Přejít k hlavnímu obsahu

Kvíz: Otestujte své znalosti z vlastivědy pro 4. třídu: Odpovědět bez jediné chyby zvládne jen málokdo

Vlastivěda je jeden z předmětů, které se učí děti na základní škole. Děti se zde učí základní znalosti ze zeměpisu a dějepisu. Otestujte se v tom, kolik si toho pamatujete ze 4. třídy základní školy. Testem bez jediné chyby projde jen málokdo.

Vlastivěda je soubor přírodovědných a společenskovědních znalostí o vlasti. Ve většině případů navazuje na prvouku a vyučuje se ve 4. a 5. třídě na základních školách. Posléze se vlastivěda rozděluje na dějepis, zeměpis a občanskou nauku, ve kterých se jednotlivé znalosti učí o něco detailněji. Co si z čtvrté třídy základní školy pamatujete vy?

Kvíz: Električka nebo lopta. Otestujte si, jak dobře rozumíte slovenskému jazyku

Ačkoliv bylo Česko a Slovensko několik desítek let jedním státem, jen málokterý Čech si pamatuje a rozumí významu některých slovenských slov. A to i přes to, že si jsou čeština a slovenština velmi podobné. Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jak dobře rozumíte jazyku našich sousedů vy.
svetzeny.cz

Vlastivěda na základní škole

Vlastivěda se vyučuje ve čtvrté a páté třídě základních škol. Jejím cílem je předávat dětem morální hodnoty, principy a zároveň otevírat témata spojená s občanskou naukou. Tato výuka přivádí žáky k schopnosti kritického myšlení, porozumění základním právům každého občana a obecně k pochopení společnosti. Klíčovým prvkem tohoto předmětu je znalost mapy našeho státu. Každý čtvrťák by měl vědět, kde přesně žije a měl by být schopen rozpoznat jednotlivé kraje a okresy České republiky. Dále by měl být obeznámen s umístěním důležitých měst, pojmenováním pohoří a nejvyšších hor, tokem řek a třeba i existencí chráněných krajinných oblastí. V rámci vlastivědy se žáci dozvídají také zajímavosti o historii a jsou seznámeni s popisem státních symbolů naší země.

Kvíz: Zvládli byste učivo 6. třídy? V těchto znalostech pokulhává většina Čechů

Základní školou prošel asi každý z nás. Znalosti, které jsme se tam naučili, bereme jako základní, které bychom měli všichni umět. Vzpomenete si, co jsme se učili v 6. třídě? V těchto znalostech většina Čechů poměrně dost pokulhává. Otestujte své znalosti v zábavném kvízu.
svetzeny.cz

K čemu je vlastivěda dobrá?

Vlastivěda hraje klíčovou roli při formování povědomí žáků o jejich národní příslušnosti. Tento předmět podporuje rozvoj hodnot a podněcuje zájem žáků o zkoumání života, tradic, zvyklostí a specifik společenství v různých historických obdobích a kulturních oblastech světa. Vlastivěda je koncipována tak, aby poskytovala další znalosti a dovednosti v oblasti společenských věd. Obsah předmětu je flexibilně strukturován podle rozhodnutí vyučujících, aktuální realitě okolí a jeho proměnám. Rozsah a hloubka výkladu, stejně jako tempo výuky, jsou individuálně posuzovány každým učitelem, s ohledem na aktuální úroveň poznávacích schopností žáků a jejich dosavadní životní zkušenosti. Výuka využívá názorného materiálu, vhodných literárních ukázek a běžně dostupného terénu, aby podporovala studijní návyky a dovednosti žáků. Zkrátka a jednoduše, vlastivěda udává jakýsi základ k tomu, aby děti pochopily, jak funguje svět kolem nás, aby měly povědomí o naší vlasti, historii a dalších velmi důležitých aspektech. Kolik si toho ze základní školy pamatujete vy?

 

Otestujte se k zábavném kvízu!

Pokud se vám kvíz nezobrazuje, klikněte zde.

Zdroj článku