Promotion
Promotion
Promotion

Jste nejstarší, prostřední nebo nejmladší sourozenec? Zjistěte, jak to ovlivnilo vaši osobnost

Promotion
Promotion

Prvorozený

Prvorozené děti jsou často vychovávány dle principu „pokus-omyl“, protože jejich rodiče ještě nemají žádné zkušenosti. Rodiče vás pravděpodobně střežili jako oko v hlavě a mohli být i trochu neurotičtí. Tento vliv mohl vyústit v to, že z vás vyrostl perfekcionista, který se vždy snaží potěšit své rodiče. Prvorozené děti mívají silnou fixaci na své rodiče, a už v dětství se proto mohou chovat jako „malí dospělí“. Prvorozené děti jsou pilné a touží vynikat ve všem, co dělají. Mezi jejich typické vlastnosti patří: spolehlivost, zodpovědnost, schopnost věci dobře organizovat, opatrnost, sebekontrola a ambicióznost. Prvorozené děti často hlídají své sourozence, a tak si tyto vlastnosti rychle osvojí. Prvorozené děti jsou zvyklé být středem pozornosti, pramení to z toho, že na ně rodiče měli dostatek času a věnovali se jim naplno. Prvorození také vynikají svou inteligencí, dle výzkumů mívají obvykle vyšší skóre IQ. Být prvorozeným dítětem však má i své stinné stránky. „Často mají intenzivní strach ze selhání, takže nic, čeho dosáhnou, jim nepřipadá dost dobré,“ říká dětská a rodinná terapeutka Michelle P. Maidenberg. Také tvrdí, že prvorozené děti mají nerady změny a není jim příjemné vystupovat z jejich komfortní zóny.

Prostřední sourozenec

Rodiče už mají nějakou zkušenost za sebou, a tak bývají méně opatrní při výchově druhorozeného dítěte. Roli zde hraje i to, že dvě děti už je těžší uhlídat, takže už nestíhají kontrolovat každý jejich krok. Terapeutka Meri Wallace říká, že prostřední děti se často mohou cítit opomíjené, a to vede k tomu, že v životě budou mít silnou touhu prosadit se. S tím souhlasí i Dr. Maidenberg, která říká: „Prostřední děti mají v rodině obtížnou pozici, protože si myslí, že jsou nedoceněné.“ To, že je to správný úsudek, potvrzuje i průzkum provedený britskou webovou stránkou The Baby Website, který zjistil,že třetina rodičů, kteří mají tři děti, připouští, že věnují prostřednímu dítěti menší pozornost než zbylým dvěma. Mezi typické vlastnosti prostředních dětí patří: společenskost, přátelskost, vřelost, mírumilovnost a vzpurnost. Díky tomu, že se mají staršího sourozence, musí se už v dětství naučit dělat kompromisy a vyjednávat. Obvykle prostřední sourozenci mívají vyšší skóre, co se týče příjemnosti a sympatií než jejich mladší a starší sourozenci. Nejsou tolik fixovaní na rodiče, silné vazby si namísto toho vytvoří s přáteli.

Nejmladší sourozenec

Benjamínci bývají nejvíce svobodomyslní, je to zapříčiněno tím, že rodiče k jejich výchově obvykle zaujmou laxnější přístup. Někdy mohou nejmladší sourozenci nabýt pocitu, že to, co dělají, rodiče nezajímá. Rovněž je rodiče nejčastěji rozmazlují, velkou chybou je, že nedokáží stanovit stejná pravidla pro všechny děti. Mezi typické vlastnosti nejmladších dětí patří: společenskost, bezstarostnost, sebestřednost. Nejmladší sourozenci se v životě chtějí hlavně skvěle bavit, dobře jim dělá pozornost ostatních. Často se vydají na uměleckou dráhu není překvapením, že řada slavných herců jsou benjamínci. Jsou ochotnější podstoupit riziko. Také mívají nejmladší sourozenci sklony k manipulaci.

Jedináček

Speciální kategorií jsou jedináčci. Ti nemají sourozence, ke kterým by mohli vzhlížet, nebo s nimi soupeřit. Mají monopol na pozornost rodičů. Je to dvousečná zbraň, sice mají od rodičů veškerou podporu a zdroje jen pro sebe, ale zároveň od nich mají rodiče velká očekávání. Tyto děti bývají předčasně vyspělé na svůj věk, jsou to svědomití perfekcionisté, kteří vynikají svojí pílí a mají schopnost vést lidi.

Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion

Roční předplatné Svět Ženy

Svět ženy
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion