Přejít k hlavnímu obsahu

Nízká emoční inteligence ničí vztahy i přátelství. Poznat člověka s nízkým EQ je nečekaně snadné

Info ikona
Nízká emoční inteligence

Emoční inteligence (EQ) hraje v našem životě velmi důležitou roli. Ovlivňuje téměř všechny aspekty, které se odrážejí v mezilidských vztazích, schopnosti vyjádřit emoce nebo ve způsobech komunikace. Pro jedince s nízkou emoční inteligencí znamenají tyto aspekty velký životní problém. Může totiž ničit mezilidské vztahy, včetně vztahu. Jak rozpoznat člověka s nízkou emoční inteligencí?

Emoční inteligence (EQ) je schopnost rozpoznat, porozumět a efektivně spravovat vlastní emoce a emoce druhých. Zahrnuje dovednosti v oblasti sebereflexe, schopnost vyjadřovat emoce v sociálních situacích a schopnost řídit a porozumět emocím v komunikaci s ostatními lidmi. Emočně inteligentní jedinec má schopnost efektivně reagovat na různé situace a pracovat se s nimi tak, aby adekvátně fungoval ve svém osobním životě i v mezilidských vztazích. Tato forma inteligence hraje klíčovou roli ve vývoji emocionální pohody, sociálního porozumění a úspěšného řešení emocionálních výzev. Vysoká emoční inteligence ale není samozřejmostí pro každého člověka. Někteří lidé mají její úroveň nízkou, a tak pro ně mezilidská komunikace a navazování vztahů bývá složitější, než by se mohlo zdát.

5 tipů, jak si udržet muže a žít ve spokojeném vztahu

Žijete ve spokojeném vztahu a říkáte si, jak to bude dál? Vždyť všechno se přeci mění. Dost možná si pokládáte otázku, jak si muže udržet. Máme pro vás pár osvědčených tipů.
svetzeny.cz

Čím se vyznačuje nízká emoční inteligence?

Samozřejmě existují stovky testů, kterými se dá úroveň emoční inteligence změřit. K tomu rozpoznat, že má člověk nízkou emoční inteligenci ale většinou test není potřeba. Jednoduše se dá vyčíst ze způsobu, jakým komunikuje s ostatními. Představte si například situaci, že máte pár kilo navíc. Člověk s nízkou emoční inteligencí vám bez přemýšlení vpálí otázku, v jakém jste měsíci. A ačkoliv to mnohdy ani nemyslí špatně, jednoduše ho nenapadne, že je tato reakce zcela nevhodná. Někoho takového máme ve svém okolí zcela jistě téměř všichni.

 

Znaky, že jste nadprůměrně inteligentní. Osmero, které značí vysoké IQ. Roli hraje paměť i smysl pro humor

Inteligence se obvykle měří klasickými IQ testy. Nejrůznější vědecké výzkumy ale ukazují, že výsledky těchto testů nejsou úplně objektivní a směrodatné. Existuje ještě řada dalších znaků, které svědčí o tom, že je člověk nadprůměrně inteligentní. Zjistěte, zda je to i váš případ.
svetzeny.cz

Charakteristické znaky nízké emoční inteligence

To, že má jedinec nízkou emoční inteligenci, poznáte velmi jednoduše. Takový jedinec se totiž vyznačuje specifickými charakteristikami, díky kterým lze úroveň rozpoznat. Jedná se například nedostatečné rozpoznávání vlastních emocí i emocí druhých. Na základě toho může mít taková osoba problémy s interpretací verbálních a nonverbálních signálů emocí, což ztěžuje adekvátní reakce na danou situaci. K tomu se váže i neschopnost efektivní komunikace emocí. Pokud jste tedy například z něčeho smutní a očekáváte, že člověk, kterému se svěřujete, vás obejme a utiší, člověk s nízkou emoční inteligencí to pravděpodobně neudělá. Dalším znakem může být nedostatek sebereflexe jedince. To znamená, že je pro něj náročné efektivní řízení vlastních reakcí a chování. Se zmíněným nedostatkem sebereflexe se velmi úzce pojí i omezená schopnost řízení emocí, které mohou vést k impulsivním rozhodnutím a neadekvátním reakcím na určité situace.

Nízká emoční inteligence může být důvodem nefunkčního vztahu

Všechny zmíněné charakteristiky vedou k jedné velmi zásadní věci, se kterou mají tito jedinci obecně velký problém, a tím je navazování a udržování mezilidských vztahů. Nízká emoční inteligence jedince může budování a udržení vztahů velmi nepříjemně komplikovat. Obtíže s vcítěním se do emocí druhých a neschopnost efektivně reagovat na ně často vedou ke konfliktům a problémům ve vztazích, a to jak v mileneckých, rodinných, tak i v přátelských či pracovních.

Japonský test: Odhalí skryté stránky vaší osobnosti z vašeho podvědomí

Japonský test osobnosti odkryje mnoho skrytých aspektů vaší duše. Důležitou roli hraje vaše představivost. Vezměte si tužku a papír, na který budete zaznamenávat vaše odpovědi. Spoléhejte na vlastní emoce a fantazii a uvidíte, že výsledky testu budou velmi přesné. S jeho pomocí totiž odhalíte stránky vaší duše, které se skrývají ve vašem podvědomí.
svetzeny.cz

Znaky nízké emoční inteligence, které jen tak nerozpoznáte

Všechny zmíněné charakteristiky jsou pravděpodobně každému jasné. Existují ale i takové znaky nízké emoční inteligence, které jen tak lehce nepoznáte. Může se jednat například o to, že si tito lidé velmi tvrdohlavě stojí za tím, že mají vždy ve všem pravdu a neumí uznat svou chybu. Tito lidé musí za každou cenu vyhrát a zjišťují, že je nemožné jednoduše „souhlasit s nesouhlasem“. To platí zejména tehdy, jsou-li ostatní lidé kritičtí k tomu, jak tento člověk nerozumí tomu, co ostatní cítí. Pro tyto jedince je také typické, že rádi mluví sami o sobě. Určitě znáte někoho, kdo umí každou konverzaci vztáhnout sám na sebe. Takový člověk má pravděpodobně velmi nízkou úroveň emoční inteligence. A v neposlední řadě tito lidé velmi rádi ze svých činů viní ostatní. Když se něco pokazí, jejich první reakcí je najít někoho jiného, ​​kdo je vinen. Pokud tedy máte někoho takového ve svém okolí, nebo jste se v některých charakteristikách sami poznali, pravděpodobně se jedná o případ nízké emoční inteligence.

Zdroj článku