Přejít k hlavnímu obsahu

Emočně nezralí lidé mohou komplikovat život vám i sobě: Jak takového člověka poznat

Vztahy s ostatními lidmi mohou být někdy náročné. Zdaleka se nemusí jednat pouze o vztahy milenecké, nýbrž i o přátelské nebo rodinné. Na vině může být kde co, ovšem je zde jeden důležitý faktor, na který často zapomínáme. Někteří lidé jsou emočně nezralí, což může komplikovat život nejen jim, ale i vám. Jak takového člověka poznat?

Co je emoční nezralost?

Emoční nezralost je stav, který charakterizuje obtíže jedince s regulací a vyjádřením svých emocí. Lidé trpící tímto stavem často projevují nedostatečnou schopnost rozpoznat a identifikovat své vlastní emoce, což znamená, že nejsou schopni adekvátně reagovat na situace, které vyžadují emocionální reakci. Tento nedostatek emocionální inteligence se může projevovat různými způsoby.

 

Mohlo by se vám líbit

Druhy manipulace: Jak projekci může manipulátor využít proti vám

Pavučina klamu a manipulací se může rozrůstat velmi rychle a tiše. Ani o tom nemusíte vědět a chytíte se do pasti. Snadno a rychle. A můžete si říkat, že zrovna vám se to nestane. Hranice je velmi tenká a ne každý rozpozná, že se blíží problém. Toxičtí lidé mají své taktiky velmi propracované. Využívají různé druhy manipulace - gaslighting, klamání nebo projekci. Jak projekci může manipulátor využít proti vám?
svetzeny.cz

Jak poznáte, že je člověk emočně nezralý?

Jedním z hlavních rysů emoční nezralosti je impulzivita. Emočně nezralí lidé mají tendenci jednat bez přemýšlení o důsledcích svých činů. Rozhodují impulzivně a často to vede k problémům v jejich životech, a to jak osobních, tak profesních. Dalším znakem emoční nezralosti je neschopnost komunikovat své emocionální potřeby. Ti, kteří mají tento problém, se mohou cítit zmateni nebo nejistí ohledně svých pocitů a potřeb a mají potíže je sdělit ostatním. To může vést k frustraci a nedostatku porozumění ve vztazích. Nedostatečná schopnost řešit konflikty je pro emoční nezralost také charakteristická. Mohou se objevit potíže se schopností vyjednávat ve stresujících situacích a v řešení konfliktů s ostatními. Tito lidé se často stávají defenzivními nebo agresivními, což může vést k eskalaci problémů. V neposlední řadě se zde objevuje také nízká schopnost empatie, která vede k potížím vcítit se do perspektivy ostatních a porozumět jejich emocím. To může vést k nedostatku soucitu a porozumění ve vztazích.

Mezi další znaky emoční nezralosti se dále řadí dětinské chování, nedostatek odpovědnosti, strach z intimity, pasivně agresivní komunikace, neschopnost se omluvit, záměrné slovní ubližování druhým nebo také extrémní žárlivost.

Co emoční nezralost způsobuje?

Celkově lze říci, že emoční nezralost může mít různé příčiny, včetně genetických faktorů, traumatických zážitků v dětství a nedostatku podpory a výchovy. Je důležité si uvědomit, že tento stav není nezvratný a s odpovídající podporou a prací na sobě může jedinec získat dovednosti potřebné k emoční zralosti. Je ale potřeba, aby si jedinec uvědomoval, že tento stav není pro něj ani jeho okolí ideální a především, aby našel vůli k tomu s tím něco dělat.

 

Mohlo by se vám líbit

Znaky, které vám prozradí, že žijete s narcistou

Najdete si partnera, zamilujete se a vidíte na něm pouze to dobré. Chybky, pokud nějaké vůbec má, velkoryse přehlížíte. To, co vypadá velmi krásně a idylicky, se může během chvíle změnit, když máte vedle sebe narcistu. Ten totiž nemá rád nikoho jiného než sebe a za vše, co je špatně, mohou ti druzí. Často vy. Nejdůležitější je totiž jen a pouze on a nikdo další. Jak poznat, že žijete s narcistou? Tyto znaky vám to prozradí.
svetzeny.cz

Jak s emočně nezralým člověkem pracovat?

Poznáváte ve výše zmíněných charakteristikách někoho, koho znáte? Možná přemýšlíte nad tím, jak poukázat na to, že je emočně nezralý, aniž by to ranilo jeho city. Existuje cesta, která je velmi ohleduplná. Pokud jde o partnera nebo přítele, je vhodné s ním o tématu otevřeně promluvit v klidném a neutrálním prostředí. Podporujte morálku a emocionální stabilitu, buďte příkladem, naslouchejte, projevujte úctu, zachovejte nadhled, vyvarujte se zbytečných konfliktů, dodržujte své sliby, buďte spolehliví a respektujte prostor pro dotazy a odlišné názory. Důležité je mít záměr neublížit druhému úmyslně. Celý proces sebezdokonalování vyžaduje čas, trpělivost a úsilí, ale výsledkem bude život plný spokojenosti a radosti, jak pro vás, tak pro vaše okolí.

 

Zdroj článku