Přejít k hlavnímu obsahu

Dědičnost podle rodičů: Inteligence je po mamince, prožité trauma můžete zdědit po otci

Některé nové studie provedené v oblasti genetiky přinesly na světlo světa nová, překvapivá zjištění ohledně dědičnosti inteligence a psychických poruch. Výsledky studií nejenže rozšiřují naše chápání ohledně dědičnosti, ale také mohou mít potenciální dopad na budoucí diagnostiku mentálního zdraví.

Geny pro inteligenci dědí děti po matce

Inteligence je jedna z věcí, která lidi nejvíce zajímá v otázce dědičnosti. Podle některých vědců geny inteligence častěji přenáší na své děti matky, jelikož jsou tyto geny neseny na chromozomu X, které mají ženy dva, zatímco muži pouze jeden. Tuto teorii potvrdil výzkum vědců z oddělení Medical Research Council Social and Public Health Sciences Unit na University of Glasgow, kteří od roku 1994 zkoumali každý rok 12686 mladých lidí ve věku 14 až 22 let. Při výzkumu vzali v úvahu jejich socioekonomický status a bylo zjištěno, že nejlepším prediktorem inteligence je právě IQ matky.

Inteligence a schopnost učení se dědí po obou rodičích, záleží však i na prostředí

Studie financovaná Nuffield Foundation zkoumala, jak geny a prostředí ovlivňují vzdělání dětí. Studii provedli vědci z několika univerzit a byla podpořena různými nadacemi a výzkumnými organizacemi. Vědci analyzovali 12 studií s téměř 40 000 rodiči a jejich dětmi. Chtěli zjistit, jak geny rodičů mohou formovat prostředí pro jejich děti a jak to ovlivňuje jejich vzdělání. Zjistili, že tzv. genetická výchova, což je kombinace genů rodičů a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, má vliv na úspěch ve vzdělání dětí. Tento vliv byl asi poloviční oproti přímým genetickým faktorům. To ale znamená, že i když geny hrají zásadní roli, socioekonomický status a prostředí je také velmi významné a ovlivňuje to schopnost učení u dětí. Podle studie bylo také zjištěno, že efekt genetické výchovy je stejný u matky i u otce.

„Zjistili jsme, že genetická výchova má významný vliv na vzdělávací úspěchy dítěte. Efekt byl způsoben především vzděláním rodičů a tím, jak ovlivňovali prostředí, ve kterém dítě vyrůstalo. Zjistili jsme také, že otcové a matky měli podobné účinky genetické výchovy, což naznačuje, že oba rodiče jsou stejně důležití při utváření a podpoře příznivého prostředí pro vzdělávání dítěte.“ - Vedoucí výzkumu Dr Jean-Baptiste Pingault (UCL Psychology & Language Sciences)

“Manžel dává naše peníze své sestře,” stěžuje si Zdenka. Rodinná terapeutka doporučuje, jak problém zvládnout

Finance v manželství jsou velmi citlivé téma. Podílejí se na nich oba partneři a je tedy důležité, aby o nich rozhodovali společně. Větší investice spolu probírají a společně domlouvají také například opravy, dovolenou a podobně. Když však jeden z partnerů chce větší obnos zapůjčit někomu z rodiny, nemusí se to vždy setkat s pochopením. Jak takovou situaci vyřešit?
svetzeny.cz

Prožité trauma může být dědičné

Studie Larryho Feiga, profesora vývojové, molekulární a chemické biologie na lékařské fakultě Tufts University, a jeho týmu zkoumá vliv stresu a traumatu na epigenetické změny, především na úrovni mikroRNA ve spermatu. Experimenty s myšmi ukázaly, že samci vystavení sociálnímu stresu vykazovali změny v mikroRNA, a tyto změny se přenesly na jejich potomky, zvláště na ženské jedince. U lidí bylo potvrzeno, že muži s nepříznivými zkušenostmi z dětství mají snížené hladiny určitých mikroRNA ve spermatu. Larry Feig chce nyní studii rozšířit na lidi a jejich potoky s cílem porozumět přenosu epigenetických změn na další generace. Výzkumný tým analyzuje nejen sperma, ale také sliny, a zvažuje vytvoření jednoduchého testu, který by mohl identifikovat lidi s rizikem duševních chorob na základě hladin mikroRNA. To by představovalo zcela inovativní způsob diagnostiky v oblasti duševních poruch.

Kvíz: Zvládli byste učivo 6. třídy? V těchto znalostech pokulhává většina Čechů

Základní školou prošel asi každý z nás. Znalosti, které jsme se tam naučili, bereme jako základní, které bychom měli všichni umět. Vzpomenete si, co jsme se učili v 6. třídě? V těchto znalostech většina Čechů poměrně dost pokulhává. Otestujte své znalosti v zábavném kvízu.
svetzeny.cz
Zdroj článku