Přejít k hlavnímu obsahu

Deset bodů, jak mluvit s dítětem o koronaviru

Po celém světě je nákaza koronavirem téma číslo jedna. Týká se nás všech a neměli bychom opomíjet naše děti. Jak tohle téma svému dítěti vysvětlit? Shrnuli jsme pro vás nejdůležitější rady odborníků.

1. Zvyšte pocit bezpečí dítěte
Před rozhovorem s dítětem se sami zklidněte, připravte si, jaké informace chcete dítěti sdělit a na co se ho chcete ptát. Obejměte ho a vysvětlete mu, že se nemusí bát, že je v bezpečí. Sami se nenechte vystrašit a strhnout vlnou paniky. Dítě je vaším zrcadlem, proto je velmi důležité, aby z vás cítilo pohodu. Nemluvte nad hlavami dětí o věcech dospělých, děti to často citlivě vnímají.

2. Sepište si základní body
Napište si na papír seznam bodů, které budete s dítětem probírat. Díky tomu získáte pocit jistotu a budete vystupovat sebevědoměji.

3. Zjišťujte si informace
Čtěte informace z několika webů a informace filtrujte. Ne vše, co je psáno, je dáno. Sledujte weby, které jsou důvěryhodným zdrojem.

4. Zajímejte se, co ví vaše dítě
Ptejte se dětí. Co se dozvěděly o koronaviru ve škole, od kamarádů, co četly na internetu. Vciťte se do jejich pocitů a naslouchejte, zda-li se něčeho bojí nebo má naopak lhostejný přístup.

5. Vysvětlujte dítěti fakta
Dle věku dítěte volte vhodná slova. Rozhodně nedramatizujte nebo dítě nestrašte. Především zdůrazněte nutnost prevence a buďte sami příkladem, jak se zodpovědně chovat.

6. Vytvořte si harmonogram prázdnin
Děti mají volno, ale i o prázdninách je důležitý řád. Čas na psaní úkolů, zábavu, ale i společnou komunikaci.

7. Vysvětlete dítěti, že i vy máte povinnosti
Někteří z nás mají home office, jiní chodí do práce. Pokud pracujete z domova, vytvořte si vhodné podmínky, aby i dítě pochopilo, že potřebujete klid na práci. Jestliže netrávíte čas doma, vraťte se k bodu číslo šest.

8. Nechoďte do velkých kolektivů
Nedržte děti zavřené doma, ale zároveň je nevoďte do velkých kolektivů, kde se riziko nákazy zvyšuje.

9. Podporujte děti ve společné komunikaci
Nechte je, ať si zavolají s kamarády. Můžou se vypovídat někomu ve stejném věku, sdílet své pocity a taky přijít na jiné myšlenky.

10. Sportujte
Všeho s mírou. Jděte s dětmi ven, kde mohou vybít svoji přebytečnou energii. Dodržujte přísun vitaminů, kvalitní spánek a samozřejmě důkladnou hygienu. Snažte se kolem sebe udržet dobrou náladu a pozitivní přístup.