Přejít k hlavnímu obsahu

Podle vědců souvisí výška s inteligencí. Velkou roli hraje dědičnost

Info ikona
Vysoký a nízký člověk

I když existuje mnoho výjimek, a ne každý vysoký člověk je nutně chytřejší nebo naopak, některé studie ukazují, že existuje určitý vztah mezi výškou a inteligencí, což znamená, že toto spojení není jen náhoda. Přečtěte si závěry těchto studií, podle kterých vysocí lidé dosahují vyšší inteligence než ostatní. Patříte mezi ně?

Podle vědců má vaše výška vliv na vaši inteligenci

Několik výzkumů provedených Dr. Matthewem Kellerem naznačuje, že existuje spojitost mezi výškou a inteligencí. Podle těchto výzkumů to může být způsobeno geny, které ovlivňují obě tyto vlastnosti. Někteří lidé zkrátka mohou zdědit geny, které ovlivňují nejen jejich výšku, ale také jejich inteligenci. Zajímavým zjištěním je pak to, že podle studie mají vysocí lidé tendenci si vybírat přátele, kteří jsou chytřejší než ostatní. A naopak, chytřejší lidé mají sklon vybírat si přátele, kteří jsou vyšší. Tato volba přátel a blízkých lidí se projevuje samozřejmě i v partnerském životě a může vyústit až ve spojení genů dvou lidí, které pak ovlivňují výšku a inteligenci. Tato spojitost může být způsobena genetickými faktory, které ovlivňují obě vlastnosti, nebo také tím, že lidé mají tendenci si vybírat partnery s podobnými vlastnostmi, jako mají oni sami. V této studii se vědci zajímali právě i o to, zda existuje genetická souvislost mezi těmito dvěma vlastnostmi a jaký vliv mají různé genetické a environmentální faktory na tuto souvislost.

U spojitosti výšky s inteligencí hraje velkou roli dědičnost

V rámci studie byla zkoumána identická dvojčata (s identickou genetickou informací), dvojčata nerozlišitelná geneticky (s polovičním genetickým podílem), sourozenci a rodiče. Celkově bylo během studie sledováno 7 905 lidí. Výsledky ukázaly, že spojitost mezi výškou a IQ je převážně ovlivněná geneticky, což znamená, že geny hrají klíčovou roli v propojení těchto dvou vlastností. Studie také ukazuje, že jak společné genetické faktory (když jeden gen ovlivňuje více vlastností), tak i tendence lidí mít děti s těmi, kteří mají podobné vlastnosti, přispívají k této genetické spojitosti mezi výškou a IQ. Tato zjištění přinášejí zcela nový pohled na vzájemný vztah mezi těmito dvěma  vlastnostmi, který byl dosud považován jen za jakousi pověru.

„Vypadá to, že existují geny, které ovlivňují výšku i IQ. Zároveň to také vypadá, že lidé, kteří jsou vyšší, si o něco častěji vybírají chytřejší partnery a naopak. Takový výběr partnera způsobí, že „geny IQ“ a „geny vysoké postavy“ se spolu statisticky spojí. Existuje mnoho výjimek, ale existuje statistický vztah, ke kterému dochází častěji, než by se dalo očekávat náhodou.“ - Dr Matthew Keller

Japonský test: Odhalí skryté stránky vaší osobnosti z vašeho podvědomí

Japonský test osobnosti odkryje mnoho skrytých aspektů vaší duše. Důležitou roli hraje vaše představivost. Vezměte si tužku a papír, na který budete zaznamenávat vaše odpovědi. Spoléhejte na vlastní emoce a fantazii a uvidíte, že výsledky testu budou velmi přesné. S jeho pomocí totiž odhalíte stránky vaší duše, které se skrývají ve vašem podvědomí.
svetzeny.cz

Samotné geny, které ovlivňují výšku, ovlivňují i inteligenci

Centrum pro kognitivní stárnutí a kognitivní epidemiologii na University of Edinburgh provedlo studii, ve které vědci zkoumali spojitost mezi výškou a inteligencí u lidí, kteří nejsou příbuzní, pomocí genetických informací na molekulární úrovni. Výsledky studie byly překvapivé, kdy ukázaly, že opravdu existuje určitá genetická podobnost mezi výškou a inteligencí. To znamená, že geny, které ovlivňují výšku, mohou ovlivňovat svým způsobem také inteligenci. Vědci se zajímali o to, zda tyto genetické faktory mohou vysvětlit, proč lidé s vyšší výškou často projevují vyšší inteligenci. Studie ukazuje, že dědičné faktory, které ovlivňují obě tyto vlastnosti, mohou hrát podstatnou roli v této spojitosti.

5 věcí, které nemusíte dělat, když je vám 50 let. Váš život bude rázem šťastnější

Věk je jen číslo, takže tento článek berte s nadhledem. A navíc, každý si samozřejmě může dělat, co chce. Na druhou stranu, čím je člověk starší, tím víc zjišťuje, že je spousta věcí, které ho vlastně vůbec nemusí trápit. Moudrost a nadhled přichází s léty. Mnohdy zjišťujeme, že to, v čem jsme se kolikrát babrali ve třiceti, najednou vůbec není podstatné.
svetzeny.cz
Zdroj článku