Přejít k hlavnímu obsahu

Diamantové děti jsou výjimečné vzhledem i schopnostmi: Komunikují se zemřelými i neexistujícími přáteli a jsou rození vůdci

Mají v očích čistotu a klid. A ten i rozdávají jiným. Za diamantové děti jsou považovány děti narozené od roku 2012, tedy nová generace osvícených duší. Někteří lidé věří, že jejich duše jsou nové anebo reinkarnované. Zní to jako legenda? Trochu možná i je. Podívejme se na názory pro i proti.

Diamantové děti svou čistou a uklidňující přítomností upoutávají pozornost všech, kdo se s nimi setkávají.

Diamantové děti prý mají jedinečné dary a pozoruhodné vlastnosti, které jsou patrné již od jejich narození. Jejich vzezření i chování jsou jasné a výmluvné. Tyto děti jsou přesné ve svých slovech i činech, což je od samého počátku odlišuje jako výjimečné. Máte doma takové dítě?

Oči, které řeknou vše…

Jedním z nejvýraznějších fyzických rysů tzv. diamantových dětí jsou jejich oči, často mandlového tvaru a mírně zešikmené. Oči, které jako by vyprávěly příběhy z minulých životů a inkarnací, nebo v případě nových duší odrážejí nedotčené sféry existence duše.

Navzdory jejich mystickému vzhledu se u nich však mohou vyskytovat fyzické potíže, jako jsou bolesti hlavy nebo problémy se zrakem vyvolané emocionálním stresem.

Jejich křehká konstituce je také činí citlivými na celou řadu vnějších podnětů, jako je intenzivní světlo, hlasité zvuky a extrémní teploty. Tyto děti jsou obvykle velmi aktivní, upovídané a hluboce zaujaté světem kolem sebe. Jejich roztomilost a zvědavost je patrná v každé interakci…

Poznáváte v tomto popisu vaše dítě?

Čtěte také: Křišťálové děti mohou přispět k lepšímu světu: Disponují mimořádnými schopnostmi. Co když je máte doma a ani o tom nevíte?

Možná máte takové dítě doma a ani o tom nevíte. Křišťálové děti jsou považovány za vysoce vyvinuté duše, které byly vyslány na Zemi, aby pomohly lidstvu přejít do osvícenějšího a mírumilovnějšího stavu. Na rozdíl od všech předchozích generací prý tyto děti disponují mimořádnými schopnostmi a zvýšeným smyslem pro duchovno. Ale i zde jsou kontroverze.

Emoční a psychické vlastnosti

„Když jsem se před několika lety začala setkávat s diamantovými dětmi, nemohla jsem se přestat dívat na jejich oči, které vyjadřovaly čistotu a obdařovaly mě klidem. Od té doby jsem diamantové děti studovala, a to z několika hledisek - fyzického, emocionálního a duchovního,“ říká holistická terapeutka Ariela Arditi. A jaké jsou její poznatky?

Po citové a duševní stránce se diamantové děti rodí s pozoruhodnou úrovní znalostí a intuitivní moudrosti. Moudrost však uvolňují svým vlastním tempem, někdy projevují plachost, ale často vykazují známky vrozeného vůdcovství. Mají také silný smysl pro velkorysost a zároveň zuřivě chrání to, co jim patří.

Jejich komunikační schopnosti jsou pokročilé, i když někdy mluví způsobem, který je obtížně srozumitelný i pro jejich rodiče.

Od narození dokáží vnímat energie a emoce lidí kolem sebe, včetně světa přírody. Tato citlivost se vztahuje i na jejich „imaginární přátele“ a zemřelé příbuzné, s nimiž mohou otevřeně komunikovat, protože jejich současnost ovlivňují i jejich minulé životy

Jejich empatie je hluboká a umožňuje jim cítit bolest lidí, zvířat, rostlin, a dokonce i neživých předmětů, jako jsou minerály a voda.

Mohlo by se vám líbit

Protiklady se přitahují: Proč jsou nejpevnější vztahy ve dvojicích, kde jeden je typ rozumový a druhý citový

Protiklady se přitahují, to je známá věc. Černá a bílá, oheň a voda, kočka a pes – mezi všemi to může, ale samozřejmě ne bez výjimky, fungovat. A v našem případě je to i odpověď na otázku, proč jsou nejpevnější vztahy ve dvojicích, kde je jeden typ rozumový a druhý citový.
svetzeny.cz

Duchovní a energetické vlastnosti

Z duchovního hlediska, které může být pro mnohé z nás nepředstavitelné, diamantové děti silně souznějí s tzv. korunní čakrou a čakrou třetího oka. A právě to naznačuje vysokou úroveň energetické a telepatické komunikace.

