Přejít k hlavnímu obsahu

Vědomostní test málo používaných výrazů: Víte, co je kakofonie nebo konventikl?

Info ikona
Kvíz zapomenutých výrazů

Některé výrazy se jeví jako cizí, přesto je každý zná. Některé výrazy, které působí ryze česky, jsou naopak málo používané a zahlédnete je maximálně v nějaké starší literatuře. Otestujte své znalosti ohledně takových výrazů a zjistěte, jak jste na tom.

Info ikona
Kniha

Provedení testu

Jelikož naše stránky zatím neumožňují provedení testu online, budete potřebovat pěkně postaru tužku a papír nebo výbornou paměť. Na konci testu si zkontrolujte své odpovědi a podle počtu správných odpovědí se dozvíte, jak jste na tom se svou slovní zásobou těchto málo používaných výrazů. Některá slova mají více významů, ale v testu byl vybrán vždy ten nejrozšířenější.

1. Co znamená slovo „kakofonie“?

a) chorobný strach ze špatných událostí

b) zvukový nesoulad

c) věda o konkrétním druhu ptactva

2. Co znamená slovo „konventikl“?

a) trám v krovu kolmý k hřebenu

b) přilba v podobě klobouku

c) tajná důvěrná schůzka či tajná organizace

3. Co znamená slovo „fištrón“?

a) lidový muzikant

b) nespisovná mluva určité skupiny lidí

c) důvtip, chytrost

4. Co znamená slovo „cizelovat“?

a) opracovávat, zdobit kovové předměty tepáním, rytím

b) okrádat ostatní v určitém období

c) útočit, potloukat se, putovat

5. Co znamená slovo „hřad“?

a) zastaralý výraz pro hrad, zámek

b) bidlo

c) rituální ustřižení vlasů

6. Co znamená slovo „vivisekce“?

a) bakteriální onemocnění lichokopytníků přenosné na člověka

b) pokusný operační zákrok bez znecitlivění

c) vyvýšenina, výběžek země vysunutý do vody

7. Co znamená slovo „nonšalantní“?

a) nestydatý, nemravný, opovážlivý

b) půvabný, spanilý, pěkně urostlý

c) projevující okázalou lhostejnost, nedbalost, nenucenost

8. Co znamená slovo „valibuk“?

a) středověký potulný student

b) silný či mohutný člověk, obr, cvalík

c) titul příslušníka vyšší šlechty, panovník vévodství

9. Co znamená slovo „melanž“?

a) směs, zvláště surovin a materiálů

b) uniforma sluhů

c) podmíněná držba půdy, propůjčené statky za podmínek

10. Co znamená slovo „ryzák“?

a) odpadlík, přeběhlík, odrodilec

b) šperk z drahého kovu

c) základně zbarvený kůň

Info ikona
Knihy

Výsledky

Správné odpovědi: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B, 6B, 7C, 8B, 9A, 10C

0-1 chyba: Gratulujeme! Vaše slovní zásoba je bohatá i na málo používané výrazy, nejspíš tedy patříte k vášnivým čtenářům a lidé vás považují za sečtělou osobu. Vytrvejte u své chvályhodné záliby v knihách, která snad nebude nikdy opomíjena ani s postupujícím virtuálním světem.

2-4 chyby: Skvělé! Vaše slovní zásoba obsahuje poměrně hodně výrazů, které už upadají v zapomnění. Knihou rozhodně nepohrdnete. Možná se ale přeci jen podíváte na film či seriál. Ačkoliv i kvalitní kinematografie může být přínosná, slovní zásobu stále nejvíce rozšíří právě čtení.

5 a více chyb: Není to špatné! Alespoň nějaká slova vám upěla v paměti nejspíš z knih, které jste přečetli. Zkuste oživit tento prospěšný koníček a rozšiřte četbou svou slovní zásobu.

 

Zdroj: Slovník cizích slov