Přejít k hlavnímu obsahu

Poprava Anny Boleynové: Její tělo s oddělenou hlavou skončilo v krabici na luky. Jindřich VIII. zapomněl na důležitou věc

Příběh Anny Boleynové je jeden z nejznámějších z dob, kdy v Anglii vládli Tudorovci. Ačkoliv se stala druhou ženou krále Jindřicha VIII., příliš dlouho na výsluní nezůstala. Za údajné cizoložství, incest a spiknutí byla 19. května 1536 popravena. Co se dělo potom, si král zřejmě za rámeček nedá. Poprava byla perfektně naplánovaná, ovšem na jeden dost důležitý detail se zapomnělo. Jindřich VIII. zapomněl na rakev.

Dá se říct, že právě tato tmavooká charismatická kráska s půvabným krkem může nepřímo za vznik anglikánské církve. Když se Anna Boleyn, zběhlá a vzdělaná v záležitostech dvora, stala dvorní dámou Kateřiny Aragonské, ihned padla jejímu manželovi, králi Jindřichovi VIII. do oka. Její půvab mu natolik učaroval, že po Anně toužil víc a víc. Navrhnul jí, aby se stala jeho milenkou, jenže to cílevědomá žena odmítla. Možná proto, že se nechtěla stát již několikátou konkubínou, které se střídají u krále v posteli, její sestry a matky nevyjímaje, nebo proto, že měla vyšší cíl. Náklonost králi opětovala, ale trvala na řádném sňatku, čímž by se stala královnou.

Anna Boleynová slíbila králi syna

Jindřich VIII. zahrnoval Annu milostnými psaními a ve Vatikánské knihovně se dochovala série 17 dopisů, které podrobně popisují královu neustále rostoucí zamilovanost. Tyto námluvy trvaly několik let, Anna však stále nehodlala slevit ze svých zásad. Král začínal být unaven dobýváním, které nemělo výsledek, nicméně se stalo, že mu Anna podlehla a ihned otěhotněla. Slíbila mu syna, po kterém panovník tak toužil, a kterého se mu zatím nedostávalo. Se svou ženou Kateřinou zplodil „jen“ dceru. Potřeboval se tedy své stávající ženy zbavit, aby na její místo mohla nastoupit těhotná Anna.

Švédská královna Marie Eleonora Braniborská: Po smrti manžela zešílela, jeho srdce si pověsila nad postel

Ne každý příběh princezny je pohádkou se šťastným koncem. Historie zná mnoho zajímavých osudů, jež umí chytit za srdce. Ten, který se týká švédské královny Marie Eleonory Bavorské, budí spíše rozpaky. V životopisech se popisuje jako hysterická a rozmařilá žena, jež vešla do dějin nejen kvůli tomu, že nedokázala dát Švédsku dědice. Dceru odvrhla jen proto, že byla ošklivá. Po smrti manžela Marie Eleonora zešílela úplně.
svetzeny.cz

Jenže s rozvodem to nebylo tak snadné. Ani sám král se nemohl v té době rozhodnout pro rozvod. V roce 1527 požádal Jindřich VIII. přímo papeže, aby jeho sňatek s Kateřinou anuloval. Jako důvod uváděl, že manželství nikdy nebylo platné, protože se provinil tím, že Kateřina byla vdova po jeho bratrovi. Papež jeho přání nevyhověl a královna Kateřina tvrdě trvala na tom, že je jejich sňatek posvátný. Jindřich VIII. se přesto církvi vzepřel a Annu si vzal v lednu roku 1533. Po dlouhých sedmi letech, co se jí začal dvořit.

Anna Boleynová byla korunovaná královnou ve Westminsterském opatství 1. června, kdy už byla v šestém měsíci těhotenství. Kdyby byl tento příběh smyšlenou pohádkou, patrně by nyní zazvonil zvonec a byl by už jen šťastný konec. Jenže Anna s Jindřichem nežili šťastně až do smrti.

Prvně s Annou, následně s Janou

Jak už to tak v životě bývá, jakmile lovec konečně uloví svou oběť, ztratí o ni zájem. Velice podobně to tak bylo i v případě krále a nové královny. Anně se totiž 7. září nenarodil syn, jak slibovala, ale dcera Alžběta. Dál následovaly jen potraty. To zapříčinilo královo ochladnutí a už rok po svatbě ho Anna nachytala v posteli se svými dvorními dámami. Jedna z nich byla Jana Seymour, do které se zamiloval, a kterou později pojal Jindřich VIII. za svou třetí manželku. Anna byla vášnivá, což byla jedna z vlastností, pro kterou se do ní král zamiloval, v případě nevěry se však vášeň změnila v hysterii a králi začala další žena, jenž mu nebyla schopna dát syna, překážet.

Smutný osud poslední čínské císařovny Wanrong. Byla vystavována jako zvíře, její tělo se po smrti nikdy nenašlo

Poznejte smutný příběh císařovny Wanrong, manželky posledního čínského císaře Puyiho, která prožila nešťastné manželství, byla závislá na opiu a dostalo se jí brutálního zacházení ze strany komunistů. Ohlédněte se zpět za opomíjenou památkou císařovny, jež se dočkala symbolického pohřbu až desítek let po své smrti.
svetzeny.cz

Anna Boleynová musela z kola ven

V roce 1536 byla Anna obviněna z cizoložství, ze spiknutí proti králi, a dokonce z incestu se svým bratrem. Zatčena byla 2. května. Zaslepen zklamáním, že stále nemá syna a láskou k Janě ignoroval Anniny protesty, že je nevinná. Soud ji uznal vinou a ona se stala vězněm paradoxně na místě, kde před pár lety čekala na svou korunovaci. 19. května již stoupala na popraviště. Její manžel jí projevil alespoň drbnou milost a sice takovou, že jí hlavu nesťal kat sekerou, ale zkušený šermíř mečem.

Poprava Anny Boleynové skončila trapasem

Anna do poslední chvíle prohlašovala, že je nevinná, nicméně její poslední slova byla údajně pokorná. Svůj osud a smrt přijala, protože tak rozhodl zákon. Dále prý prohlásila, že se za krále modlí, ať ho Bůh ochraňuje, neboť je tím nejvlídnějším a nejmilosrdnějším panovníkem ze všech. Mohlo by se zdát, že to byla slova plná ironie, nicméně patrně myslela na bezpečí její dcery Alžběty, která se paradoxně nakonec stala královnou Anglie. Syn, kterého porodila třetí manželka, již zmíněná Jana Seymour, zemřel totiž jako mladý, stejně tak jako dcera z prvního králova manželství.

To, co se však dělo poté, co se jí hlava odkutálela od těla, by se dalo považovat za velké faux pas. Král zapomněl zhotovit pro Annu rakev. Tělo s oddělenou hlavou bylo provizorně  uloženo do dřevěné krabice, která původně sloužila ke skladování materiálu na výrobu luků. Ostatky byly do rakve uloženy později a údajně leží v londýnském Toweru v kostele sv. Petra.

Zdroj článku