Přejít k hlavnímu obsahu

Nemilující matky mají neblahý vliv na psychiku svých dcer: Hrozí ztráta (sebe)důvěry, přecitlivělost i nezdravý vztah s partnerem

Info ikona
Nemilující matky mají vliv na psychiku svých dcer

Být dcerou nemilující matky není žádný med. Odměřené chování, posměšky a nezájem matky se na její dceři mohou ošklivě podepsat. Hrozí ztráta sebedůvěry, přecitlivělost i nezdravý vztah s partnerem.

Nemilující matka má neblahý vliv na psychiku dcery

Moje matka se mnou neměla absolutně žádnou trpělivost, ale s mým bratrem spoustu, takže jsem vyrostla v přesvědčení, že na mě křičeli, protože jsem byla ta špatná, neposlouchala jsem a byla jsem rozdílná od bratra ve věcech, na kterých lpěli. Bylo to matoucí, protože jsem si ve škole vedla dobře a on ne. Dostal se do nejrůznějších problémů a já byla hodná holka, ale to nic nezměnilo na vnímání mé matky. Cítila jsem se hrozně, dokud můj mentor na vysoké škole nenavrhl, abych šla na terapii, panečku, to bylo procitnutí,“ říká Ella, která se musela vyrovnat s tím, že její matka ji nemiluje tak moc jako jejího bratra.

Jak rozpoznat, že jste ve vztahu s psychopatem: Dle expertů často lžou, používají techniku zrcadlení a umí vzbudit lítost

svetzeny.cz

Není jediná, kterou její matka nepřijala. Dcery nemilujících matek se musí vyrovnávat s tím, že se k nim matky chovají odměřeně, neempaticky, jsou vůči nim přehnaně kritické a někdy i kruté. To vede k tomu, že si dítě vytvoří k matce vyhýbavý čí nedůvěřivý vztah. Do budoucna to bude mít vliv na dceřinu osobnost i vztahy.

Info ikona
 medium-shot-mother-screaming.jpg

Hrozí ztráta (sebe)důvěry i přecitlivělost

Nedostatek lásky od matky se na dceři může podepsat nejrůznějšími způsoby. Častá je ztráta sebedůvěry, kdy si dcera nepřijde dost dobrá, jelikož byla roky ignorována či kritizována. Hlas v její hlavě mluví hlasem její matky a říká jí, že není dost úspěšná, hezká, chytrá, hodná...Ať se snaží sebevíc, od matky pochvala nepřichází. To vede i ke ztrátě důvěry, dcery nemilujících matek mohou být vůči svému okolí podezřívavé, protože si nevěří.

Jste nadprůměrně inteligentní? Těchto osm vlastností vás odhalí: Zvědavost, sebekontrola nebo otevřenost

svetzeny.cz

To může vést například k žárlivosti ve vztazích. Tyto ženy touží být ujišťovány, že jsou pro partnera dost dobré, pramení to z jejich nízkého sebevědomí. Obdobně se tomu tak může dít u přátel, kdy k novým lidem mohou být dcery nemilujících matek odměřené, protože nevěří, že zájem o seznámení je upřímný. Často bývají tyto ženy přecitlivělé a berou si k srdci sebemenší poznámku o jejich vzhledu, intelektu či osobnosti. Mají problém udržet své emoce na uzdě a mohou reagovat přehnaně.

Info ikona
 mother-daughter-having-quarrel.jpg

Nezdravý vztah s partnerem

Asi nejzávažnější dopad má chování nemilující matky na budoucí vztahy její dcery. Už jsme zmínili žárlivost, ale celkově můžeme mluvit o nezdravých toxických vztazích, které dcery nemilujících matek často navazují. Dochází k situaci, kdy si tyto ženy hledají partnery, které odrážejí chování jejich matek. Pramení to z toho, že inklinujeme ke vztahům, které ač se v nich nemusíme cítit komfortně, jsou nám dobře známé.

Zajisté jsem si vzala svou matku. Můj manžel se zvnějšku zdál úplně rozdílný, než je má matka, ale nakonec se ke mně choval stejně, bylo to jako na houpačce, jak se mnou bude zacházet. Jako moje matka, která byla střídavě pozorná a netečná, příšerně kritická či nejasně podporující,“ svěřuje se například jedna z žen, kterou vychovala nemilující matka. Odborníci v těchto případě radí, abyste si našli dobrého psychoterapeuta, který vám vysvětlí, proč se vaše matka takto chovala. Ve skutečnosti to více vypovídá o ní než o vás, tomu můžete věřit. Pomáhají také setkání s lidmi, kteří to mají podobně, je důležité si uvědomit, že to není vaše chyba a nejste v tom sami.

Zdroje: Psychology Today, Strategies for Success, Mumbai Mirror

Připomenutí od Stephena Hawkinga, jak neztrácet naději: Naučte se myslet pozitivně i v těžkých časech

svetzeny.cz