Přejít k hlavnímu obsahu

Kvíz: Šenkýř, maštal nebo portmonka. Rozumíte zastaralým slovům, která používali naši prarodiče?

Info ikona
Rozumíte zastaralým slovům, která používali naši prarodiče?

Se zastaralými jazykovými prvky neboli archaismy se dnes setkáváme jen zřídka. Tato slova přitom byla pro naše prarodiče naprosto běžná. Dnes jim ale již mnoho lidí, a to především ti z mladší generace, nerozumí. Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jak moc těmto slovům rozumíte vy.

Co jsou zastaralá slova neboli archaismy?

Archaismy jsou slova, výrazy nebo gramatické konstrukce, které byly kdysi v jazyce naprosto běžné, ale postupem času se z běžného používání vytratily a nahradily je modernější formy. Na archaismy můžeme narazit v literárních dílech, starých textech, nebo se mohou uchovávat v některých dialektech. Často se stávají zastaralými, protože jazyk a jeho užívání se vyvíjí a mění s časem.

Příklady archaismů mohou zahrnovat zastaralá slova, která byla nahrazena moderními ekvivalenty, starobylé gramatické formy, nebo slova a fráze, které ztratily svou původní popularitu. Někdy jsou archaismy udržovány ve specifických kontextech, jako jsou historická literatura, náboženské texty nebo formální rituály.

Velmi často si lidé zaměňují archaismy s historismy. Jak již bylo vysvětleno, archaismus je určité pojmenování, které postupem času ustupuje tomu novějšímu, které se stalo běžnějším. Historismy jsou naopak slova či fráze, které pojmenovávají zaniklé historické skutečnosti, předměty a podobně. Příkladem tedy mohou být například slova tolar, cech, kádrovák a další. Hranice mezi archaismy a historismy však není pevně dána.

Kvíz: Otestujte své znalosti z vlastivědy pro 4. třídu: Odpovědět bez jediné chyby zvládne jen málokdo

Vlastivěda je jeden z předmětů, které se učí děti na základní škole. Děti se zde učí základní znalosti ze zeměpisu a dějepisu. Otestujte se v tom, kolik si toho pamatujete ze 4. třídy základní školy. Testem bez jediné chyby projde jen málokdo.
svetzeny.cz

Rozumíte archaismům?

I když je většina archaismů pro současné mluvčí relativně snadno pochopitelná, existují určité výrazy, zejména ty lexikální, které mohou lidem způsobovat potíže. Jedná se o slova, která v dnešní době již nejsou běžně používána.

Archaismy jsou obvykle charakteristické pro specifická nářečí. Některé z archaismů však mohou stále přetrvávat v běžném nebo písemném jazyce a jejich zastaralost se projevuje pouze při srovnání s celkovým stavem jazyka.

Archaismy se mohou objevit v textu neúmyslně jako součást vyjadřování autora nebo mluvčího, nebo mohou být úmyslně použity k vytvoření atmosféry minulosti. Většina slov, která byla běžná v době našich prarodičů, jsou pro současnou mladou generaci téměř neznámá. K archaismům se nepočítají pouze jednotlivá slova, ale také tvary některých slov. Někdy sem patří i různé varianty pravopisu, jako jsou například slova "gymnasium" a "filosofie", které běžně používáme i dnes, jen je píšeme jinak.

Jak jste na tom s archaismy vy? Rozumíte jim, nebo jsou to pro vás naprosto nesrozumitelné výrazy?

Otestujte se v zábavném kvízu!

Pokud se vám kvíz nezobrazuje, klikněte zde.

 

Zdroj článku