Upevněte vztah: Pomůže Národní týden manželství

„Miroslav Horníček kdysi prohlásil: „Manželství je úsilí a čin. Či řada drobných skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti.“

Tomu odpovídá i motto letošního ročníku Národního týdne manželství „Ohromné maličkosti“ s podtitulem „Malé kroky k velkým vztahům“.

Na zájemce čekají desítky akcí, setkání, kurzů a kreativních způsobů, jak tvořit jedinečná manželství. Bude i dost příležitostí připomenout si, proč je manželství přes všechny problémy a zápasy stále něčím jedinečným. Po celé České republice se zapojí místní komunity, občanská sdružení, církve, rodinná a mateřská centra, zástupci měst a obcí i jednotlivci. Aktuální informace na www.tydenmanzelstvi.cz

Foto: Depositphotos (1)

@svetzeny