Přejít k hlavnímu obsahu

Kvíz: Kolik si toho pamatujete z maturity? Kdo projde literárním kvízem bez chyby, je opravdový borec

Od doby, kdy jsme dělali maturitní zkoušku, uběhlo už pěkných pár let. Jednou z povinných částí je i maturita z češtiny, kde bylo obsaženo několik zásadních literárních děl. Dokážete některá tato díla rozpoznat na základě úryvku z textu? Otestujte se v zábavném kvízu.

Maturitní zkouška aneb zkouška dospělosti

Říká se, že maturita je taková pomyslná zkouška dospělosti. A bodejť by ne! Pro většinu středoškoláků se jedná o první velkou zkoušku v životě. Mnoho z nás si určitě velmi živě pamatuje ten obrovský stres, kterým jsme si všichni těsně před zkouškou procházeli.

Obvykle se maturita skládá z písemné a ústní části. Žáci středních škol mají některé předměty povinné, ostatní si mohou zvolit dle svého uvážení. Povinné předměty jsou standardně dva – čeština + matematika, nebo angličtina. Zbytek maturitních předmětů, což jsou ve většině případů další dva nebo tři, si mohou žáci zvolit dle svého uvážení.

Kvíz: Označte jednu chybnou větu a projděte testem z češtiny pro základní školy bez pochybení

Český jazyk je bohatý na nuance a pravidla, která ho formují. Přestože máme tu výhodu, že se jedná o náš rodný jazyk, jsou některé chyby stále častými společníky v naší komunikaci. Otestujte si svoji všímavost a znalost českého jazyka v našem zábavném kvízu. Odhalte větu, která obsahuje pravopisnou či gramatickou hrubku. Zvládnete kvíz bez chyby?
svetzeny.cz

Maturita z češtiny

Jak již bylo zmíněno, povinná maturita z češtiny má dvě části – písemnou a ústní. V písemné části studenti testují své znalosti ve slohové práci a didaktickém testu. Ústní část je pak ještě o něco pestřejší – student si vylosuje autora a úryvek jeho díla. To následně musí zasadit do celkového kontextu díla, znát jeho téma a motiv a umět zařadit jeho literární druh a žánr. Žáci by si k maturitě měli přečíst dvacet literárních děl, která by měli umět bezchybně umět. Stejně tak by měli znát všechna zásadní fakta o jejich autorech. Ale nalijme si čistého vína – kdo z nás opravdu zodpovědně přečetl všech 20 knih k maturitě? Většina z nás se tzv. “drtila” pouze z vypracovaných rozborů děl a modlila se, aby se zkoušející nezeptali na něco, co v rozboru nebylo.

Kvíz: Otestujte své znalosti ze slepé mapy světa. Testem by měl bez chyby projít každý absolvent základní a střední školy

Znalost zeměpisu patří mezi dovednosti, které se učí děti již na základních a středních školách. Sami zavzpomínejte na dobu, kdy jste byli ve školních lavicích - někdo zeměpis miloval, jiný ho nesnášel. Mezi základní dovednosti patří také orientace ve světě - a k tomu se to naučit perfektně, slouží slepá mapa. Otestujte své znalosti. Zvládnete projít testem ze slepé mapy světa?
svetzeny.cz

Otestujte se v zábavném kvízu!

Dokážete určit dílo a jeho autora pouze podle úryvku z textu? Jestliže projdete testem bez chyby, jste opravdový borec!

Pokud se vám kvíz nezobrazuje, klikněte zde.

Zdroj článku