Přejít k hlavnímu obsahu

Znáte třídimenzionální přístup k učení? Pomáhá rozvíjet předškoláky

Přichází období, kdy se děti vracejí do školních lavic, některé z nich tam jdou úplně poprvé. Současně je to ale i ideální doba, kdy se začít věnovat přípravě předškoláků, aby měli dobrý start do školy a do života. Bohužel mnoho rodičů přípravu podceňuje a volný čas svých dětí neřeší zrovna ideálně – pustí jim například televizi, tablet či počítač a nechá je, ať se zabaví po svém. Dítě tak sedí, nehýbe se a často tráví až šest hodin denně u obrazovky. V prvních třídách tak přibývá dětí s vadami řeči, poruchami pozornosti, řada z nich je méně manuálně zručná a má častěji potíže při psaní a čtení. Řešením může být třídimenzionální přístup k učení.

Chybí jim pohyb

Pohyb je základně propojen s rozvojem centrální nervové soustavy a osobností dítěte. V předškolním věku dítě skrze pohyb poznává samo sebe, své schopnosti a dovednosti. Ostatně to potvrzuje i rodinná terapeutka Mgr. Irena Teichmanová s tím, že pokud se dítě nehýbe, může to mít i vliv na nástup do první třídy. „Nedostatek pohybových a sociálních zkušeností může mít na vývoj a zrání dítěte negativní vliv, dítě tak může být na školní docházku nedostatečně připraveno,“ uvádí terapeutka. Dítě může mít například vady řeči, poruchy pozornosti nebo být méně manuálně zručné.

Podpořte ho…

Každý rodič může svoje dítě v předškolním věku podpořit a tím mu může pomoci dobře zvládnout pozdější adaptaci na školu. Když se dítě hýbe, rozvíjí i svůj rozum – musí totiž objevovat a zvládat nové úkony, přichází do styku s neznámými věcmi, zkoumá, jak co funguje, je nuceno pro nové předměty používat i nová slova, a obohacovat tak svou slovní zásobu. Důležitá je i hra s dalšími dětmi – při ní se učí empatii, spolupráci s ostatními a tomu, aby umělo na nejrůznější podněty adekvátně zareagovat.

Sečteno a podtrženo – díky pohybovým aktivitám si osvojuje řadu nezbytných dovedností, které využije nejen ve škole, ale i v běžném životě. Předurčují i jeho školní zralost.

To, jak dítě obstojí v novém prostředí bez podpory rodičů a zvládne nároky školního světa, závisí také na tom, jak vyzrálá je školákova samostatnost a sebedůvěra. „Hovoříme o sociální a emocionální zralosti dítěte. Každé dítě je jiné. Některé děti jsou nebojácné, radostné a nezaleknou se překážek. Jiné mohou být spíše ostýchavé, snadno se rozpláčou, každý neúspěch těžce nesou. Podporovat dítě v jeho samostatnosti a budovat jeho sebedůvěru je tedy důležitá součást předškolní přípravy,“ upozorňuje Teichmanová.

ČTĚTE TAKÉ: Žena připravila brownies z mateřského mléka. Hádejte, jak reagovalo okolí

Ideální je také nabízet dítěti možnosti, jak rozvíjet a trénovat sociální dovednosti. To znamená, že dítě vydrží určitou dobu bez rodičů, v jiném prostředí i s jinými dětmi a dokáže respektovat cizí autoritu. Trénuje svoje schopnosti začlenit se do skupiny vrstevníků, umí s nimi komunikovat a spolupracovat a také dodržuje dohodnutá pravidla. Tyto sociální dovednosti jsou klíčové pro to, aby se dítě dokázalo ve škole zapojit do skupiny vrstevníků a nezažívalo pocit frustrace a osamění.

U prvňáčků vázne koordinace pohybů…

Před vážnými problémy u dětí v předškolním věku varuje i Mgr. Lucie Roubová, učitelka 15. základní školy v Plzni, a přináší tak cenný pohled z běžné praxe: „Poslední dobou pozoruji mezi prvňáčky stále rostoucí procento dětí, u kterých vázne základní koordinace pohybů. Oslabená hrubá motorika má vliv i na nižší obratnost mluvidel. Velmi se zvýšil počet dětí, které mají nějakou vadu řeči – nejčastěji jde o „patlavost“ – děti vyslovují špatně jednu, často i více hlásek,“ připouští Roubová.

ČTĚTE TAKÉ: Děti v autě aneb 15 tipů pro klidnou cestu

Kvůli váznoucí hrubé motorice pokulhává i ta jemná – děti si neumějí zavázat tkaničku, mají obtíže například při stříhání či lepení papírů. Nedostatky se projevují i jinde – horší koordinace těla se pak často objevuje spolu s problémy v grafomotorice, proto děti neumějí správně uchopit tužku a adekvátně ji přitlačit k papíru. „Z mé dvacetileté praxe je zřejmé, že děti, které během svých prvních šesti let navštěvovaly pohybové kroužky a kterým rodiče věnují svůj čas na společnou hru, čtení, vyprávění apod., mají v první třídě daleko lepší start,” upozorňuje Roubová.

Řešení na dosah…

Právě na to, aby byli předškoláci na školu dobře připraveni, se pomocí hravého rozvoje zaměřuje program třídimenzionálního přístupu k pohybové výchově dětí. V čem učení spočívá? Lekce jsou založeny na třech základních dimenzích – pohybové, myšlenkové a socializační, které se propojují a tvoří tak funkční celek. Tyto dimenze jsou navrženy tak, aby dítěti zajistily maximální rozvoj – rozvíjely hrubou i jemnou motoriku a současně stimulovaly rozvoj myšlení a podporovaly jeho sociální dovednosti.

ČTĚTE TAKÉ: Smažený sýr, čokoláda a další potraviny, které dáváte dětem, a neměli byste

První dimenze tkví v pohybu. Trénuje se síla, obratnost, koordinace pohybů, orientace v prostoru a souhra oko-ruka. Druhá dimenze rozvíjí myšlení, konkrétně orientaci v prostor. pojmech, představivost, sluhové a zrakové vnímání a rozvoj řeči. Poslední, třetí dimenze, se týká dovedností pro život, tj. spolupráce ve skupině, schopnosti naslouchat a koncentrovat se, trpělivosti, vyrovnávání se s neúspěchem i úspěchem nebo dělení se s ostatními. Pokud nevíte, jak byste tyto schopnosti a dovednosti s dětmi trénovali, podívejte se na program unikátních tělocvičen The Little Gym, kde na vaše děti dohlédne tým školených instruktorů, ­které děti motivují. Právě oni dětem dodávají odvahu nebát se nových věcí a zkoušet, co jejich tělo dokáže. Postupují tak, aby děti cvičení bavilo, a společně budují jejich zdravé sebevědomí.