Přejít k hlavnímu obsahu

Čtyři jezdci apokalypsy ve vztahu: Nenechte se jimi převálcovat, zničí každé partnerství!

Čtyři jezdci apokalypsy se objevují nejenom v Bibli. S tímto termínem pracuje i výzkumník Dr. John Gottman, který si tento termín vypůjčil, aby popsal čtyři největší vztahové problémy. Víte, které to jsou a jak se jim vyvarovat? Jejich síla je tak ničivá, že to žádný vztah neustojí!

Gottmanovi Čtyři jezdci apokalypsy

Cítíte se ve vztahu poslední dobou špatně, přijde vám, že už si s partnerem tolik nerozumíte, nepřitahuje vás a do vašich myšlenek se vkrádá nejistoty a pochyby? Takto se ohlašují „Čtyři jezdci apokalypsy“, tedy čtyři negativní vzorce chování ve vztazích, které definoval psychologický výzkumník Dr. John Gottman. Při tvorbě označení se inspiroval biblickými jezdci, které zmiňuje kniha Zjevení. Každý z nich sebou nese jinou pohromu, jezdec na bílém koni mor, jezdec na ohnivém koni válku, jezdec na černém koni hladomor a jezdec na sivém koni smrt. I Gottmanovi Čtyři jezdci apokalypsy symbolizují 4 věci, které přinášejí do vztahů utrpení: kritiku, pohrdání, defenzivnost a zazdívání. Z Gottmanova výzkumu vyplývá, že jsou to ty nejničivější vzorce chování, které se ve vztazích vyskytují. Pojďme si rozebrat, jak Gottman tyto jednotlivé problémy ve vztazích definuje.

Mohlo by se vám líbit

Psychologický test: Vyberte si jedny z osmi dveří. Vaše volba odhalí, po čem podvědomě toužíte a jaká budoucnost vás čeká

Chcete nahlédnout do svého nitra, zjistit po čem podvědomě toužíte a jaká vás čeká budoucnost? Pak pro vás máme připravený jednoduchý psychologický test, ze kterého zjistíte zajímavé věci, které se týkají vás a vašeho života. Nebudete věřit, kolik toho o vás prozradí výběr 1 z 8 dveří.
svetzeny.cz

1. Kritika

Kritika je jedním z nejčastějších negativních vzorců chování, které ve vztazích můžeme pozorovat. Tento negativní vzorec může pramenit i z nás samých, z našeho zklamání, nejistoty, hněvu, minulých špatných zkušeností. Všechny tyto věci pak přenášíme i do našeho vztahu s partnerem. Je samozřejmě možné, že náš partner udělá opravdu chybu, ale v ten moment záleží na nás, jak k ní přistoupíme. Řada lidí má totiž tendenci chyby partnera přílišně zdůrazňovat. Jedná se o destruktivní psychologický zvyk, kterým na druhého de facto útočíme. Neshody jsou přirozenou součástí každého vztahu, ale je rozdíl mezi kritikou a stížností. Kritika, jak už bylo řečeno, je útokem na druhou osobu, kdežto stížnost je snaha o nápravu vedená dobrým úmyslem. Ukažme si to na příkladu:

Věděla jsem, že ty sušenky určitě zapomeneš koupit, protože jsi nezodpovědný a také jsi pěkný sobec, protože vidím, že tvoje oblíbené sladkosti sis koupil!“ Toto je jasná kritika, kdy na druhého emocionálně útočíte.

Mrzí mě, že jsi na ty sušenky zapomněl, i když jsem ti je napsala na seznam. Šlo by, že bys pro ně skočil odpoledne cestou do večerky?“ Toto je příklad stížnosti, kdy vyjádříte své pocity bez toho, abyste do druhého zbytečně „kopali“.

Info ikona
Hádka

2. Pohrdání

Pohrdání zahrnuje sarkastické vtipy, neúctu k partnerovi, rýpavé poznámky, napodobování jeho řeči a gest ve snaze ho znemožnit a výsměch obecně. Je to škodlivý komunikační vzorec, který druhou osobu ponižuje. Tato forma komunikace může způsobit, že se partner cítí nejistý, nechtěný, špatný. Pohrdání je snad ještě horší než kritika, protože jím partnera otevřeně urážíte. Bylo také vypozorováno, že toto chování jde často ruku v ruce s násilím ve vztahu. Gottman pohrdání nazývá „kyselinou sírovou lásky“ a je to podle něj naprosto nejničivější jezdec.

3. Defenzivnost

Defenzivnost znamená zaujetí obranného postoje. Je to forma obrany, kdy se stylizujeme do role oběti. Často defenzivnost přichází jako obranný mechanismus po vlně kritiky. Jedná se však o neospravedlnitelnou reakci na kritiku, jelikož když jste defenzivní nereagujete na partnerovo sdělení, ale vytáhnete úplně jinou záležitost, klidně z minulosti, kterou použijete proti partnerovi, přejdete tedy do útoku a začnete vinit partnera. Oba dva pak uvíznete v jakési smyčce, kdy se navzájem obviníte snad ze všeho negativního, co se vám kdy stalo. Tímto nedosáhnete kýženého kompromisu a domluvy, ale jenom se zle pohádáte a možná řeknete i věci, kterých budete později litovat.

Info ikona
Pláč
Mohlo by se vám líbit

6 pracovních návyků vysoce inteligentních lidí: Kolik z nich děláte také?

Vědci zjistili, že vysoce inteligentní lidé sdílejí těchto 6 pracovních návyků. Kolik z nich děláte i vy? Některé z nich vás překvapí, jeden byl dokonce dlouhou dobu považován za známku nevzdělanosti a nízkého inteligenčního kvocientu.
svetzeny.cz

4. Zazdívání

Zazdívání je jakousi taktikou, kdy partnera začnete ignorovat a jednoduše s ním přestanete jakkoliv interagovat. Vaší strategií je emoční vyhýbání se způsobem, že předstíráte, že jste moc zaneprázdnění, děláte, že neslyšíte, odejdete během konverzace, vyhýbáte se očnímu kontaktu a zazdíváte jeho pokusy o to si s vámi promluvit. Je to takový tichý zabiják vztahu, protože tohle ani jednoho z vás nebude bavit věčně. Váš partner se pak může cítit nechtěný. Pamatujte, že nečinností se problémy ve vztazích opravdu řešit nedají.

Mohlo by se vám líbit

Všechno, co se nám v životě děje, má svůj důvod: Víra v osud dělá lidi šťastnějšími, víte proč?

Myšlenka, že se vše děje z nějakého důvodu, se zrodila už v předsokratovském Řecku. Dodnes lidi fascinuje, ať už sami věří v osud, nebo ne. Víte, jakým způsobem nám může fatalismus pomoci překonat těžké životní situace?
svetzeny.cz