Přejít k hlavnímu obsahu

Kvíz: Umíte všechna vyjmenovaná slova? Otestujte se a zjistěte, zda jste mistry pravopisu

Info ikona
Dívka ve škole

Dost možná si řeknete, že tohle bude opravdu hodně jednoduchý kvíz. Vyjmenovaná slova zná každý! Je pravda, že na základní škole jsme je museli umět nazpaměť i o půlnoci, ale opravdu v nich nikdy neděláte chyby? Zejména u některých chytáků se možná zarazíte. Pojďte si s námi projít kvízem, který prověří vaše znalosti psaní vyjmenovaných slov a těch, která jsou jim příbuzná.

Český jazyk je krásný, květnatý a libozvučný. Jenže je také plný záludností a chytáků, kvůli kterým není jednoduché jej ovládnout úplně bez chyb. Každý z nás má v češtině nějakou tu achillovu patu - téma, Které ovládá hůře než ta ostatní. Někomu dělá problém psaní velkých a malých písmen, shoda podmětu s přísudkem nebo psaní s/z. Jen málokdo vám řekne, že neumí vyjmenovaná slova, protože je považuje zpravidla za jednoduchá. Jenže chyby v nich dělá občas skoro každý. 

Vyjmenovaná slova a psaní i/y

Měkké i a tvrdé y patří k jedné z libůstek, kterými čeština oplývá. Proč tomu tak vlastně je? Ve staročeštině sloužila tato písmena původně k označení dvou různých hlásek, které se dnes už sice vyslovují stejně, ale v psané podobě zůstaly. Rozdíly mezi výslovností i/y zůstaly snad jen v některých nářečích. S vývojem jazyka proto vznikla pravidla pro psaní měkkého i a tvrdého y.

Jaké písmeno použít, usnadňují měkké a tvrdé souhlásky, které umíte určitě vyjmenovat. Mezi měkké patří c, j, ž, š, č, ř, ď, ť, ň a vždy (až na pár výjimek) po nich píšeme měkké iTvrdými souhláskami jsou h, ch, k, r, d, t, n a po nich následuje yU písmen D, T, N se volí i/y dle výslovnosti. Tedy například dívka vs. dým, tisk vs. týden, rybník vs. nyní.

Kvíz: Umíte psát správně s/z? Zkuste si své znalosti otestovat v našem kvízu

Čeština nás občas dokáže potrápit. Znalosti máme ze školy každý, ale ne všechno si pamatujeme správně. Oříškem bývá například psaní předpon s a z. Jak jste na tom v téhle obasti našeho mateřského jazyka vy? Zkuste se otestovat v našem zábavném kvízu. Některé otázky jsou jednoduché, nad jinými dost možná budete chvilku váhat.
svetzeny.cz

Jenže aby to nebylo tak jednoduché, čeština rozlišuje ještě obojetné souhlásky. Ty jsou záludné v tom, že není stanoveno, zda se po nich píše tvrdé y nebo měkké i. A to je právě ten důvod, proč vznikla vyjmenovaná slova, ve kterých se po obojetných souhláskách píše y/ý.

Historie vyjmenovaných slov

K rozvoji a tvoření pravidel českého jazyka došlo historicky zejména během národního obrození v první polovině 19. století. V této době začaly vycházet první neoficiální pravopisné příručky, které se snažily kodifikovat pravidla pro psaní vyjmenovaných slov. Vycházely z fonetických principů a pokusily se vytvořit systém, který by byl konzistentní a snadno použitelný.

Významnou a vlastně první oficiální poučkou o psaný y/ý po obojetných souhláskách byla ta od Jana Gebauera v jeho Pravedlech českého pravopisu z roku 1902. Od té doby se pak uvádějí v pravidlech pravopisu již tradičně s tím, že existují seznamy, které se děti ve školách učí. Tyto seznamy byly v průběhu let obměňovány. Jen těžko byste například ve vyjmenovaných slovech po "b" hledali slovo "babyka", které se učily kdysi naše babičky. 

Zdroj článku