Přejít k hlavnímu obsahu

Vědomostní test málo používaných výrazů: Víte, co znamená komorbidita nebo konsenzus?

Info ikona
Vědomostní test

Některé výrazy používáte méně často nebo vůbec. Může se tak stát, že vám zůstává jejich význam skrytý nebo jste ho zapomněli. Otestujte své vědomosti ohledně takových výrazů pomocí následujícího testu.

Provedení testu

Jelikož naše stránky zatím neumožňují provedení testu online, budete potřebovat pěkně postaru tužku a papír nebo výbornou paměť. Na konci testu si zkontrolujte své odpovědi a podle počtu správných odpovědí se dozvíte, jak jste na tom se svou slovní zásobou těchto málo používaných výrazů. Některá slova mají více významů, ale pro účely testu byly vybrány vždy ty nejrozšířenější a nejčastěji používané.

1. Co znamená slovo „ dificilní“?

a) obtížný, problémový

b) opak slova acidofilní

c) dvojjazyčný

2. Co je to „antropofagie“?

a) chorobný strach z hmyzu

b) kanibalismus

c) chorobný strach z květin

3. Co je to „konfabulace“?

a) volné sdružení států

b) smyšlenky, chorobná obrazotvornost

c) vyvrácení názorů či víry

4. Co znamená slovo „komorbidita“?

a) extrémní obezita

b) dvorní úřednice vysokého postavení

c) současný výskyt více nemocí

5. Kdo je to „etopat“?

a) osoba se závadou či poruchou mravního cítění, usuzování, chápání a konání

b) osoba s chorobnou nesnášenlivostí lidí jiného etnika, xenofobní osoba

c) osoba, která se přizpůsobuje chování živočichů v okolí

6. Co znamená slovo „implikovat“?

a) někomu něco neprávem přisuzovat

b) bagatelizovat, zlehčovat

c) vřazovat do něčeho, zahrnovat v sobě, obsahovat

Info ikona

7. Co znamená slovo „konsenzus“?

a) shoda názorů, společný postoj

b) posloupnost či nepřetržitost

c) důsledek určitého jednání

8. Co znamená slovo „empirický“?

a) říšský

b) založený na zkušenosti, pozorování či experimentu

c) mající pochopení, vnímavý, soucitný

9. Co znamená slovo „frenetický“?

a) založený na psychické vlastnosti člověka

b) mentálně zaostalý, prostý

c) bouřlivý, nadměrně rozčilený

10. Co znamená slovo „volatilní“?

a) dlaňový

b) nestálý

c) mobilní

11. Co znamená slovo „perseverace“?

a) sexuální úchylka, zvrácenost, zvrhlost

b) výhrada, uchování, zamluvení, chráněné území

c) ulpívání, utkvělost, opakování slov

12. Co znamená slovo „asketický“?

a) odříkavý, zdrženlivý, na sebe přísný

b) daný, připisovaný, vrozený

c) zbabělý, poraženecký, malodušný

Info ikona

Výsledky

Správné odpovědi: 1A, 2B, 3B, 4C, 5A, 6C, 7A, 8B, 9C, 10B, 11C, 12A

0-1 chyba: Gratulujeme! Vaše slovní zásoba je bohatá i na málo používané výrazy, nejspíš tedy patříte k vášnivým čtenářům a lidé vás považují za sečtělou osobu. Vytrvejte u své chvályhodné záliby v knihách, kterou snad nerozdrtí ani postupující virtuální svět. Procvičujte svou paměť pomocí kvízů a ohromte své přátele svými znalostmi.

2-4 chyby: Skvělé! Vaše slovní zásoba obsahuje poměrně hodně výrazů, které nejsou běžně používané. Knihou tedy rozhodně nepohrdnete. Možná se ale přeci jen raději podíváte na film či seriál. Ačkoliv i kvalitní kinematografie může být přínosná, slovní zásobu si stále nejvíce rozšíříte právě čtením.

5 a více chyb: Není to špatné! Alespoň nějaká slova vám upěla v paměti nejspíš z knih, které jste přečetli. Zkuste oživit tento prospěšný koníček a rozšiřte četbou svou slovní zásobu. Je přeci příjemné, když tyto výrazy od někoho slyšíte a víte, o čem je vlastně řeč. Kromě čtení vám k naučení se podobných výrazů mohou pomoct právě takové testy, jako byl tento.

 

Zdroj: Slovník cizích slov