Přejít k hlavnímu obsahu

Spočítejte si, zda vás v současném životě nebrzdí karmický dluh. I kvůli němu můžete tíhnout k toxickým vztahům

Info ikona
Karma

Karma je považována za zákon příčiny a následku, který říká, že naše činy a myšlenky mají vliv na naši budoucnost – dokonce i na budoucí životy. Součástí karmy je totiž i tzv. karmický dluh, což je myšlenka, že někteří si nesou břemeno temné minulosti skrz další život a musejí se s ním vypořádat v tom současném. Přečtěte si, co karmický dluh vlastně znamená a jak zjistit, zda ho máte.

Tarotová předpověď od kartářky na týden od 17. září do 23. září: 8 pohárů vás odvrátí od správné cesty

svetzeny.cz

Karmický dluh je břemeno, které si nesete z minulých životů

Karmický dluh je myšlenka, že si duše nese břemeno z minulých životů nebo z tohoto života a musí se s ním vypořádat. Tento dluh se projevuje negativními emocemi, nepříjemnými situacemi nebo vztahovými problémy. Může to být také pocit, že vám něco v životě chybí, nebo že se vám stále nedaří v jedné oblasti. Karmický dluh však nemá být trestem, ale spíše příležitostí k růstu a sebepoznání. Je to způsob, jakým si duše vybírá zkušenosti, které potřebuje k rozvoji.

Pět hlavních příznaků toho, že máte karmický dluh

  1. Opakující se negativní vzory: Pokud se vám v životě stále opakují stejné problémy, negativní vzorce chování nebo vztahové konflikty, může to být známkou karmického dluhu. Zkuste se ptát, proč se tyto situace neustále opakují, a jak můžete tyto situace lépe pochopit a vyřešit.
  2. Pečování o určité lidi: Pokud máte tendenci být bezdůvodně neobvykle ochotní nebo pečující k určitým lidem, může to znamenat, že s nimi máte nějaký karmický vztah a snažíte se podvědomě vyrovnat nějaký dluh z minulosti.
  3. Karmické vztahy: Karmický vztah je často velmi intenzivní a emocionálně náročný. Může být naplněný vášnivými láskami i bolestnými konflikty. Tyto vztahy často nesou karmický dluh z minulých životů a bývají leckdy velmi toxické.
  4. Introspekce: Pokud často zkoumáte svoje vlastní myšlenky, pocity a chování, může to být způsob, jakým se karmický dluh projevuje. Taková introspekce může sloužit jako příležitost k osobnímu rozvoji a uzdravení.
  5. Máte číslo karmického dluhu podle numerologické tabulky

Nostradamova předpověď pro rok 2024: Evropu čeká nadvláda mocného vůdce, umělá inteligence zajistí revoluční průlom v medicíně

svetzeny.cz

Jak zjistit, zda máte číslo karmického dluhu podle numerologické tabulky

Čísla 13, 14, 16 a 19 jsou považována za čísla, která nesou karmický dluh. Vypočítejte si svá základní tři čísla ve své osobní numerologické tabulce: osobnostní číslo, číslo životní cesty a číslo data narození, a zjistěte, zda máte číslo karmického dluhu.

Osobnostní číslo: To se získá sečtením číslic dne a měsíce vašeho narození. Pokud jste se narodili 14. srpna, spočítáte toto číslo takto: 8 (za srpen) + 1 + 4 = 13, a poté 1 + 3 = 4. Vaše osobnostní číslo by bylo tedy 4. Karmický dluh s číslem 13 se však schovává ve vašem kořenovém číslu.

Číslo životní cesty: Sečtěte všechny číslice data narození, včetně roku narození. Pokud jste se narodili 14. srpna 2001, budete počítat 1 + 4 + 8 + 2 + 0 + 0 + 1 = 16, a poté 1 + 6 = 7. Vaše číslo životní cesty by bylo tedy 7. V kořenovém čísle se však nachází karmický dluh s číslem 16.

Číslo data narození: Pokud máte číslo karmického dluhu, které odpovídá vašemu datu narození, pak je toto číslo rovněž karmickým číslem. Pokud jste se například narodili 13. den v měsíci, pak je vaším karmickým číslem právě 13.

Čísla karmického dluhu a jejich význam

Číslo 13: Pokud máte číslo karmického dluhu 13, znamená to, že můžete nést břemeno minulých životů, kde jste byli sobečtí a líní. V současnosti se možná vyhýbáte odpovědnosti za své jednání a často obviňujete ostatní. K vyrovnání toho dluhu je třeba se naučit přijmout odpovědnost za své činy a pracovat na ovládnutí tvrdohlavosti.

Číslo 14: Číslo karmického dluhu 14 odráží problémy spojené se zneužíváním svobody. Může to zahrnovat situace, kdy jste buď vy sami někoho využívali, nebo někdo jiný zneužíval vaši shovívavost. V současném životě můžete mít problémy se sebekontrolou a být občas až příliš shovívaví. Vyrovnání tohoto dluhu vyžaduje rozvoj sebekázně a posílení své odolnosti vůči manipulaci od druhých.

Číslo 16: Číslo karmického dluhu 16 značí silné ego a problémy ve vztazích z minulých životů. Možná i v současném životě zažíváte neúspěšné románky a máte potíže navazovat hlubší vztahy s ostatními lidmi. K vyrovnání tohoto dluhu se musíte naučit být ohleduplnější vůči druhým a zvážit, jak na ostatní působíte

Číslo 19: Číslo karmického dluhu 19 může znamenat, že jste v minulých životech zneužívali svou moc a působili utrpení druhým. V současném životě můžete být sobečtí, manipulativní a narcističtí jedinci. Abyste vyrovnali tento dluh, musíte udělat péči o druhé lidi svou prioritou a pracovat na rozvoji empatie a soucitu.

Zdroj článku