Přejít k hlavnímu obsahu

Před mrtvicí tělo vysílá jasné signály: Díky FAST testu je okamžitě rozeznáte a zachráníte si život

U mozkové mrtvice jde především o čas. Její důsledky lze výrazně zmírnit, pokud jsou příznaky rozpoznány co nejdříve a postiženým je v nemocnici poskytnuto rychlé lékařské ošetření. Většinou se mozková příhoda ohlašuje charakteristickými příznaky již před jejím samotným propuknutím. Jde o náhlé krátkodobé poruchy řeči nebo o pocit necitlivosti ve tváři či v končetinách. Pokud takové příznaky pozorujete na sobě nebo někom v okolí, ihned vyhledejte lékaře.

Mozková mrtvice neboli cévní mozková příhoda postihuje především starší osoby, ale nevyhýbá se ani mladším ročníkům. Mladší pacienti si většinou nesou dlouhodobé následky, které silně ovlivňují nejen jejich fyzické a psychické zdraví, ale také celou rodinu. K mozkové mrtvici dochází, když dojde k přerušení krevního zásobení části mozku v důsledku ucpání cévy krevní sraženinou nebo prasknutím cévy. To vede k následnému krvácení. Zároveň dochází k nedostatečnému přísunu kyslíku do mozkových buněk a postupně i rozsáhlému poškození mozku. Následuje vážné zdravotní postižení, nebo dokonce smrt. Proto je klíčové, abyste při sebemenším podezření okamžitě vyhledali lékařskou pomoc.

Nadměrná konzumace soli zvyšuje riziko srdečních onemocnění a mrtvice. Jaké je doporučené množství soli pro dospělého zdravého jedince?

Sodík je nezbytným esenciálním prvkem, který váš organismus potřebuje. Jeho hlavním zdrojem je kuchyňská sůl, která se nachází téměř ve všem, co jíte a pijete. Jenže všeho moc škodí a o soli to platí dvojnásob. Jaké je tedy optimální množství soli, abyste předešli zatěžování organismu a zvýšenému riziku onemocnění?
svetzeny.cz

Tři nejdůležitější příznaky cévní mozkové příhody

Charakteristickým znakem cévní mozkové příhody je náhlé ochrnutí jedné strany těla – například bezdůvodný mimovolný pokles paže, koutků úst, nebo náhlé problémy při vstávání. Příznakem může být i náhlý pád bez jasného vnějšího důvodu. V některých případech postižení neovládají dobře jednu ruku nebo třeba necítí dotyk. Dalším znakem je porucha řeči. Postižení mají problém najít správná slova, používají nesprávná písmena nebo nesprávně vyslovují slabiky. Také mohou mít potíže s porozuměním a často nejsou schopni pochopit jednoduché pokyny. Někteří pacienti dokonce nemohou mluvit vůbec nebo mluví nezřetelně. Třetím znakem jsou poruchy vidění. Někteří pacienti vidí dvojitě nebo se jim může stát, že např. při čtení náhle zmizí polovina zorného pole. Zřídka se objevuje i dočasná slepota na jedno oko.

 

Další možné příznaky cévní mozkové příhody

Kromě hlavních tří symptomů se může mrtvice projevit náhlou závratí, která je obvykle spojena s tendencí k pádu na jednu stranu. Společně se závratěmi často dochází k dvojitému vidění, poruše polykání, ochrnutí nebo necitlivosti. Také náhlé extrémně silné bolesti hlavy mohou být známkou určitého typu krvácení do mozku. U žen se navíc mohou vyskytovat netypické příznaky jako jsou bolesti končetin, nevolnost, zmatenost nebo dokonce bolest na hrudi, potíže s polykáním a dušnost. Kvůli těmto netypickým a rozdílným příznakům u žen může trvat déle, než se postižené pacientky dostanou do nemocnice.

Ověřeno odborníkem: Cholesterol můžete snížit i bez léků. Lékaři radí tučné ryby a další potraviny

Zvýšená hladina cholesterolu trápí mnoho lidí. Tento problém není radno podceňovat, protože může postupně vést k srdečně cévním onemocněním. Zásadní vliv má přitom naše životospráva. Než začnete polykat pilulky, zkuste upravit jídelníček.
svetzeny.cz

Proveďte si FAST test

Protože se příznaky mrtvice objevují náhle, je důležité je rychle identifikovat a zavolat záchrannou službu. Pokud si nejste jisti, zda jde o mrtvici, vyzkoušet můžete takzvaný FAST test. Jedná se o velmi jednoduchý způsob, jak okamžitě rozpoznat příznaky cévní mozkové příhody.

F jako FACE (obličej): Požádejte druhého, aby se usmál. Pozorujete pokles koutku nebo očního víčka?
A jako ARM (paže): zvedněte mu ruce do přepažení. Má problémy udržet obě paže ve stejné výšce?
S jako SPEECH (řeč): zeptejte se ho, jak se jmenuje. Odpovídá nesrozumitelně?
T jako TIME (čas): pokud zaznamenáte alespoň jeden z příznaků, je třeba okamžitě volat 155.

Kdy volat záchranáře

Záchranáře je třeba volat i v případě podezření, čekat doma na „potvrzení diagnózy“ se rozhodně nevyplácí. Lékaři navíc varují před tím, aby se pacienti pokoušeli do nemocnice dostat svépomocí. Může se stát, že přijedete do střediska, které není na léčbu mrtvice vybaveno, a pacient tak ztratí drahocenné minuty.  Pacient by se měl do nemocnice dostat nejlépe do 90 minut, tehdy má 50 % šanci na vyléčení. Doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO, předseda Cerebrovaskulární sekce ČNS CLS JEP, na stránkách FN Motol vysvětluje, co se v mozku následně děje a jak dlouho trvá, než dojde k nevratnému poškození mozku: „Do 4,5 hodin může lékař podat trombolýzu, při které se sraženina rozpustí, do 6 hodin je možné provést katetrizační odstranění krevní sraženiny – trombektomii, laicky řečeno se sraženina „vysaje“. V současné době je možné léčit některé pacienty pomocí trombolýzy až do 9 hodin a trombektomie až do 24 hodin. Nelze ale dopředu určit, u jakého pacienta bude tento typ léčby možný a zda léčba bude zcela úspěšná. Pokud pacient dorazí do nemocnice pozdě, zbývá už pouze léčit komplikace a čekat, jak moc bude mozek poškozen.“

Zdroj článku