Přejít k hlavnímu obsahu

Vědomostní kvíz zapomených výrazů, které se dnes již nepoužívají. Víte, co je jupka nebo láptě?

Info ikona
Kvíz

Čeština je jazyk bohatý, kdy pro jednu věc může existovat hned několik označení. Některé výrazy však upadají v zapomnění a objevují se jen v knihách nebo filmech zaměřených na historii. Vyzkoušejte své znalosti a otestujte se, jak znáte tyto staré výrazy vy. Správné odpovědi naleznete na konci testu.

Info ikona
Středověk

1. Co znamená slovo „biret“?

a) součást koupelny k oplachování pozadí

b) středověká nízká vojenská hodnost

c) pokrývka hlavy jako odznak určitého úřadu

2. Co znamená slovo „rathaus“?

a) radnice

b) dům plný krys

c) policejní stanice

3. Co znamená slovo „aureola“?

a) zlatý prsten

b) ochranný kruh

c) svatozář

4. Co znamená slovo „alembik“?

a) středověký hudební nástroj

b) kružítko

c) destilační přístroj

5. Co znamená slovo „vechtr“?

a) postarší muž bez práce

b) hlídač železniční trati

c) příslušník vojenské policie

6. Co znamená slovo „pulpit“?

a) napůl vypité pivo či víno

b) stojan na noty či vyšší psací stůl

c) trpaslík

7. Co znamená slovo „pantalony“?

a) výhybky v kolejišti

b) likéry s vyšším obsahem alkoholu

c) kalhoty

8. Co znamená slovo „fraucimor“?

a) ženský pokoj

b) pohlavní nakažlivá choroba

c) středověké oslovení významných lidí

9. Co znamená slovo „jupka“?

a) oslavný tanec

b) bolerko či halenka

c) zastarale právník

10. Co znamená slovo „rap“?

a) černý kůň

b) velký výkop

c) koš na ovoce

Info ikona
Středověk

11. Co je to „kapalín“?

a) středověká forma zkumavek

b) přilba v podobě klobouku

c) klobouk pro slavnostní příležitosti

12. Co znamená slovo „kontoár“?

a) středověká hodnost pro vojáky

b) kancelář či obchodní písárna

c) kněz s oprávněním provádět upálení

13. Co znamená slovo „renegát“?

a) vojenský generál

b) odpadlík, přeběhlík

c) strážný s kopím

14. Co jsou to „láptě“?

a) nízká obuv z lýka

b) neohrabané ruce

c) pokrývky koňských kopyt

15. Co znamená slovo „léno“?

a) výtvarná technika, udržování lodi na stejném místě

b) hanlivě lejno

c) propůjčené pozemky či statky do osobního či dědičného držení

16. Co to je „vitráž“?

a) vstup na půdu

b) bobovitá květina s fialovými kvítky

c) skleněná mozaiková výplň

17. Co znamená slovo „dormitář“?

a) společná ložnice mnichů nebo jeptišek

b) vědecká rozprava či učená hádka

c) domácí duch

18. Co to je „korduláč“?

a) dvojsečná chladná zbraň

b) nádoba na nepovedené těsto

c) kněžské roucho

19. Kdo to byl „podloudník“?

a) hanlivě kněz

b) pekař

c) pašerák

20. Co znamená slovo „kontrfekt“?

a) pašovaný alkohol

b) podobizna či portrét

c) úskok při souboji

Info ikona
Středověk

Výsledky

Správné odpovědi: 1C, 2A, 3C, 4C, 5B, 6B, 7C, 8A, 9B, 10A, 11B, 12B, 13B, 14A, 15C, 16C, 17A, 18A, 19C, 20B

0-2 chyby: Výborné! Je vidět, že jste vášnivými čtenáři a nejsou vám cizí ani výrazy, na které se již skoro zapomnělo.

3-5 chyb: Dobré! Rozhodně patříte mezi sečtělé lidi.

6-9 chyb: Není to špatné! Některé výrazy jste nejspíš viděli poprvé, ale přesto jste nedopadli vůbec špatně!

10 a více chyb: Jejda! Pokud chcete v podobných testech dopadnout lépe, je na čase oprášit nějaké knihy a více číst.