Přejít k hlavnímu obsahu

Co vše můžete vyčíst z kresby vašeho dítěte? Poznejte lépe své dítě i jeho vnitřní svět

Placeholder image

Naučte se najít význam dětských kreseb a poznejte lépe své dítě a jeho vnitřní osobnost. Dětské kresby vám mohou prozradit mnoho o jejich obavách, radostech, snech, nadějích a nočních můrách, ale také vám poskytnou cenný pohled na jejich osobnost. Kresby jsou odrazem vnitřního světa každého dítěte.

Děti začínají kreslit od chvíle, kdy jsou dost velké na to, aby držely pastelku nebo tužku a přiložily ji na papír. Pro malé děti představuje kreslení přirozenou činnost, která je obvykle velmi baví. Kreslí proto, aby vyjádřily své emoce, protože ještě neumějí vyjádřit různé pocity slovy. Kresbami vyjadřují své obavy, radosti, sny, naděje i noční můry a také vám poskytují vodítka o svém vztahu ke světu, k vám a k ostatním věcem.

Vnitřní svět dítěte

Dětské kresby jsou jedinečné a mohou nám poskytnout přesné informace o malých umělcích. Spoustu odborníků a pediatrů dokáže vyčíst psychický stav dítěte právě z jeho kreseb. Nejčastěji zadá dítěti, aby namaloval rodinu. Jedna kresba je obrazem pohledu dítěte – jeho role v rodině, jeho vztahu k ostatním členům rodiny a jeho sebevědomí. Může také ukázat silné stránky dítěte a rodiny, které je důležité rozpoznat a potvrdit. Kresba může poukázat na kulturní vzorce, které umožní lépe porozumět některému chování nebo přesvědčení.

Věty, které vašemu dítěti mohou zničit navždy sebevědomí. Jaká je jejich vhodná alternativa?

svetzeny.cz

Místo obrázků čmáranice

Pokud vaše dítě kreslí čmáranice v kruhu či místo kreseb jen škrtá po celém papíře, může to naznačovat nějaké trauma či nespokojenost. Již Sigmund Freud věřil, že všechny události z našeho dětství ovlivňují budoucí život a utvářejí osobnost jedince. Velký vliv má samozřejmě věk dítěte. V případě, že dítě ještě ani nedokáže správně držet tužku, tak se nemusíte jeho výtvorů obávat. Podle odborníků je nejlepší se zaměřit na malířský talent vašeho dítěte v předškolním věku.

Kompozice mnoho prozradí

Kreslí vaše dítě své výtvory do rožku nebo je naopak roztahuje přes celý papír? Pokud kreslí spíše malé obrázky někde v rohu, může to odkazovat na méně průbojného jedince s malým sebevědomím, naopak velké kresby odrážejí výrazné ego a jistotu. Důležitou roli hraje i tloušťka tahů, pochopitelně se v první řadě zkoumá fakt, zdali dítě je už schopné kreslit. Neposedné děti, většinou právě chlapci kreslí rychle, kostrbatě obvykle s výraznými tahy. Přesnější a jemnější naznačují klidné a jemné dítě, které si nechá na své práci záležet.

Mateřství jim zničí sny a vezme svobodu. Co když žena nechce děti? Česká studie odkryla důvody, proč se tak dnešní ženy rozhodují

svetzeny.cz

Příklad z paxe

Dětský psycholog Dr. Martin T. Stein napsal pro časopis Parents Magazine článek, ve kterém popisuje své vlastní zkušenosti s používáním dětských kreseb rodiny, aby lépe porozuměl svým pacientům. V jednom z příkladů uvádí, že jedenáctiletá pacientka nakreslila náčrtek, na kterém byla společně se svou matkou. Obě byly nakresleny vedle sebe a držely provázek, který je spojoval. Dívka vyrůstala pouze s matkou a těžko si hledala přátele, byla na matce až příliš závislá a špatně snášela jakékoliv odcizení. Kresba byla pro doktora Steina průlomová, protože mu umožnila ukázat dívčině matce, jak moc je na ní fixovaná a proč má problémy navazovat jakékoliv další vztahy.

Barevná psychologie a symbolika

Jaké barvy si vybírá vaše dítě? Maluje podle reality nebo se mu na papíře objeví třeba růžový kůň? Jednoduše řečeno veselé barvy ukazují na spokojenost dítěte a smutné a temnější na jeho strádání. Není důležité, jestli barvy odpovídají realitě, ale pokud dítě ve svých obrázcích používá pouze tmavé odstíny, mějte se na pozoru. Důležité jsou také symboly, které dítě používá, pokud hodně maluje slunce, duhu, vodu, domy či stromy, pak je dítě nejspíše spokojené a šťastné. Výklad významu daného obrázku je vždy složitý a je nutné jej provádět v kontextu s dalšími kresbami.

„Zjednodušeně řečeno je možné tvrdit, že se můžeme řídit pocitem, zda jsou v kresbě použity barvy více méně veselé, výrazně živé nebo smutné,“ vysvětluje dětská psycholožka Anne Bacus.

Kresby rodiny

Dalším aspektem, který můžete snáze vypozorovat, je velikost objektů na papíře. U mladších dětí se většinou stává, že jeden člen rodiny je na obrázku největší, zatímco jiní členové jsou menší. Je obvyklé, že největší postavičkou je právě matka, která se o dítě nejvíce stará a tráví s ním nejvíce času, zatímco sourozenci nebo otec jsou nakresleny většinou v menší podobě. Důležité je i to, jak jsou postavy rozmístěné daleko od sebe, pokud je někdo v rohu či moc daleko od skupiny, může to značit problém, který dítě dokáže vnímat.

Samozřejmě ne každý obrázek dítěte musí nutně vypovídat o jeho psychickém stavu či hluboce zakořeněném traumatu. Kresby však mohou být pro rodiče jakousi kontrolou, že je vše v pořádku.