Přejít k hlavnímu obsahu

Udělejte si jednoduchý test a zjistěte, kterou mozkovou hemisféru máte dominantní

Mozek je komplexní a velmi složitý orgán, který nese nese zdodpovědnost za mnohé z našich myšlenek, emocí a akcí. Rozděluje se na dvě hemisféry, které jsou propojeny mozkovým mostem. Každá z těchto hemisfér má své jedinečné silné i slabé stránky. Všichni lidé využívají obě hemisféry mozku, které vzájemně spolupracují a společně řídí lidské tělo. Nicméně u každého člověka dominuje jedna hemisféra nad druhou. Abyste zjistili, kterou hemisféru převážně využíváte, udělejte si následující test, který je opravdu jednoduchý.

Mozkové hemisféry

Předtím, než začnete se samotným testem, povíme si několik informací týkajících se mozkových hemisfér. Je to důležité proto, abyste alespoň trochu porozuměli tomu, jak váš mozek funguje.

Je dobré mít na paměti, že dominance mozkových hemisfér není striktně binární. Většina lidí má jednu hemisféru mírně dominantní nad druhou. Právě tuto dominanci se pokusíme zjistit prostřednictvím následujícího testu i u vás. Test dominance mozkových hemisfér není diagnostický nástroj používaný lékaři a neslouží k diagnostice žádných mozkových poruch. Může však přispět k lepšímu pochopení toho, jak váš mozek pracuje.

Test: Dokážete odpovědět na tyto 4 hádanky? Zvládne to jen opravdu chytrý člověk

Zajímá vás, zda máte nadání pro detektivní práci? Máte dostatek inteligence a dovedností na to, abyste vyřešili tyto čtyři náročné hádanky, které vyžadují detektivní myšlení? Jedna z nich dokonce slouží k odhalení psychopatie. Jak odpovíte vy? A shodnete se s přibližně 1% psychopatů v populaci?
svetzeny.cz

Levá hemisféra

Samotná levá hemisféra mozku zastává řadu důležitých funkcí. Jednou z klíčových oblastí, na které se specializuje, je logické myšlení. Právě tato hemisféra je spojována s naší schopností provádět racionální úvahy, rozkládat složité problémy na jednodušší části a systematicky je řešit. Kromě toho je levá hemisféra těsně spojována s řečovými dovednostmi. Zahrnuje porozumění, mluvení a psaní. Také při čtení hraje levá hemisféra zásadní roli, pomáhá nám totiž dešifrovat a rozumět písemným textům.

Pokud jde o matematiku, i zde levá hemisféra přichází na scénu. Je odpovědná za matematické schopnosti a výpočty. V kombinaci s logickým myšlením nám umožňuje provádět složité matematické operace. Kromě toho se levá hemisféra také uplatňuje při analytickém myšlení. Pomáhá nám rozkládat problémy na logické součásti a systematicky je analyzovat. Její schopnost zaměřit se na detaily také nahrává analýze a řešení složitých úkolů.

Kvíz: Otázky z dějepisu pro 6. ročník, které by měl zvládnout každý. Zkuste projít testem bez chyby

Znalost historických událostí a dějin je jednou ze základních dovedností a jakýsi projev kultivovanosti. Proto není špatný nápad pravidelně si připomínat klíčové milníky naší historie – třeba prostřednictvím jednoduchých kvízů. Dokážete správně odpovědět na tyto jednoduché otázky, na které z fleku dokáží odpovědět i žáci 6. třídy?
svetzeny.cz

Pravá hemisféra

Pravá hemisféra mozku má také svou důležitou úlohu v našich kognitivních funkcích. Jedna z jejích klíčových specializací spočívá v podpoře kreativního a obrazového myšlení. Pravá hemisféra je zodpovědná za schopnost tvořit nové myšlenky, vnímat vzory a asociace, což hraje zásadní roli v procesu kreativity a uměleckého vyjádření. Kromě toho pravá hemisféra uplatňuje své dovednosti v oblasti hudby. Pomáhá nám vnímat melodie, rytmus a hudební harmonie. Tato schopnost umožňuje lidem mít hudební nadání a hudbu komponovat či interpretovat. 

