Přejít k hlavnímu obsahu

Milostné hrátky v době temna? Za nemanželský vztah dostala žena kruh kolem krku, otcové museli na nemanželské děti platit výživné

Info ikona
Milostné hrátky v době temna

Za období temna je označováno pobělohorské období, tedy období české historie po bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Důsledky bitvy měly zásadní vliv na politické, náboženské, společenské i kulturní poměry českých zemí. Na všední aspekty života z tohoto období se zaměřil historik Jaroslav Čechura, který se je snaží přiblížit lidem díky publikovaným knihám. Jeden z aspektů je právě milování v období temna.

Realita se tolik nešila od naší

Všední život z období historie je lákavým a zajímavým tématem. Lidé rádi sledují, jak žili lidé před stovkami či tisíci lety, kdy ještě neexistovala celá řada dnešních vymožeností. Mnohdy bývá představa o tehdejší realitě výrazně zkreslena moderní literaturou, filmy či seriály, kde se často vyskytuje celá řada mýtů či mystifikací pro větší líbivost. Nicméně uznávaný český historik Jaroslav Čechura tvrdí, že realita byla velmi podobná té naší, akorát tehdy lidem chyběl internet a mobily, jak často rád říká svým studentům. V jedné ze svých knih Sex v době temna z roku 2015 se zaměřil na málo probádanou stránku barokní epochy a přiblížil čtenářům vztahy a sexualitu v tomto období.

Vztahy domlouvali rodiče či dohazovači

V období temna byl klíčovým pro vztah muže a ženy sňatek. Ve středověku či raném novověku bylo podle Jaroslava Čechury namlouvání záležitostí rodičů, ale i takzvaných dohazovačů, kteří byli například v 17. století zcela běžní. Významnou roli pro domlouvání sňatků měli pochopitelně i páni z vrchnosti, kteří leckdy museli řadu sporů a situací ohledně vztahů a sňatků rozsoudit. Naopak kněží měli navzdory očekávání malou roli, ačkoliv v tu dobu dominovala katolická církev.

Info ikona
Středověk

Nemanželské děti vojáků

Stejně jako dnes i tehdy byly ve vztazích konflikty, které se podobaly těm aktuálním. Od nesplněného slibu manželství, přes nemanželské styky a děti až po znásilnění či zneužívání pozice zaměstnavatele k zaměstnankyni. Historik uvedl, že to bylo častokrát v prostředí u mlynářů. Za otce nemanželských dětí nebo pachatele znásilnění byli často označováni vojáci, kteří patřili okrajové části společnosti. Nejspíš hrálo roli to, že často procházeli různými kraji a jejich identita tak byla obtížně ověřitelná.

Tresty byly na svou dobu mírné

Škála trestů za nemanželský vztah byla podle historika poměrně široká, ale na svou dobu mírná, ženy se označovaly černou svící, železným kruhem na krku nebo vyplacením karabáčem či peněžitým trestem. Pro otce platila povinnost platit výživné, pokud ho někdo neplatil, skončil ve vězení. Za různé sexuální delikty byly prý tresty poměrně nízké a ve společnosti se tehdy téměř nevyskytovala homosexualita či sodomie, na rozdíl od Středomoří. Sex byl každodenní součástí života lidí, stejně jako tisíciletí předtím. A ačkoliv se tomuto období přezdívá „doba temna“, každodenní život lidí byl prý velmi pestrý.