Přejít k hlavnímu obsahu

Milenka Ludvíka XIV.: Madame de Montespan trávila sokyně jedem, krále opíjela nápojem lásky od čarodějnice

V dobách vlády Ludvíka XIV. to na francouzském královském dvoře žilo. Takzvaný Král Slunce si dokázal užívat život plnými doušky a rád se obklopoval nejen bohatstvím, ale také milenkami. Jednou z nich byla i Madame de Montespan. Krásná, chytrá a vypočítavá dvorní dáma, s níž král zplodil sedm potomků.

Cestu mezi královské dvořany měla Françoise de Rochechouart poměrně jednoduchou, neboť se narodila jako dcera vévody de Mortemart a jeho manželky Diany de Grandseigne. Dětství prožila v klášteře v Saintes, kde také studovala, takže byla vzdělaná a měla všeobecný přehled dostatečný k tomu, aby u dvora uspěla. Pomohla jí v tom dokonce sama matka Ludvíka XIV.

Nejdřív vdavky, potom král

Než se Françoise, která si později nechala říkat také Athénaïs, v roce 1667 stala oficiální milenkou Ludvíka XIV., podařilo se jí prosadit se u dvora právě díky přízni Anny Rakouské, která ji přijala jako dvorní dámu pro Henriettu Annu, vévodkyni orleánskou a také švagrovou Ludvíka XIV. Sám „Král Slunce“, jak se s oblibou Ludvík nechal nazývat, o mladou dvorní dámu nejdřív nejevil zájem. Françoise se tedy mezitím provdala za za Louise Henriho de Pardaillan, markýze z Montespanu, s nímž měla dvě děti.

Brzy ale začala pozornost krále získávat. A nebylo divu, údajně byla velmi krásná, měla dokonalou postavu a navíc byla chytrá a vtipná a dokázala okouzlit společnost. Ludvík XIV. Tedy jejímu šarmu musel dříve či později podlehnout, což se také stalo, a to i přes protesty jejího právoplatného manžela. S tím se sexuchtivý král vypořádal velmi rychle, nejprve ho dal věznit a poté ho vyhnal z královského dvora a poslal ho na jeho statky.

Nenasytný proutník Ludvík XIV.: Král Slunce měl více dětí s milenkami než s manželkou, stud mu nic neříkal

Králem se sice stal už ve čtyřech letech, ale to za něj převzala vládu jeho matka. Ludvík XIV., který si nechával říkat Král Slunce, se trůnu reálně ujal v patnácti letech. Nějaké zásluhy v roli panovníka určitě měl, ale známý je především díky své náruživosti a nespoutanosti jakožto muž. Jak si král Francie užíval celých dvaasedmdesát let neomezené vlády?
svetzeny.cz

sadní postavení Madame de Montespan

Françoise neboli madame de Montespan tak začaly zlaté časy. Král ji chtěl mít co nejvíc nablízku, a tak mohla obývat honosné komnaty v těsné blízkosti těch jeho. Madame de Montespan si své výsadní role nejoblíbenější milenky krále užívala plnými doušky a svojí marnotratností byla vyhlášená. Své komnaty si nechala vyzdobit drahými látkami, předměty a obrazy, přijímala od krále drahé dary a také hostila opulentní večírky pro ty nejbohatší hosty.

Čím déle měla toto výsadní postavení, tím víc se snažila mít vliv na různá spektra života u dvora a nebála se ani toho mluvit králi do politiky. Do toho často bývala náladová, hysterická a nevyzpytatelná, což zpočátku králi imponovalo a vzrušovalo ho to, časem mu to ale začalo lézt na nervy. Sice s ní zplodil sedm dětí, z nichž šest povýšil do šlechtického stavu, na svoji milenku už ale moc náladu neměl.

Milenka Ludvíka XV. Madame du Barry: Z kurtizány hraběnkou, která u dvora trpěla a skončila pod gilotinou

Milenek francouzských králů existovaly celé zástupy, jen některé z nich však za sebou zanechaly nesmazatelnou stopu. Jednou z nich byla Madame du Barry, bývalá kurtizána, která se z obyčejné ženy z lidu dokázala dostat až ke dvoru. Zde si užívala pozornost krále Ludvíka XV., nicméně její štěstí netrvalo dlouho a její život předčasně ukončila Velká francouzská revoluce.
svetzeny.cz

Čarodějnické praktiky

Madame de Montespan si moc dobře uvědomovala riziko nejrůznějších konkurentek, kterým král věnoval pozornost, a možná i to, že jeho zájem o její osobu pomalu slábne. Neponechávala proto nic náhodě a na pomoc si dokonce pozvala pařížskou čarodějnici La Voisin. Ta míchala pro krále nápoje lásky, po kterých měl po své milence toužit stejně jako na začátku, a údajně poskytla i jed, jenž měla Madame de Montespan tajně dávat do nápojů svým konkurentkám, aby se jich zbavila.

A právě to zlomilo marnotratné milence vaz, tedy obrazně řečeno. La Voisin byla usvědčena v takzvané travičské aféře a chvíli to vypadalo, že Madame de Montespan se sveze s ní. La Voisin byla nakonec upálena na hranici, zatímco Madame de Montespan vyvázla bez trestu. Celá aféra ale byla pro Ludvíka XIV. důvodem, aby vztah s nechtěnou milenkou ukončil.

Madame de Montespan tak sice přišla o některá svá privilegia, královský dvůr ale nehodlala opustit jen tak a ještě dlouhé roky využívala jeho pohostinství, pořádala okázalé party a užívala si všeho, co dvůr nabízel. Stinnou stránkou jejího blahobytu byl fakt, že musela přihlížet tokání krále s jeho novou milenkou, která jí byla velmi dobře známá. Šlo totiž o vychovatelku jejích sedmi dětí Madame de Maintenon, která si krom přízně potomků získala brzy i lásku krále. Madame de Montespan nakonec královský dvůr ve Versailles přece jen opustila a odešla do kláštera, kde žila zbožným životem až do své smrti v sedmašedesáti letech.

Anglický král Jindřich VIII. Tudor: V mládí býval náruživým krasavcem, později ale milenky trpěly kvůli zápachu jeho nemocných nohou

Pro lásku jsou lidé schopni udělat téměř cokoliv, obzvlášť pokud mají neomezenou moc. Vláda anglického krále Jindřicha VIII. je zastíněna mnohými popravami, kterými vladař nešetřil. Ve jménu lásky, potažmo chtíče, poslal na smrt i dvě ze svých osmi manželek. V mládí býval sice údajně pohledným mužem, ale později s ním muselo být milování utrpením.
svetzeny.cz
Zdroj článku