Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vysoká je vaše emoční inteligence? Otestujte se pomocí několika jednoduchých otázek

Info ikona
Test emoční inteligence

Inteligence je jeden ze základních faktorů, kterým lze v dnešním světě, a nejen v něm, prorazit. Avšak existuje ještě jedna varianta inteligence, která má klíčový vliv na to, jak úspěšně čelit výzvám každodenního života. Pomocí ní také můžeme dosáhnout skutečného úspěchu. Jde o emoční inteligenci, v angličtině emotional quotient, která hraje v našich životech zásadní roli. Zjistěte, jak vysoká je ta vaše pomocí jednoduchého testu.

Co je emoční inteligence?

Emoční inteligence, zkráceně označovaná jako EQ (z anglického Emotional Quotient), hraje klíčovou roli ve zvládání mnoha výzev a dosahování skutečného úspěchu. Jedná se o dovednost, která zahrnuje porozumění, vyjádření, regulaci a správu emocí - jak svých vlastních, tak i emocí druhých. Tato schopnost má obrovský význam především v kontextu mezilidských vztahů, efektivní komunikace a zachování psychického zdraví.

Toto jsou znaky vysoce emočně inteligentních jedinců: Patříte mezi ně také?

svetzeny.cz

Emoční inteligence lze rozdělit na několik klíčových aspektů:

1. Schopnost porozumět sám/sama sobě

Prvním z nich je sebepoznání, což zahrnuje schopnost rozumět vlastním emocím, pochopit jejich příčiny a vliv na naše myšlení a chování. Dále tu máme seberegulaci, což spočívá v dovednosti kontrolovat a řídit své emoce tak, aby nedocházelo k nekontrolovatelným impulzivním reakcím. To zahrnuje schopnost relaxace, zvládání stresu a řešení konfliktů.

2. Umění vyjádřit své emoce

Sebevyjádření, další klíčový aspekt emoční inteligence, následně zahrnuje schopnost jasně a efektivně komunikovat své emoce, a to jak slovně, tak neverbálně. To je zásadní pro zlepšení mezilidských vztahů. Empatie, další významný aspekt, znamená schopnost vcítit se do emocí druhých a porozumět jejich situaci. To může vést k lepšímu porozumění a podpoře druhých lidí.

3. Dovednost správné komunikace

Nakonec, emoční inteligence také zahrnuje schopnost efektivně komunikovat, spolupracovat s ostatními a řešit konflikty v mezilidských vztazích. Tyto dovednosti mají významný vliv na mnoho oblastí života včetně pracovního prostředí, osobních vztahů a psychického zdraví. Některá tvrzení naznačují, že lidé s vyšší emoční inteligencí mají tendenci lépe zvládat stres, budovat zdravější vztahy a dosahovat většího úspěchu ve své kariéře. Tuto dovednost lze rozvíjet a zlepšovat prostřednictvím tréninku a sebereflexe.

Krutost a bezcitnost: Pět znamení zvěrokruhu, která zraní vaše city bez mrknutí oka

svetzeny.cz

Test emoční inteligence

Zde je krátký test obsahující 15 jednoduchých otázek, na které odpovídejte "ano" nebo "ne". Své odpovědi si zaznamenávejte. Po jeho vyplnění získáte přehled o vaší úrovni emoční inteligence, která může být vysoká, nízká, nebo se pohybovat někde mezi tím. Mějte však na paměti, že tento test slouží pouze k hrubé orientaci a neposkytuje zcela podrobné hodnocení vaší emoční inteligence.

1. Dokážete sami u sebe snadno rozpoznat své emoce?

2. Máte schopnost vcítit se do emocí ostatních lidí?

3. Dokáží vnější emoce ovlivnit váš vnitřní stav a pohodu?

4. Umíte efektivně zvládat stresové situace?

5. Dovedete udržet kontrolu nad svými emocemi, když se dostanete do stresujících situací?

6. Máte dovednost řešit konflikty konstruktivním způsobem a nalézt jejich řešení?

7. Jste si vědomi toho, jak vaše emoce ovlivňují vaše myšlení a rozhodování?

8. Máte tendenci se vyhýbat situacím, které vyvolávají silné emoce?

9. Máte cit pro potřeby a pocity ostatních?

10. Dovedete své emoce a potřeby vyjádřit slovně?

11. Jste schopni se rychle přizpůsobit novým situacím?

12. Jste ochotni se učit z vlastních chyb?

13. Míváte tendenci být příliš kritičtí vůči sami sobě?

14. Dokážete najít rovnováhu mezi prací a osobním životem?

15. Umíte projevit soucit a poskytnout podporu druhým lidem v stresujících situacích?

18 znaků, že máte vysokou emoční inteligenci: Patříte mezi 36 % lidí, kteří se touto předností mohou pochlubit?

svetzeny.cz

Výsledek

Po zodpovězení všech otázek spočítejte, kolikrát jste odpověděli kladně.

0 - 5x ano

Lidé, kteří jsou emocionálně nepřístupní. Možná jste šikovní v maskování svých citů, ale není třeba se obávat, nejste v tom sami. Zdá se, že jste zruční v udržování klidné hlavy v náročných situacích, ale je důležité si uvědomit, že emoce mohou být také mocným nástrojem. Zkuste se otevřít novým emocím a najít harmonii mezi svým rozumem a srdcem.

6 - 10x ano

Patříte mezi tzv. emoční dobrodruhy. Jdete správným směrem k vyšší emoční inteligenci. Dokážete vnímat a vyjádřit své emoce a také se vcítit do emocí druhých. Nebojte se objevovat své vnitřní pocity a dále rozvíjet svou dovednost sebeovládání. S trochou dalšího růstu a rozvoje můžete dosáhnout emocionální harmonie a elegantně se vyrovnávat s výzvami života.

10 - 15x ano

Gratulujeme! Patříte k opravdovým mistrům v oblasti emoční inteligence. Vaše schopnost vnímat a vyjádřit emoce je mimořádná. Vynikáte ve schopnosti vcítit se do emocí druhých, efektivně zvládat stres a řešit složité mezilidské vztahy. Máte v sobě nástroje pro emocionální úspěch a štěstí. Nezapomínejte však, že je stále důležité pečovat o svou emoční inteligenci a nadále ji rozvíjet, aby vás provázela po celý váš život.

 

Nezapomeňte, že emoční inteligence je schopnost, kterou můžete postupem času zdokonalovat a rozvíjet pomocí disciplíny, pozorování sama sebe a vhodných cvičení.

Zdroj článku