Promotion
Promotion
Promotion

Psychologický test: Určete pomocí 20 otázek stupeň svojí empatie. Jste jako skála nebo spíše emoční houba?

Promotion
Promotion

Schopnost empatie, vyjádření soucitu a porozumění emočním stavům ostatních lidí se nazývá empatie. S jeho pomocí lze překonat sami sebe, porozumět emocím jiné osoby a být v jejich kůži.

URČETE SVOU ÚROVEŇ EMPATIE

Tento test je určen k odhalení úrovně vaší empatie. Tato schopnost je jistě důležitá nejen pro práci, ale také pro navázání důvěryhodných a pohodlných vztahů. V každé životní situaci musíte být schopni věnovat pozornost pocitům jiné osoby a reagovat na ně.

Na otázky odpovídejte pouze ANO nebo NE - potom si sečtěte, kolikrát jste odpověděli ANO.

1. Mám ve zvyku pečlivě studovat tváře a chování lidí, abych pochopil/a jejich charakter, sklony a schopnosti.

2. Obvykle zůstávám klidný/á, i když se prostředí zdá být nervózní.

3. Věřím argumentům svého rozumu více než své intuici.

4. Považuji za zcela vhodné zajímat se o osobní problémy svých kolegů.

5. V případě potřeby si mohu rychle získat důvěru jakékoli osoby.

6. Obvykle identifikuji svou spřízněnou duši v nové osobě od prvního pohledu.

7. Obvykle zahajuji konverzaci na témata život, práce, politika s náhodnými spolucestujícími ve vlaku nebo letadle. Jednoduše ze zvědavosti.

8. Ztrácím rozum, pokud jsou ostatní na někoho naštvaní.

9. Moje intuice je spolehlivější prostředek k porozumění ostatních než znalosti nebo zkušenosti.

10. Považuji za nevhodné projevovat zvědavost ohledně soukromého života jiné osoby.

11. Často urážím důležité lidi svými slovy, aniž bych si toho vůbec všiml/a.

12. Dokážu si snadno představit, že jsem zvíře, cítím jeho zvyky a náladu.

13. Zřídka mluvím o způsobu jednání lidí, který se mnou přímo souvisí.

14. Problémy přátel si zřídka beru k srdci.

15. Zpravidla mám pocit, že se někomu blízkému něco stane, a očekávání se naplní.

16. Při jednání s obchodními partnery se obvykle snažím vyhýbat rozhovorům o osobních tématech.

17. Někdy mi moji přátelé a členové rodiny vyčítají, že jsem k nim tvrdý a lhostejný.

18. Mohu snadno kopírovat intonaci, mimiku lidí, zrcadlit je.

19. Můj zvědavý přístup mě často dovede k novým lidem.

20. Jsem obvykle poblíž, když se skupinka ve společnosti dobře baví.

Výsledek:

20 – 15 krát ANO

Jste vysoce empatický člověk, který přebírá problémy ostatních. A věřte nám, když říkáme, že byste na sobě měli zapracovat. Všechny emoce, problémy i nálady vsakujete do sebe jako houba a pro vás už skoro nezbývá prostor. Naučte se myslet na sebe, věnovat se svým pocitům a neutíkat k problémům druhých.

14 – 9 krát ANO

Lidé s průměrnou úrovní rozvoje empatie hodnotí ostatní lidi podle jejich činů, nejen podle emocí a dojmů z komunikace. Můžeme říci, že jejich pocity jsou pod kontrolou. V případě potřeby však přijdou na záchranu a podporu. Ale nebudou s vámi příliš soucítit a nenechají emoce druhého jimi projít. Jedná se o normální lidskou reakci, která chrání tělo před přetížením. Průměrná úroveň empatie znamená, že jste docela schopni porozumět pocitům jiné osoby. Ne vždy však budete soustředit svou pozornost pouze na tyto myšlenky. Tito lidé mohou uklidňovat a poskytovat včasnou podporu, aniž by se zvlášť ponořili do problémů jiných lidí.

8 – 0 krát ANO

Tak vy máte opačný problém. Přílišná strohost a chladnost plus jste hodně zaměření na svoji osobu. Měli byste otevřít oči a především svoje srdce. Ať už jste takto vychováni nebo jste se uzavřeli, protože vám někdo ublížil, zkuste být pro svoje okolí, které vás miluje, větší oporou, lepším kamarádem a kvalitnějším partnerem.

Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion

Roční předplatné Svět Ženy

Svět ženy
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion