby přiznali vlastní chybu. Toto chování vede k nedostatečnému řešení problémů a konfliktům ve vztazích.

4. Podle narcistů to mají všichni stejně

Narcisté často nemají respekt k hranicím ostatních a předpokládají, že to, co je pro ně samotné přijatelné nebo správné, platí také pro všechny kolem nich. Tento nedostatek empatie a pochopení pro pocity a potřeby ostatních může vést k problémům ve vztazích. Jejich neschopnost vidět věci z perspektivy druhých lidí může způsobovat konflikty a nedorozumění. Je však pravda, že jedinec s narcistickými rysy nemusí být vždy plně narcistickou osobností a může mít mírnější formu této poruchy.

Mohlo by se vám líbit

Výzkum odhalil pravidlo 7 sekund, podle kterého si útočník vybírá své oběti. Určitý druh pohybu ho odrazuje

Zkušenému kriminálníkovi může stačit méně než sedm sekund, aby si vybral svoji oběť. Rozhodne se, zda jste snadná oběť pro krádež, přepadení, únos nebo jiný trestný čin, který mu přijde na mysl. Počítejte nyní sedm vteřin: První. Druhá. Třetí. Čtvrtá. Pátá. Šestá. Sedmá. Přesně tak rychle si mohl vybrat právě vás. Některé pohyby podle výzkumu útočníka přitahují, zatímco některé ho dokážou odradit. Jaké to jsou?
svetzeny.cz

5. Narcisté mají téměř nulovou empatii

Lidé se silnými narcistickými sklony nejsou téměř schopni vžít se do pocitů druhých lidí, protože jejich sebeláska a zájem o sebe samé jsou pro ně to nejdůležitější. Tato nedostatečná empatie může vést k problémům ve vztazích a komunikaci, protože nedokážou zcela pochopit, jaké mohou mít jiní lidé pocity a potřeby. Nedostatek empatie ovlivňuje jejich schopnost navazovat zdravé a vyvážené mezilidské vztahy.

6. Narcisté si všechno berou příliš osobně

Komunikace s narcistickými jedinci může být někdy velmi obtížná a plná nedorozumění. Často mají totiž tendenci nesprávně interpretovat slova a výrazy obličeje, vidět nepřátelství tam, kde není, a cítit se dotčeni, dokonce i v situacích, kdy není žádný konkrétní důvod k takové reakci. Toto zkreslené vnímání může způsobit, že jsou náchylní k útočnému chování a konfliktům. Proto jednání s narcistickými jedinci vyžaduje vždy trpělivost a schopnost zachovat klid. Při komunikaci s nimi je užitečné používat jasnou a nezávadnou komunikaci. Mějte realistická očekávání ohledně toho, jak bude tato komunikace probíhat, a snažte se vyhnout přílišné frustraci v případě, že narcistická osoba nedokáže přijmout objektivní pohled na situaci.

7. Narcisté přenášejí své negativní emoce na ostatní

I přesto, že mohou vystupovat jako velmi sebevědomí jedinci, hluboko v duši se často trápí obavami z trapnosti či odmítnutí. Tento vnitřní strach jim může komplikovat schopnost skutečně se spojit s ostatními a důvěřovat jim. Narcisté mohou přenášet svou nejistotu a strach na své nejbližší tím, že je obviňují z nedostatečné podpory nebo negativního postoje, aniž by si uvědomili, že skutečným problémem je jejich vlastní mysl.

Zdroj článku
Doporučená videa z partnerského webu z Lifee.cz: Tvoříme S Lifee Valentýnská Nádoba Na Svíčku