Přejít k hlavnímu obsahu

Optická iluze, která dělá z celebrit groteskní obludy. Ošálí i vás? Stačí se očima soustředit na správné místo

Info ikona
Shocked girl

Optické iluze jsou fascinujícím fenoménem, který nám ukazuje, jak lidský mozek může různě zkreslovat nebo interpretovat vizuální vjemy. Tyto iluze často narušují představy o tom, jak lidé vnímají svět a jak vnímají objekty v prostoru a čase. Jedná se o klíčový prvek zkoumání kognitivní psychologie a vnímání.

Magický den roku 2023: Oslavte požitek a úžas, které jsou spojeny s magií a iluzemi

svetzeny.cz

Slavné optické iluze

Mezi nejznámější optické iluze patří Müller-Lyerova iluze, která zkresluje vnímání délek čar, a Neckerova kostka, která mění vnímání prostorové orientace. Tyto iluze ukazují, že lidský mozek při vnímání obrazu interpretuje informace získané ze smyslů a vytváří subjektivní představu reality.

Test s teniskou, která pobláznila celý svět: Vidíte tyrkysovou se šedou nebo růžovou a bílou barvu? Odhalte, jak funguje váš mozek

svetzeny.cz

Groteskní obličeje celebrit

V rámci studie z roku 2011 se její autoři zaměřili na specifický jev nazývaný „efekt zkreslení zábleskové tváře“ (flash-lag effect). Tento jev se týká vnímání pohybu a času a ukazuje, jakým způsobem lidé vnímají statické objekty v porovnání s pohybujícími se objekty. Během experimentů autoři studie prezentovali účastníkům sérii obrazů obsahujících pohybující se objekty a statické objekty, jako jsou tváře. Zjišťovali, jak účastníci vnímají polohu statických objektů ve srovnání s pohybem. Výsledky naznačovaly, že účastníci měli tendenci vnímat statické objekty jako mírně posunuté ve směru pohybu.

Vnímání není vždy přesné a objektivní 

Nejzajímavější je však to, že tento jev byl zvláště výrazný při vnímání statických tváří. Účastníci měli tendenci vnímat tváře ve statických obrazech jako deformované nebo "groteskní", pokud se jejich zrak upíral jinam a tváře byly promítány rychle za sebou. To ukazuje, že tváře mají zvláštní vliv na lidské vnímání a že pohyb a kontext mohou ovlivňovat, jak jsou tyto tváře vnímány. Vnímání světa není vždy přesné a objektivní a je ovlivněno mnoha faktory, včetně kontextu a pohybu.

Přesný mechanismus, který stojí za efektem zkreslení zábleskové tváře, není zcela známý. Autoři studie se domnívají, že vlivem pohybu dochází ke zpoždění vnímání statických objektů ve srovnání s pohybujícími se objekty. To může vést k odlišné interpretaci polohy a deformaci statických tváří. Porozumět těmto fenoménům se snaží i odborníci z oboru psychologie, neurovědy i designu. Například ve vývoji grafiky a animace se využívají poznatky o optických iluzích a vnímání pohybu k vytváření působivých vizuálních efektů.

Další zajímavá optická iluze související s pohybem objektů

Další zajímavostí související s optickými iluzemi a vnímáním pohybu je tzv. „stroboskopický jev“. Tento jev nastává, když sledujete rychle pohybující se objekt za použití diskontinuálního světelného zdroje, jako je například blikající světlo nebo rychle se střídající obrazy. Když je objekt osvětlen stroboskopickým světlem, můžete snadno nabýt dojmu, že se objekt pohybuje pomaleji než ve skutečnosti, nebo že se dokonce zastavil a pohybuje se ve smyčce.

Co vidíte na obrázku jako první? Optická iluze odhalí skryté vlastnosti vaší osobnosti i to, jak funguje váš mozek

svetzeny.cz

Tento jev je často využíván v kinematografii a při tvorbě animací, kde je rychlost pohybu předváděna prostřednictvím rychlého střídání snímků. Zajímavé je také to, že vnímání pohybu může být ovlivněno i kontextem. Například při sledování rychle se pohybujícího objektu na pozadí, které se pohybuje opačným směrem, se může zdát, že pohybující se objekt se pohybuje ještě rychleji. Tento jev byl pečlivě studován v oblasti psychologie vnímání.

Zdroj článku