Přejít k hlavnímu obsahu

Kvíz: Diktát z českého jazyka pro 8. třídu základní školy. Napsat ho na výbornou by neměl být pro nikoho problém

Info ikona
Psaní diktátu

Diktáty nás provázely po celou dobu studia. Český jazyk bychom tedy měli umět perfektně. Jenže čeština je sice krásný jazyk, ale poměrně těžký. Umět tedy dokonale pravopis a gramatiku není zase až taková samozřejmost. Zkuste si vyplnit náš diktát, který je určen pro žáky osmých tříd základních škol a otestujte si své znalosti z psaní i/y a velkých písmen.

Diktáty, tradiční součást výuky češtiny, jsou často považovány za jednoduchý způsob, jak procvičit pravopis a gramatiku. Nicméně, pro mnoho žáků představují zkoušku, která odhaluje jejich slabiny v našem mateřském jazyce. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se čeští studenti dopouštějí, a jak se jim lze vyhnout?

Chybné rozlišování mezi tvrdým a měkkým y: Jednou z běžných chyb je zaměňování tvrdého "y" za měkké "i" a naopak. Jedinou cestou, jak se těchto chyb vyvarovat, je naučit se dokonale vyjmenovaná slova a psát diktáty zaměřené právě na tuto oblast. Důležitá je také pozornost.

Nesprávné skloňování podstatných jmen a časování sloves: Česká gramatika je známá svou komplexností, a proto je běžné, že žáci dělají chyby ve skloňování podstatných jmen a časování sloves. Důležité je naučit se tato pravidla gramatiky a pak je, jak jinak, důkladně procvičovat. Velkým přínosem je také čtení knih, kdy si spoustu věcí můžete zapamtovat vlastně mimoděk.  

KVÍZ: Jak dobře zvládáte psaní s/z? Otestujte se v našem kvízu. Test by měl zvládnout každý absolvent základní školy

Český jazyk je sám o sobě dosti záludný a právem patří mezi nejtěžší jazyky na světě. Mezi jednu z jeho největších záludností, se kterou má spousta lidí problém, nepochybně patří rozlišování mezi psaním s a z. Zkuste se na okamžik vrátit do školních lavic a otestujte, jak dobře psaní s/z zvládáte.
svetzeny.cz

Nedůsledné používání interpunkce: Správné umístění čárek, teček a dalších interpunkčních znamének je klíčové pro jasné a srozumitelné psaní. Toto není vůbec jednoduchá oblast a vyžaduje opět důsledné procvičování. 

Chyby v psaní složených slov: Složená slova jsou běžnou součástí češtiny. Mnoho slov je tvořeno spojováním jednodušších slov dohromady. V některých případech mohou být spojení slov pevně stanovena, zatímco v jiných může existovat více variant. To bývá také důvodem chybování. 

Chybné psaní velkých a malých písmen: Někdy se chyby v psaní velkých písmen vyskytují prostě kvůli nedbalosti nebo nepozornosti. Často je to ale prost neznalost pravidel, která je potřeba dobře znát a procvičovat

S pravidelným tréninkem a uvědoměním si častých chyb lze postupně dosáhnout lepších výsledků a jistoty v psaném projevu. Vyzkoušejte si napsat si s námi diktát, který prověří vaše znalosti v psaní i/y a velkých písmen.

Zdroj článku