Přejít k hlavnímu obsahu

Numerologie: Vypočtěte si číslo, které určí, jaká první velká životní výzva vás čeká. Bude to těžké rozhodnutí, problém ve vztahu nebo nedostatek sebedůvěry?

Info ikona
Placeholder image

Numerologie člení náš život na několik období, přičemž každé z nich je spojeno s určitou životní výzvou. Jaká bude ta první, která vás čeká? Zjistěte to za pomoci jednoduchého výpočtu. Musíte se připravit na těžké rozhodování, problém ve vztahu či budete řešit nedostatek sebedůvěry?

Jak vypočítat číslo životní výzvy?

V případě tohoto numerologického výpočtu se pracuje s datem narození bez roku. Měsíc narození (či jeho součet) se odečítá ode dne narození (či jeho součtu) Pokud vám vyjde číslo záporné, vůbec to nevadí, pracujte s ním jako s kladným. Čísla výzev v numerologii jsou 0 až 8. Numerologie pracuje s několika obdobími výzev. Zde se budeme věnovat pouze té první velké výzvě, která vás potká ve věku od 28 – 35 let.

Příklady výpočtu:

Narodili jste se 15.10.

Součet dne narození: 1 + 5 = 6

Součet měsíce narození: 1+ 0 = 1

6 – 1 = 5 (výsledné číslo)

Narodili jste se 2.3.

2 – 3 = - 1 (1 je výsledným číslem)

Zábavný test: Vyberte si z 5 alchymistických symbolů a zjistěte, proč nejste v životě šťastní, schází vám odhodlání, energie či klid duše?

svetzeny.cz

Životní výzva 0

Lidé s tímto číslem se budou s obtížemi setkávat bohužel velmi často. Dobrou zprávou je, že se tato životní výzva pojí s lidmi, kteří jsou něčím mimořádní. Jejich největší výzvou bude rozhodování. Nebudou si jisti, zda se rozhodli dobře. Tito lidé budou bojovat s tím, že jsou na svůj věk nevyzrálí, ve 30 to budou stále „děti“.

Životní výzva 1

Lidé s číslem jedna budou bojovat sami se sebou. V tomto věku se mohou chovat arogantně, ješitně, sebestředně a domýšlivě. Jejich výzvou bude naučit se chovat hezky k ostatním a zachovat chladnou hlavu. Mají tendenci být panovační a konfliktní. Budou se muset naučit zklidnit své emoce.

Životní výzva 2

Životní výzvou pro číslo 2 bude zvládnout svou přecitlivělost a stát se emočně stabilním jedincem. Zápasit bude toto číslo hlavně se snášením kritiky a případné porážky. V tomto věku si lidé s tímto číslem nebudou jisti sami sebou. Bude pro ně těžké jednat asertivně a dělat důležitá rozhodnutí. Neměli by si vše negativní brát tolik k srdci.

Životní výzva 3

Lidé s tímto číslem životní výzvy budou bojovat o své místo na slunci. Jsou to stydliví jedinci, kteří mají spoustu skvělých vlastností, ale vůbec je neumí prodat. Rovněž socializace nebude jejich silnou stránkou. Klíčové je, aby zapracovali na svém sebevědomí.

Životní výzva 4

Lidé s tímto číslem životní výzvy nejvíce zakusí ohledně kariéry. V tomto věku budou mít problém najít zaměstnání, které by jim vyhovovalo. Aby v životě uspěli, budou muset na svých schopnostech hodně zapracovat. Měli by se naučit empatii, trpělivosti, pečlivosti a opatrnosti.

Životní výzva 5

Lidé s číslem životní výzvy 5 budou bojovat se svou cholerickou temperamentní povahou a neuvážlivostí. Měli by si uvědomovat důsledky svých činů a slov, naučit se na chvíli se zastavit a přemýšlet. Problémy to může dělat zejména v osobním životě. Musí se naučit dělat kompromisy.

Čarodějnické procesy v Salemu: Kletba vyřčená u soudu sužovala místní šerify a město dlouhé roky. Kdo byl muž, který ji vyřkl?

svetzeny.cz

Životní výzva 6

Lidé s životní výzvou číslo 6 jsou puntičkáři, kteří se těžce smiřují s tím, když vše není perfektní a dle jejich představ. Mají vysoké nároky, jsou netrpěliví, neodbytní, autoritativní a někdy i bezohlední. Problémy jim to může dělat zejména v partnerském vztahu. Budou muset zapracovat na toleranci k ostatním.

Životní výzva 7

Lidé s životní výzvou čísla 7 mohou v tomto věku bojovat hlavně s depresí, úzkostmi a negativním myšlením. Možná se dokonce budou stranit okolí a nedůvěřovat druhým. Často se ocitnou v bludném kruhu sebelítosti. Těžko budou navazovat přátelství i vztahy.

Životní výzva 8

Lidi s životní výzvou 8 čeká prozření. Myslí si v tomto věku totiž, že peníze jsou všechno a jsou silně materiálně založení. Mohou se chovat chamtivě a hrabivě. Ostatní posuzují dle jejich majetku a postavení. Dostanou životní lekci, která je naučí více si vážit vztahů než materiálních záležitostí.

Zdroje: World of Numerology, Prokerala, Astronumero

Kosmetické triky nádherných hvězd Zlatého věku Hollywoodu jako jsou Marilyn Monroe, Ginger Rogers a další, které můžete hravě vyzkoušet

svetzeny.cz