Další významnou funkcí pravé hemisféry je prostorová orientace. Pomáhá nám vnímat a interpretovat trojrozměrný svět okolo nás. Bez ní bychom měli problémy s rozlišováním vzdáleností, tvary a vztahy mezi objekty.

4 jednoduché otázky jsou klíčem k vaší osobnosti. Kterou osobnost máte vy?

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) je jedním z nejznámějších a nejčastěji používaných nástrojů pro hodnocení osobnosti. Tento test byl vyvinut v první polovině 20. století a od té doby získal velkou popularitu v různých oborech, včetně psychologie nebo vzdělávání. Přečtěte si, jak MBTI funguje, a jak může pomoci jednotlivcům lépe pochopit sebe i ostatní.
svetzeny.cz

Test dominance mozkových hemisfér

Zde je pár jednoduchých úkolů, které vám zaberou několik krátkých minut. Prozradí o vás ale mnohem více, než byste čekali.

 

Začněte tím, že spojíte své ruce s propletenými prsty tak, jako byste se modlili. Následně zjistěte, který palec máte nahoře. Pokud je to palec levé ruky, zaznamenejte si "A". Pokud je to palec pravé ruky, zaznamenejte si "B".

 

Dále zkřižte ruce na hrudi. Pozorujte, která ruka je nahoře a která dole. Pokud máte levou ruku nahoře a pravou dole, zapište "A". V opačném případě, pokud máte pravou ruku nahoře a levou dole, zapište "B".

 

Poté zatleskejte. Pokud jste měli levou ruku dolů během tleskání, zaznamenejte si "A". Pokud jste měli pravou ruku dolů, zaznamenejte si "B". Pokud jste tleskali tak, že měly obě dlaně směřující do stran, zapište si nulu.

 

Následně si sedněte a překřižte nohy. Jestliže jste přehodili levou nohu přes pravou, zaznamenejte "A". Pokud jste přehodili pravou nohu přes levou, zaznamenejte "B".

 

Mrkněte jedním okem. Pokud jste mrkli levým okem, zaznamenejte "A". Pokud jste mrkli pravým okem, zaznamenejte "B".

 

Nakonec nakreslete na papír kruh. Zaznamenejte směr, jakým jste kruh kreslili. Pokud jste čáru vedli po směru hodinových ručiček, napište "A". Pokud jste čáru vedli proti směru hodinových ručiček, zaznamenejte "B".

Test, který odhalí pravdu: Zodpovězením těchto 10 otázek zjistíte, jak doopravdy vnímáte svůj život

Většina lidí žije v domnění, že naprosto přesně ví, jakým směrem se ubírá jejich život. Zde je ale potřeba trochu zpomalit a zbystřit. Doopravdy to víte, nebo pouze žijete v nějaké iluzi? Udělejte si tento jednoduchý psychologický test a zjistíte, kam se váš život doopravdy ubírá.
svetzeny.cz

Výsledky testu

Teď sečtěte všechna písmena "A" a "B", která jste si zaznamenali na papír. Pokud jste zaznamenali více "A", pak máte pravděpodobně dominantnější pravou hemisféru. Tato hemisféra je spojena s kreativním myšlením, intuicí a uměleckými schopnostmi, což je často charakteristické pro umělce, spisovatele a hudebníky. Lidé s dominantní pravou hemisférou preferují vzdělání v oborech jako jsou jazyky a výtvarné umění.

Pokud jste zaznamenali více "B", pravděpodobně máte dominantnější levou hemisféru. Ti, kteří mají levou hemisféru jako dominantní, často upřednostňují logické a analytické myšlení. Zpravidla se jim daří v matematice a fyzice a mají tendenci se vzdělávat v těchto oborech.

Pokud jste zaznamenali stejné množství "A" a "B", vaše mozkové hemisféry jsou pravděpodobně vyvážené a spolupracují rovnoměrně.

Zdroj článku