Přejít k hlavnímu obsahu

Jste nejstarší, prostřední nebo nejmladší sourozenec? Zjistěte, jak to ovlivnilo vaši osobnost

Pořadí, ve kterém jste se narodili, ovlivňuje vaše osobnostní rysy a chování. S touto teorií prvně přišel Alfred Adler a od té doby ji odborníci zkoumají. Existuje řada studií, které prvorozeným, prostředním a nejmladším sourozencům přisuzují určité vlastnosti. Zjistěte, jak pořadí, ve kterém jste se narodili, ovlivnilo vaši osobnost.

Prvorozený

Prvorozené děti jsou často vychovávány dle principu „pokus-omyl“, protože jejich rodiče ještě nemají žádné zkušenosti. Rodiče vás pravděpodobně střežili jako oko v hlavě a mohli být i trochu neurotičtí. Tento vliv mohl vyústit v to, že z vás vyrostl perfekcionista, který se vždy snaží potěšit své rodiče. Prvorozené děti mívají silnou fixaci na své rodiče, a už v dětství se proto mohou chovat jako „malí dospělí“. Prvorozené děti jsou pilné a touží vynikat ve všem, co dělají. Mezi jejich typické vlastnosti patří: spolehlivost, zodpovědnost, schopnost věci dobře organizovat, opatrnost, sebekontrola a ambicióznost. Prvorozené děti často hlídají své sourozence, a tak si tyto vlastnosti rychle osvojí. Prvorozené děti jsou zvyklé být středem pozornosti, pramení to z toho, že na ně rodiče měli dostatek času a věnovali se jim naplno. Prvorození také vynikají svou inteligencí, dle výzkumů mívají obvykle vyšší skóre IQ. Být prvorozeným dítětem však má i své stinné stránky. „Často mají intenzivní strach ze selhání, takže nic, čeho dosáhnou, jim nepřipadá dost dobré,“ říká dětská a rodinná terapeutka Michelle P. Maidenberg. Také tvrdí, že prvorozené děti mají nerady změny a není jim příjemné vystupovat z jejich komfortní zóny.

10 věcí, které by matka měla naučit dceru

Chcete, aby vaše dcera vyrostla v silnou ženu? Tohle jsou informace, které byste ji měla předat.
svetzeny.cz

Prostřední sourozenec

Rodiče už mají nějakou zkušenost za sebou, a tak bývají méně opatrní při výchově druhorozeného dítěte. Roli zde hraje i to, že dvě děti už je těžší uhlídat, takže už nestíhají kontrolovat každý jejich krok. Terapeutka Meri Wallace říká, že prostřední děti se často mohou cítit opomíjené, a to vede k tomu, že v životě budou mít silnou touhu prosadit se. S tím souhlasí i Dr. Maidenberg, která říká: „Prostřední děti mají v rodině obtížnou pozici, protože si myslí, že jsou nedoceněné.“ To, že je to správný úsudek, potvrzuje i průzkum provedený britskou webovou stránkou The Baby Website, který zjistil, že třetina rodičů, kteří mají tři děti, připouští, že věnují prostřednímu dítěti menší pozornost než zbylým dvěma. Mezi typické vlastnosti prostředních dětí patří: společenskost, přátelskost, vřelost, mírumilovnost a vzpurnost. Díky tomu, že se mají staršího sourozence, musí se už v dětství naučit dělat kompromisy a vyjednávat. Obvykle prostřední sourozenci mívají vyšší skóre, co se týče příjemnosti a sympatií než jejich mladší a starší sourozenci. Nejsou tolik fixovaní na rodiče, silné vazby si namísto toho vytvoří s přáteli.

Nejmladší sourozenec

Benjamínci bývají nejvíce svobodomyslní, je to zapříčiněno tím, že rodiče k jejich výchově obvykle zaujmou laxnější přístup. Někdy mohou nejmladší sourozenci nabýt pocitu, že to, co dělají, rodiče nezajímá. Rovněž je rodiče nejčastěji rozmazlují, velkou chybou je, že nedokáží stanovit stejná pravidla pro všechny děti. Mezi typické vlastnosti nejmladších dětí patří: společenskost, bezstarostnost, sebestřednost. Nejmladší sourozenci se v životě chtějí hlavně skvěle bavit, dobře jim dělá pozornost ostatních. Často se vydají na uměleckou dráhu není překvapením, že řada slavných herců jsou benjamínci. Jsou ochotnější podstoupit riziko. Také mívají nejmladší sourozenci sklony k manipulaci.

Moje dítě je bordelář! Celé dny jen uklízím. Tipy, jak naučit děti pořádnosti

Jestliže i vy se doma musíte jen neustále dohadovat se svým malým bordelářem o úklidu jeho pokoje, pravděpodobně už víte, jak je to únavné. Navíc na nepořádné potomky často žádné prosby ani domluvy nezabírají. Co ale s tím? Nenechte si už od svého dítěte kazit každý den nedobrovolným večerním úklidem.
svetzeny.cz

Jedináček

Speciální kategorií jsou jedináčci. Ti nemají sourozence, ke kterým by mohli vzhlížet, nebo s nimi soupeřit. Mají monopol na pozornost rodičů. Je to dvousečná zbraň, sice mají od rodičů veškerou podporu a zdroje jen pro sebe, ale zároveň od nich mají rodiče velká očekávání. Tyto děti bývají předčasně vyspělé na svůj věk, jsou to svědomití perfekcionisté, kteří vynikají svojí pílí a mají schopnost vést lidi.

Indigové, křišťálové a duhové děti: Mají mimořádné schopnosti a vyšší moc měnit svět. Které jsou ty vaše?

Určitě jste už slyšeli o indigových, křišťálových a duhových dětech a možná by vás zajímalo, které z nich máte doma vy. Každá z těchto skupin dětí totiž sdílí celý soubor společných charakterových vlastností. A příznivci hnutí New Age, kteří se zabývají transpersonální psychologií, věří, že každé dítě má na této planetě svůj specifický účel.
svetzeny.cz

Co musíte udělat proto, abyste se dožili sta let? Zařaďte do života těchto 5 věcí, které výrazně prodlužují život

Na věku záleží. Ne, že ne. A my vám prozradíme, co musíte udělat proto, abyste se dožili třeba i sta let. Možná se teď usmíváte, ale dle dat, která zveřejnila OSN, to není nereálné. V roce 2050 má prý překonat tuto hranici až 23 procent obyvatel.
svetzeny.cz

Tři věty, které nikdy neříkejte svému synovi: Navždy mu zničíte sebevědomí i schopnost prožívat emoce

Výchova dítěte bývá pro řadu rodičů oříšek, každé dítě je unikát, stejně tak každý rodič uznává jiný typ výchovy. Existují však tři obecně platné věty, které byste nikdy neměli říkat svým synům. Svými slovy totiž kolikrát můžete ublížit více než svými činy, a dítěti tak zničit sebevědomí a potlačit jeho schopnost prožívat emoce naplno.
svetzeny.cz