Přejít k hlavnímu obsahu

Kvíz: Nejčastější slova psaná s pravopisnou chybou. Zjistěte, zda je zvládnete napsat správně

Nějakou tu pravopisnou chybu udělá občas každý. Vždyť český jazyk je poměrně záludný a dokonale ho ovládá málokdo. Existují slova, ve kterých se chybuje nejčastěji. My jsme si jich pro vás připravili v dnešním kvízu rovnou osm. Vyzkoušejte si, jak byste v jejich psaní obstáli.

Český jazyk je krásný a bohatý a naučit se dokonale jeho pravopis, je poměrně složité. Jeho studium nás provází prakticky celou základní a střední školou. Přesto to nezaručuje, že ho při opouštění školních lavic zvládáme dokonale. 

Český jazyk a jeho záludnosti

Proč se vlastně čeština považuje za složitý jazyk? Důvodů je více a týkají se jeho historie a vývoje, ale především gramatiky. Jde o systém pravidel a pravidelností, které určují strukturu a správné použití slov v češtině. Obsahuje pravidla pro skloňování podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, čísel, a také pravidla pro tvoření a používání sloves. Česká gramatika také zahrnuje pravidla pro slovosled, interpunkci a další jazykové aspekty.

 

Co všechno musíme v rámci české gramatiky zvládnout?

Skloňování a časování: Gramatika obsahuje pravidla pro skloňování podstatných jmen (například muž - muže - muži) a přídavných jmen (například modrý - modrého - modrém), stejně jako pro časování sloves v různých časech, způsobech a osobách.

Flexe (ohýbání slov): Znamená to, že slova mají různé tvary v závislosti na jejich gramatických funkcích, jako jsou pád, číslo, rod, způsob a čas. Jde tedy o skloňování, časování, stupňování apod. Není jednoduché se všechny tvary naučit správně zejména u těch slov která nepoužíváme v běžné mluvě tak často. Flexe je důležitým rysem češtiny a rozlišuje ji od řady jiných jazyků.

 

KVÍZ: Jak dobře zvládáte psaní s/z? Otestujte se v našem kvízu. Test by měl zvládnout každý absolvent základní školy

Český jazyk je sám o sobě dosti záludný a právem patří mezi nejtěžší jazyky na světě. Mezi jednu z jeho největších záludností, se kterou má spousta lidí problém, nepochybně patří rozlišování mezi psaním s a z. Zkuste se na okamžik vrátit do školních lavic a otestujte, jak dobře psaní s/z zvládáte.
svetzeny.cz

Syntaxe: Tato oblast se zabývá strukturou vět a vztahy mezi slovy v rámci věty. Patří do ní mimo jiné i shoda podmětu s přísudkem, ve které se často chybuje. Shoda podmětu s přísudkem je pravidlo, které určuje, že podmět věty (subjekt) musí mít shodný rod, číslo a případ s přísudkem (tj. slovesem).

Slovosled: Český jazyk má určitý slovosled, který se může lišit v závislosti na druhu věty, jejím významu a důrazu. Gramatika určuje správné umístění slov věty pro jasnost a porozumění.

Zábavný kvíz: Otestujte si, zda patříte mezi necelé 2% nadprůměrně inteligentních lidí

Inteligenční kvocient, zkráceně IQ, může být hodnocen prostřednictvím různých testů. Jen přibližně necelé 2% populace má IQ nad 130, což je nadprůměrná hodnota. Vyzkoušejte si náš zábavný kvíz a zjistěte, jakou máte přibližnou úroveň inteligence vy.
svetzeny.cz

Diakritická znaménka: Gramatika zahrnuje pravidla pro použití diakritických znamének (například háčků a čárek nad písmeny), která mohou ovlivnit výslovnost a význam slov.

Interpunkce: Pravidla interpunkce určují správné použití čárky, tečky, otazníku, vykřičníku a dalších interpunkčních znamének, aby se zajistila jasná a srozumitelná komunikace.

Výjimky a speciální pravidla: Gramatika také obsahuje pravidla pro výjimky a speciální případy, jako jsou vyjmenovaná slova nebo slova s nepravidelným skloňováním a časováním

Zdroj článku