Přejít k hlavnímu obsahu

Numerologie: Odhalte klady a zápory své povahy. Jak číslo dne narození rozhoduje o našem životě? Díl I.

Info ikona
numerologie

Stejně jako astrologická znamení, tak i den, kdy jsme se narodili, rozhoduje o tom, jací jsme. Podle Alice Cross, alchymistky a specialistky na tarotovou numerologii, nás toto číslo ze dne, kdy jsme přišli na svět, provází celý život. Dle toho, co už v numerologii známe, nám den narození udává směr naší životní cesty.

Pojďme se podívat v prvním dílu numerologie na dny narození od prvního do patnáctého v měsíci.

Den narození - 1. den v měsíci: NEZÁVISLOST

Typickým rysem je nezávislost. Lidé narození první den v měsíci mívají potřebu o všem rozhodovat sami a bývají to individualisté, kteří drží část svého života v tajnosti.

Klady: vůdcovské schopnosti, zdatnost, soutěživost, optimismus a tvořivost

Zápory: panovačnost, žárlivost, sobectví, pýcha a netrpělivost

Den narození – 2. den v měsíci: DRUŽNOST

Lidé s citlivou povahou, laskaví, vyhledávající klid a mír, ale mívají potřebu společnosti druhých lidí.

Klady: přátelská povaha, vlídnost, takt, pozornost, harmonie, intuice

Zápory: podezřívavost, nedostatek sebevědomí, přecitlivělost a vychytralost
 

Den narození – 3. den v měsíci: KAMARÁDSTVÍ

Kamarádství je pro tyto lidi typickým znakem. Bývají dobří společníci, jsou činorodí a mají originální mysl a schopnost kriticky zhodnotit každou situaci. Mívají velké ideály a neotesané vyjadřování, často zkoušena bývá jejich fyzická síla.

Klady: smysl pro humor, umělecké vlohy, obratné vyjadřování

Zápory: domýšlivost, zveličování, nestřídmost, lenost, pokrytectví, úzkostlivost
 

Den narození – 4. den v měsíci: VYROVNANOST

Lidé narození v tento den mají rádi řád, bývají praktičtí, spolehliví a čestní, bohužel mají sklon se často podceňovat.

Klady: organizační schopnosti, sebekázeň, vytrvalost, plné pracovní nasazení, zručnost, důvěryhodnost

Zápory: destruktivní chování, sobeckost, lenost, nejistota

Vánoční čarování: Jak poznat a přivolat toho pravého

svetzeny.cz

Info ikona
Numerologie

 

Den narození – 5. den v měsíci: VNÍMAVOST

Tito lidé jsou především otevření pravdě, pokroku a změně, jsou energičtí a potřebují rozkazovat. Nesnáší omezení a nemají rádi, pokud jim někdo říká, co mají dělat.

Klady: optimismus, odvaha, zvědavost, zájem o mystiku

Zápory: nespolehlivost, nestálost, nedůslednost, unáhlenost

Den narození – 6. den v měsíci: HARMONIE

Tvořivý, laskavý, citlivý a bezelstný člověk. Nedovede žít bez lásky, má potřebu naplnit domov teplem a láskou, bohužel často bývají naivní.

Klady: přátelská povaha, soucit, spolehlivost, sympatické vystupování, umělecké vlohy a humanitní ideály

Zápory: úzkostlivost, ostýchavost, puntičkářství, podezřívavost, nedostatek odpovědnosti

Den narození – 7. den v měsíci: ZKUŠENOST

Tento člověk má potřebu vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Je citlivý, přímočarý, má výborný pozorovací talent, má sklon být záhadný a nevyzpytatelný.

Klady: vzdělanost, důvěryhodnost, pečlivost, poctivost, racionální uvažování

Zápory: sklon k závislostem, tajnůstkářství, pochybovačnost, odloučenost, nepřístupnost

Den narození – 8. den v měsíci: ROVNOVÁHA

Jsou inteligentní, mají vrozenou podnikatelskou aktivitu a touží po dominantním postavení a materiálním zabezpečení.

Klady: vůdčí schopnosti, důkladnost, vysoké pracovní nasazení, smysl pro hodnoty

Zápory: netrpělivost, nesnášenlivost, lakota, panovačné chování, omezování druhých

Den narození – 9. den v měsíci: UVÁŽLIVOST

Tichý, skromný, analytický, spolehlivý, charakterní, odpovědný, citlivý. Přitahuje k sobě hlavně lidi s citovými problémy a funguje jako vrba.

Klady: idealismus, šlechetnost, laskavost, přirozenost, oblíbenost

Zápory: pocity marnosti, nervozita, nejistota, zahořklost, ustrašenost, uzavřenost

Den narození – 10. den v měsíci: SÍLA CHARAKTERU

Pracovitý, zásadový, sebejistý člověk. Potrpí si na originalitu a touží se prosadit, je pro něj důležitý úspěch a uznání.

Klady: schopnost vést, energické vystupování, pokrokové myšlení, soutěživost

Zápory: nedostatek kázně, sobectví, netrpělivost, nestálost, nesnášenlivost

Zařiďte si svůj vysněný život, který si zasloužíte! Stačí laskavost.

svetzeny.cz

Den narození – 11. den v měsíci: CITLIVOST

Lidé narození v tento den patří k nejcitlivějším na Zemi, jsou intuitivní a zranitelní. Často je od nich těžké získat přímou odpověď.

Klady: vyrovnanost, soustředěnost, nápaditost, zájem o duchovno a umělecké vlohy

Zápory: pocit nadřazenosti, nepoctivost, přecitlivělost, sobectví a panovačnost

Den narození – 12. den v měsíci: VŠESTRANNOST

Bystrý, činorodý, profesionálně schopný, zvídavý, otevřený, impulzivní člověk.

Klady: tvůrčí nadání, je ukázněný, oporou sobě i druhým

Zápory: samotářství, přecitlivělost, nedostatek sebeúcty

Den narození – 13. den v měsíci: ZRANITELNOST

Samostatný, nadaný, zodpovědný a pracovitý člověk s organizačními schopnostmi.

Klady: ctižádost, činorodost, tvůrčí nadání, originální postoj k životu

Zápory: vznětlivost, nerozhodnost, bezcitnost, urážlivost

Den narození – 14. den v měsíci: CÍLEVĚDOMOST

Tito lidé jsou cílevědomí, svobodomyslní, rození podnikatelé. Mají potřebu zařizovat si život po svém.

Klady: rozhodnost, vysoké pracovní nasazení, představivost a píle

Zápory: náladovost, vznětlivost, opatrnost

Den narození – 15. den v měsíci: ODVAHA

Otevřený, charizmatický, citlivý a milující člověk, který si rád zachovává určitý odstup. Má potřebu pomáhat druhým.

Klady: laskavost, ochota, tvůrčí nápady, schopnost spolupráce

Zápory: nedočkavost, nespolehlivost, nejistota, úzkostlivost, ryze materialistické myšlení

Zdroj: Alice Cross, Alchymistka.com

Vánoční stres? Vyzkoušejte koupele pro dobrou náladu

svetzeny.cz

Celebrity na sítích: Nikol Štíbrová se zasnoubila a oznámila těhotenství

svetzeny.cz