Jejich energie vychází z vyššího vědomí absolutní pravdy. Jsou přirozenými léčiteli a intuitivně vědí, kde je třeba léčit, ať už fyzické, emocionální nebo duchovní potíže.

Mají schopnost absorbovat a následně uvolňovat bolest do nekonečna, čímž léčí nejen lidi, ale i zvířata a rostliny.

Aby se jejich schopnosti rozvinuly, potřebují podporu svých rodičů. To by si měli být vědomi jedinečné zodpovědnosti, jež s sebou nese výchova takto osvícených „dětí“, lépe řečeno bytostí. Aby se diamantovým dětem dařilo, je nezbytné, aby je rodiče přijali a byli jim otevření.

Mohlo by se vám líbit

Jaká jste osobnost podle měsíce narození: V lednu se rodí paličáci, v červnu romantičtí žárlivci

Nejde jen o znamení horoskopu. Vaši osobnost do značné míry ovlivňuje i měsíc, ve kterém jste se narodili. Podle numerologie má každý z měsíců své číslo, a tím pádem i určitou energii, jež může ovlivnit například výběr povolání, přátel a partnerů i celkové vlastnosti člověka. Nahlédněte do našeho přehledu a zjistěte, zda se u vás numerologie v charakteristice trefila.
svetzeny.cz

Jak vychovávat diamantové dítě?

Rodiče diamantových dětí tedy čelí velké výzvě, jak pochopit a podpořit pokročilé schopnosti a inteligenci svého dítěte. Hněv a přísná kázeň jsou kontraproduktivní, naopak zásadní je otevřenost a přijetí.

Tyto děti jsou zde proto, aby učily a léčily, a mají potenciál stát se světovými vůdci nebo průkopníky v technologiích a dalších oborech. Jejich mimořádné schopnosti vyžadují, aby rodiče byli flexibilní a podporovali je a chápali, že duše jejich dítěte potřebuje zvláštní dary, aby pak mohla dary i vydávat.

Ale! I zde je velká základna odpůrců výjimečnosti diamantových dětí.

Skepse a kritika

Mnozí kritici opět zpochybňují oprávněnost tvrzení o diamantových dětech. Celý koncept dle nich postrádá vědecké důkazy a má kořeny v pseudovědě. Skeptici poukazují na to, že vlastnosti připisované diamantovým dětem, jako je vysoká citlivost a pokročilé komunikační schopnosti, lze vysvětlit přirozenou variabilitou lidského vývoje a osobnosti. Tvrdí, že označování dětí za "zvláštní" na základě těchto vlastností může vést k nerealistickým očekáváním a zbytečnému tlaku.

Někteří psychologové navíc varují, že takové označení může patologizovat normální dětské chování nebo zastírat základní vývojové problémy, kterým je třeba věnovat pozornost. Tím, že rodiče a pedagogové přisuzují určité chování domnělému duchovnímu osvícení dítěte, mohou přehlédnout příznaky onemocnění, jako je autismus, ADHD nebo úzkost, kterým by prospěl odborný zásah.

Kritici v tomto případě vidí jinak i vliv rodičů na tyto děti. Tvrdí, že přílišná podpora ve výchově může vytvářet situace, kdy rodiče do svých dětí promítají své vlastní touhy po duchovním nebo osobním naplnění, místo aby jim umožnili přirozený rozvoj.

Info ikona
Jaké jsou diamantové děti?

Kulturní a historický kontext

Fenomén diamantových dětí je opět součástí širšího hnutí New Age, které zahrnuje koncepty indigových a křišťálových dětí. Tyto myšlenky se prosadily v některých komunitách duchovní a alternativní medicíny, ale v hlavním proudu vědy a psychologie zůstávají kontroverzní. Historicky kategorizace dětí do těchto duchovních archetypů odráží trvalou fascinaci lidstva mystikou a touhu najít smysl mimo pozorovatelný svět. Vyvolává však také otázky o vhodnosti a dopadu takových přesvědčení na vývoj dítěte.

Co si o podobných konceptech myslíte vy?

Zdroj článku