Přejít k hlavnímu obsahu

Čtení z dlaně: Mapa vaší dlaně vám objasní vaši životní cestu

Info ikona
Čtení z dlaně

Je neuvěřitelné sledovat, jak se postupem času vaše mapa v dlani mění. Jak kráčíte životem, vstřebáváte více a více prožitků a nabýváte další a další zkušenosti, přibývají vám v dlani nové a novév znaky. K základním liniím, které lidi fascinují, patří tzv. čáry.

Čtěte také: Zjistěte, co o vás prozradí čáry na pravé a levé ruce

Fascinující linie – čáry

Čtyři hlavní čáry – života, hlavy, srdce a osudu – najdeme prakticky v každé dlani. Ne pokaždé se však vyskytuje i šest vedlejších – úspěchu, štěstí, blahobytu, emocí, lásky a linie na zápěstí. Čáry hovoří o tom, jak čilý a aktivní je jejich nositel. Jakou má schopnosti vypořádat se nejen s vnějším světem, ale i sám se sebou. Důležitá je jejich délka, hloubka – tedy jak jsou výrazné, uspořádanost i případné vzájemné propojení. Velké množství čar ukazuje na to, že jsme se setkali s člověkem velmi senzitivním na vše kolem sebe. Málo čar v dlani svědčí o uzavřené osobnosti nebo o osobnosti nenápadné a neprůbojné.

Čtení pod „čarou“

U čar a čtení z dlaně se vyplatí zůstat trochu déle. Je v nich zakódována spousta informací! Například stoupají-li od hlavních i vedlejších linií větve směrem vzhůru, je to vždy pozitivní znamení. Klesající větve mají naproti tomu negativní význam. Prudké změny směru čar naznačují, že se v životě tohoto člověka cosi podstatně změnilo nebo brzy změní. Jestliže se čáry na počátku nebo na konci rozdvojují nebo rozvětvují, znamená to přírůstek jejich síly. Zlomy nebo přerušení čar jsou znamení spíše kritické.

Malé i velké pahorky

Další útvary, jichž si chiromantici všímají, jsou tzv. pahorky. Nazývají se též vrchy. Abyste je snáze našli a mohli v nich „číst“, je třeba dlaň mírně pokrčit. Nahmatáte, ale i uvidíte v ní vyvýšená místa pod prsty a na hraně ruky. Sledujte jejich tvary. U někoho jsou vrchy výrazné, u jiného mohou naopak úplně chybět. Ty vystupující a zdůrazněné značí nadbytek energie, nízké, ploché či dokonce zcela chybějící pahorky odhalují, kde nám síly docházejí.

Prstové vrchy často neleží pod příslušnými prsty, ale jsou trochu „postrčené“ k sousednímu prstu nebo dokonce leží přímo mezi dvěma prsty. Takový vrch pak také získává i část významu sousedního prstu, symbolický význam prstu je tím ale taky ovlivněn.

Info ikona
Čtení z dlaně

Čtení z dlaně: Co o vás prozradí čáry na pravé a levé ruce?

svetzeny.cz

Jednotlivé vrchy:

1. Velký palcový vrch (kořen „“) je vrchem seberealizace. Symbolizuje přírodní sílu a vypovídá o vitalitě a sexualitě. Proto se mu také říká Venušin vrch. Venušin vrch čistý mají lidé veselí, oblíbení a úspěšní u opačného pohlaví. Je-li Venušin vrch rozdělen dlouhou silnou čarou, hrozí této osobě, že bude zneužívána nebo ji podváděna.

2. Malý palcový vrch leží nad velkým palcovým vrchem a pod vrchem ukazováku. Nespatříte ho, pokud budete mít dlaň úplně narovnanou. Je třeba ji mírně sevřít. Je to vrch dobrodružství a boje je nazýván Marsovým vrchem. Ukazuje především o naší ochotě riskovat. Čistý Marsův vrch věští štěstí v bojích a sporech. Je-li tento vrch čarami přerušovaný, ukazuje na opak.

3. Vrch ukazováku se také nazývá Jupiterův vrch a je pahorkem ctižádosti a pýchy. Mívají ho sebevědomí lidé. Rozpoznáte v něm boj člověka za seberealizaci, uznání a moc. Čistý vrch Jupiterův mají lidé spravedliví a přívětiví, s úspěchem u vznešených osob. Je-li označen příčnými čarami, znamená to štěstí v životě. Hvězdy a křížky na této vyvýšenině jsou znamením bohatství nebo dědictví.

4. Vrch prostředníku je nazýván vrchem osamělosti. Jako Saturnův vrch představuje člověka po osvobození od všech pozemských tlaků. Ať už je Saturnův vrch čistý nebo označený několika čarami, znamená to, že dotyčný jedinec je spořivý a šťastný v rodinném životě. Pokud na Saturnově vrchu najdeme hvězdu nebo kříž, svědčí to o opaku.

5. Ve vrchu prsteníku se značí touha po kráse, dokonalosti a láska k umění. Jako vrch budoucnosti vypovídá o idealismu člověka. Proto se mu také říká sluneční nebo Apollónův vrch. Čistý vrch značí štěstí a přízeň vysoko postavených osob. Příčné čáry varují před pomlouvači, mocnými nepřáteli a intrikány.

6. Vrch malíku je vrchem aktivního přístupu k životu. Nazývá se Merkurův vrch a rozeznáme v něm touhu člověka po profesionálním úspěchu i materiálním blahobytu. Je-li čistý, značí dobré výsledky na studiích, v práci či v manželství. Je-li zdoben rovnými liniemi, tento člověk je velmi bystrý a výmluvný.

7. Vrchní vnější vrch leží pod vrchem malíku a rozpoznáme v něm odolnost a cílevědomost testované osoby. Ukazuje, jak tvrdě dokáže jít za svým cílem a jak překonává rány osudu, které jí život uštědří. Jako vrch sebeovládání bývá také nazýván Druhým Marsovým vrchem.

8. Spodní vnější vrch je vrchem podvědomí a magie. Ukazují se v něm tvůrčí schopnosti a dar intuice. Říká se mu proto Měsíční vrch. Kromě toho čím čistější je, tím pevnější bude zdraví jeho nositele. Drobné linie věstí drobné nemoci, ty silné naopak těžká onemocnění.

Čakry v těle mají na váš život velký vliv. Jak poznáte, že máte některou zablokovanou?

svetzeny.cz

Očista těla pomocí čaker: jak každou z nich odblokovat a cítít se zdravější a úspěšnější?

svetzeny.cz

Ovládněte své myšlenky a převezměte kontrolu nad svým životem

svetzeny.cz