Přejít k hlavnímu obsahu

Naučte se získat a ovlinit téměř každého: Jak komunikovat, aby vás lidé poslouchali?

Info ikona
Komunikace

Schopnost jednat s lidmi je základem úspěchu nejen v pracovní, ale i osobní sféře. V dnešní době jde o ceněnou emoční inteligenci, kterou se každý může naučit.

Schopnost jednat s lidmi je základem úspěchu nejen v pracovní, ale i osobní sféře. V dnešní době jde o ceněnou emoční inteligenci, kterou se každý může naučit.

Asi každý by si přál, aby byl v kolektivu uznávaný, respektovaný a oblíbený. To může být kdokoliv z vás! Klíčem k tajemství oblíbenosti je právě již zmíněná komunikace. Dovednost mluvit, je zásadní, téměř v každé situaci. Ať už se jedná o práci, rodinu, osobní vztahy nebo řešení konfliktů.

Jste nadprůměrně inteligentní? Těchto osm vlastností vás odhalí: Zvědavost, sebekontrola nebo otevřenost

svetzeny.cz

Chcete se zdokonalit v psychologii správného jednání a komunikaci s lidmi, ať už v běžném životě, pracovním procesu nebo v rozhovorech s klienty a zákazníky? Přinášíme vám několik skvělých tipů.

 

Jaké jsou základní body?

 • Cílem je udělat dobrý první dojem
 • Vytvořit pozitivní atmosféru
 • Navázat kvalitní vztahy
 • Naslouchat ostatním
 • Komunikovat zdvořile

 

Všechno začíná u nás

Nedílnou součástí správné komunikace je vztah k sobě samým. Pokud nemáte dostatek sebevědomí a důvěry ke svým schopnostem a dovednostem, pak tvrdě narazíte. Se zdravým sebevědomím, nikoliv arogancí, pak můžete s jistotou a vřelým jednáním komunikovat s ostatními. Každý jste originál, proto je důležité k tomu tak přistupovat, i v případě, když nastane konflikt.

Sebeláska ovlivní celý váš život: Dejte si rande v jednom a naučte se milovat sami sebe!

svetzeny.cz

Zajímejte se o ostatní

Důležitým bodem je porozumění, nestačí jen poslouchat, ale i naslouchat. Získejte si lidi svým přátelským jednáním. Dobrá komunikace je odrazový můstek nejen ke kariérnímu postupu. Velmi dobře umí většinou komunikovat lidé na vysokých postech, protože komunikují na denní bázi. Nebojte se ptát na otevřené otázky typu (jak se máš, jak se cítíš, co si o tom myslíš). Když ukážete zájem, lidé to ocení. Lidé často mluví rádi o sobě, svých dětech a zvířatech. Ptejte se, zajímejte se, jsou to určitě plusové body.

 

Komunikační šumy

V případě, že chcete, aby lidé něco pochopili, je zapotřebí, abyste zprávu druhému oznámili tak, aby pro něj byla srozumitelná. Pokud se budete vyjadřovat složitě, tak to většinou nedopadá dobře. V komunikaci se často objevují tzv. komunikační šumy, tedy nesrozumitelnosti, buďto člověk mluví moc rychle a nesrozumitelně nebo naopak potichu a nevýrazně, kdy je posluchač nucen spíše odezírat ze rtů. Komunikujte tedy tak, aby vaše informace byly pro příjemce, co nejsrozumitelnější a nejstravitelnější. Nikdo se nechce zaobírat zbytečnými detaily a zkoumat, co po nás druhý vlastně chce.

Vědecká studie prozradila, kdy a proč lidé nejčastěji podvádí své partnery. Rok před každou dekádou je kritický

svetzeny.cz

Řešení nepříjemných situací

Pokud se dostanete do nepříjemné situace, jak na pracovišti, tak v osobním životě, tak zachovejte klid. Takové věci se bohužel stávají často a bez dobré komunikace se problém nevyřeší. Nezáleží ani tak na tom, jaký jste osobnostní typ dle temperamentu nebo výchovy. Každý je nějak zvyklý řešit konflikty a nepříjemné situace různými způsoby, ale vždy je dobré zachovat chladnou hlavu a konflikt se snažit vyřešit s klidným hlasem, bez sprostých slov.

 

Nejčastější chyby při komunikaci:

 • Neustálé skákání do řeči
 • Přerušování partnera slovně nebo gestem
 • Neprojevování zájmu a otáčení hlavy
 • Převádění konverzace na vlastní osobu
 • Nedostatečná reakce a neverbální projevy
 • Absence očního kontaktu
 • Sprostá slova a manipulace

 

Jaké jsou plusové body:

 • Udržuje oční kontakt a usmívá se
 • Má otevřenou pozici v postoji těla
 • Pokyvuje při naslouchání hlavou
 • Pokládá otevřené otázky
 • Shrne nakonec, co důležitého bylo řečeno

 

Přes všechny předešlé faktory je nejdůležitějším úspěchem v jednání člověka empatie, tedy vcítění se do pocitů druhého. Mezilidské konflikty totiž většinou vznikají z nedostatku empatických vloh a mohou poznamenat člověka na dlouhou dobu.

 


Zdroje: gradua.cz, mujvztah.cz, empatie.cz, altaxo.cz