Historie perníku: Co možná nevíte

* Perník byl nalezen ve staroegyptských pyramidách a připravován pro stoly egyptských faraonů. Pochutnávali si na něm i ve starém Římě.

* První středověké zprávy o perníkářství jako o „sladkém“ řemesle nebo umění pocházejí ze střední Evropy z konce 13. století. V roce 1293 byl ve slezské Svídnici ustanoven perníkářský cech. V německém Ulmu je první perníkář zaznamenán v roce 1296. Nejznámějším perníkářským městem se tehdy stal Norimberk.

* Do Čech začali perníkáři přicházet ve větším počtu za vlády Karla IV., kdy země zbohatla a Praha se stala jedním z nejvýznamnějších evropských měst. Zprávy o výrobě přicházejí i z klášterů, kde se kromě sladkého perníku pekl i silně pepřený perník, který chutnal k vínu a nesl název peprník. Vzhledem ke složitým výrobním postupům a nedostupnosti některých surovin (hlavně různého cizokrajného koření) bylo perníkářství náročné a náleželo ke specializovaným řemeslům vázaným cechovními regulemi.

* Jakési sdružení perníkářů vzniklo v Praze již v roce 1348, ale samotný perníkářský cech byl založen až v roce 1524 na Novém Městě. V ostatních městech perníkáři působili jednotlivě, popřípadě se sdružovali do společných cechů s pekaři, koláčníky, sladovníky, mlynáři a voskaři.

* Za husitských válek hrozil tomuto řemeslu zánik, neboť táborité pokládali perník za přepychové zboží a chtěli jeho výrobu zakázat. Nicméně i tuto těžkou dobu nakonec přežilo a brzy se opět stalo kvetoucím a výnosným oborem.

* Perníkáři společně s pekaři, mlynáři a sladovníky byli společně v jednom cechu, jemuž jeho artikule z roku 1512 potvrdil Vilém z Pernštejna. Roku 1570 byl bohatý cech dokonce obdařen i výpisem z majestátu císaře Maxmiliána.

male_foto_pernikyZač je v Pardubicích perník…

Jako perníkářské město mají Pardubice tradici – už za vlády Vojtěcha z Pernštejna se jedna pardubická ulice jmenovala Perníkářská.

Nástup rozšířené výroby nastal během průmyslové revoluce po roce 1859, kdy se perníkářské firmy staly jedním z hlavních pilířů místního hospodářského rozvoje, a tak utvrdily pověst Pardubic jako města perníku.

Zlatá éra pardubického perníkářství nastala na přelomu 19. a 20. století. Během složitých dějin minulého století sice jednotlivé podniky měnily majitele a názvy, ale tradice v podstatě přerušena nebyla. Roku 2004 vzniklo Sdružení Pardubický perník – založily ji společnosti proslulé výrobou figurálního perníku (vyrábí se vykrajováním, případně vypichováním různých tvarů z perníkového těsta, a to jak dvourozměrných, tak trojrozměrných, například srdce, perníkové figurky, chaloupky aj. – více na webu firmy Novotný: www.pernikpardubicky.cz) a plněných perníků (jde o dva stejné korpusy spojené ovocnou nebo tukovou náplní polévané čokoládovou, případně cukrovou polevou – více na www.goldfein.cz).

O čtyři roky později byl Pardubický perník zapsán do rejstříku EU jako nositel značky Chráněné zeměpisné označení. Více informací o pardubickém perníku (a dalších produktech nesoucích značku EU) najdete na www.oznaceni-eu.cz.

Foto: Goldfein (1), firma Novotný (1)

@svetzeny